Navigácia

 • Začiatok šk. roka 2018/2019

  Nový školský rok sme odštartovali 3. septembra. Prváci v spoločenskej miestnosti a ich starší spolužiaci vo svojich kmeňových triedach. Všetkým želáme úspešný školský rok!

 • OZNAM VÝCHOVNÉHO PORADCU

  Výchovný poradca: PhDr. Mariana Mišinová, PhD.

  Miestnosť č. 107

  Konzultačné hodiny:

  Streda:   11.00 – 12.00

  Štvrtok:  10.00 – 11.30

 • Cellula má na konte ďalší úspech

  Cellula má na konte ďalší úspech

  Redakčná rada nášho časopisu Cellula má dôvod na radosť. Na svoje konto si pripísala ďalší úspech.  Teší sa z 1. miesta, ktoré si priniesla z Popradu, kde sa 13. júna v priestoroch popradskej zdravotky  konal XI. ročník celoslovenskej súťaže časopisov stredných zdravotníckych škôl Žurnálový stetoskop 2018. A keďže z pravidiel súťaže vyplýva, že víťaz organizuje ďalší ročník súťaže, v roku 2020 redakčné rady časopisov stredných zdravotníckych škôl privíta na Žurnálovom stetoskope naša SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne.

 • SLÁVNOSTNÉ VYRAĎOVANIE ABSOLVENTOV

  SLÁVNOSTNÉ VYRAĎOVANIE ABSOLVENTOV

     Absolventi Strednej zdravotníckej školy Celestíny Šimurkovej v Trenčíne v školskom roku 2017/2018 úspešne ukončili štúdium v dennej forme štúdia v študijných odboroch farmaceutický laborant, masér, zdravotnícky asistent, zdravotnícky laborant a zubný asistent v počte 110 žiakov. Počas štúdia na našej škole nielen úspešne študovali, pripravovali sa na svoje budúce povolanie zdravotníckeho pracovníka, ale mnohí z nich aj vzorne reprezentovali našu školu na mnohých podujatiach a súťažiach, a tak šírili dobré meno našej školy. Preto pri preberaní vysvedčení im boli udelené aj ďakovné listy a odmeny.

     V mene vedenia školy a všetkých zamestnancov im  vyslovujeme veľké ďakujem a želáme úspešný vstup do života, a veríme, že na študentské roky a na svoju alma mater budú radi spomínať.

  (riaditeľka školy: PhDr. Eva Červeňanová, PhD.)

  Pozrite si video zo slávnostného vyraďovania absolventov.

 • Ocenenie spolupráce školy s Akadémiou tretieho veku

  Ocenenie spolupráce školy s Akadémiou tretieho veku

       SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne už desiatky rokov spolupracuje s Akadémiou tretieho veku (ATV) v Trenčíne. V júni 2018 jej bol udelený Ďakovný list za významnú spoluprácu a činnosť v prospech celoživotného vzdelávania seniorov v trenčianskom regióne. V šk. roku 2017/2018 ako lektorky pôsobili na ATV p. riaditeľka PhDr. Eva Červeňanová, PhD. a RNDr. Janka Gugová. Odprednášali témy: "70. výročie založenia SZŠ Trenčín", "Osobnosť - Mgr. Celestína Šimurková" a "Metabolizmus základných živín". V minulosti na ATV pôsobili PhDr. Margita Rybánska, PhD., Mgr. Miriam Vilčeková, Mgr. Alena Beracková a FS Véna.

  (RNDr. Janka Gugová)

 • Víťazné ťaženie v poskytovaní prvej pomoci

  Víťazné ťaženie v poskytovaní prvej pomoci

     V dňoch 11. - 12. 06. 2017 sa zúčastnili traja žiaci našej školy – kapitán – Zuzana Hroncová, člen – Filip Šimko, Petra Podoláková z III. ZA triedy Celoštátnej súťaže v poskytovaní prvej pomoci s medzinárodnou účasťou v Brne. Na území Moravy sa statočne popasovali s vnútrobrušným krvácaním, profesionálne ošetrili otvorenú zlomeninu a nezastavil ich ani kumulovaný epileptický záchvat. Porotcovia nešetrili slovami chvály na ich profesionálny prístup  a tímového ducha. V silnej konkurencii 22 SZŠ z Čiech a Moravy nestratili ani jeden trestný bod a suverénne zvíťazili!!

     Plní entuziazmu a odhodlania sa pustili do ďalšieho  boja - o majstra Slovenska v poskytovaní prvej pomoci.

     Na pôde Strednej zdravotníckej školy v Žiline sa 13. júna 2018 konalo celoslovenské finále súťaže zdravotníckych škôl v poskytovaní prvej pomoci, do ktorého sa prebojovalo cez regionálne kolá 12 najlepších tímov z celého Slovenska. Súťaž, ktorej vyhlasovateľom je Asociácia stredných zdravotníckych škôl mala spoločného menovateľa – teroristický útok. Ranení boli poskrývaní takmer v celej budove, dokonca až tak dobre, že sme jedného nenašli.

     Súťažiacich čakalo šesť náročných stanovíšť – dopravná nehoda s vysokou amputáciou HK, otvorenou zlomeninou a pneumotoraxom, epileptický záchvat s tržnou ranou na hlave, pád zo  schodov s druhou hysterickou pacientkou a opäť otvorenou zlomeninou, resuscitácia tehotnej, Blast sysndróm s ventilom od kyslíkovej fľaše v oblasti brušnej dutiny, no skutočným preverením záchranárskych schopností bolo triedenie ranených na hromadnom nešťastí s deviatimi zranenými. Nechýbal ani vedomostný test a telesná zdatnosť. Naše družstvo do boja o majstra Slovenska v poskytovaní prvej pomoci vložilo srdce, rozum a obrovskú pokoru a obsadilo krásne 3. miesto! (výsledková listina)

     Zuzke, Filipovi a Peťke zo srdca gratulujeme ku dosiahnutým úspechom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy!

  (Vedúca krúžku prvej pomoci: Mgr. Katarína Moravíková)

 • Bezpríspevkové darovanie krvi

  2. mája 2018 tiekla na SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne  krv.... Do mobilného odberu NTS Trenčín sa zapojili: pani riaditeľka PhDr. Eva Červeňanová, PhD., p. Mgr. Miroslava Rýdza a našich  23 žiakov (zoznam_darcov_krvi). Zapojiť sa do bezpríspevkového darcovstva krvi a darovať krv - vzácnu tekutinu, ktorej je stále nedostatok je obrazom vysoko humánneho cítenia našich kolegov a žiakov. Ďakujeme!

  (Predsedníčka MS SČK pri SZŠ C. Šimurkovej Trenčín: PhDr. Anna Litvínová, PhD.)

   

 • III. ročník regionálneho kola v poskytovaní prvej pomoci medzi SZŠ

       Dňa 25. 04. 2018 sa na pôde našej školy a v jej širšom okolí uskutočnil III. ročník regionálneho kola v poskytovaní prvej pomoci medzi SZŠ. Viac sa dočítate v záložke Súťaž v prvej pomoci.

  Víťazom sa stala SZŠ sv. Vincenta de Paul z Topoľčian, ktorej úprimne blahoželáme, ďalšími postupujúcimi sú SZŠ Trnava a SZŠ Nové Zámky.

 • Cellula na Štúrovom pere opäť druhá

  Aj tento rok redakčná rada časopisu Cellula 20. apríla vycestovala do Zvolena, kde sa v priestoroch Krajskej knižnice Ľ. Štúra konalo vyhodnotenie celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolských a vysokoškolských časopisov Štúrovo pero. V kategórii stredoškolské časopisy sa o Štúrovo pero uchádzalo 72 časopisov a nás teší, že Cellula, časopis trenčianskych zdravoťákov, získala skvelé 2. miesto (diplom) a obhájila svoju pozíciu z minulého roka. Porotcovia taktiež skonštatovali, že Cellula je najlepším časopisom stredných odborných škôl na Slovensku.

  Reportáž RTVS o Štúrovom pere 2018 nájdete na http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/154022#1992

 • Deň narcisov 2018

  Deň narcisov 2018

       13.04.2018 sa tradične žiaci našej školy zapojili do zbierky, organizovanej Ligou proti rakovine – Dňa Narcisov.

       Napriek nepriaznivému počasiu, žiakom – dobrovoľníkom našej školy nechýbala chuť a odhodlanie zapojiť sa do zbierky (fotoalbum). Tento deň vyzbierali

  4 002,08 €.

       Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine. Zakúpením tohto jarného kvietku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadril spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Finančná zbierka sa vracia verejnosti späť vo forme financovania programov a projektov na podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti.

       Žiakom, ktorí sa zúčastnili 22. ročníka Dňa Narcisov patrí veľké ĎAKUJEM!

  Žiaci – dobrovoľníci:

  1. ZUA - Litwiaková, Vyletelková, Zagyiová 

  2. ZUA - Motúzová, Andrášiková, Janíková

  3. ZUA - Hrenáková, Babiarová, Kalamenová, Letková

  1. ZA  - Košíková, Oprchalová, Otočková, Makarová

  2. ZA - Hrabcová, Plašková, Orsághová, Kolínková

  3. ZA - Martinková, Šmatláková, Gaidos

  1. MAS - Fabianová, Šimovcová, Škerdová

  2 . MAS- Zelenková, Hulváková, Kútna

  3. MAS - Kovchar, Repková, Španihelová

  1.FL – Kobulnická, Súkeníková, Srncová

  2.FL – Galbavá, Seidl, Hrebíková

  3.FL - Beliančinová,  Pajerová, Žiaková

  1.ZL - Prievozníková, Hoťková

  2.ZL - Murgašová, Jurštáková

  3. ZL - Turčinová, Kostková, Mičíková

  (Predsedníčka MS SČK pri SZŠ C. Šimurkovej Trenčín: PhDr. Anna Litvínová, PhD.)

 • Sladký Deň učiteľov

  Sladký Deň učiteľov

  Dňa 28. 03. 2018 sme si pripomenuli výročie narodenia Jána Amosa Komenského, preto sme si dovolili zablahoželať našim pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov.

  V úvode sme sa cestou školského rozhlasu prihovorili všetkým prítomným a ďalej sme pokračovali sladkým prekvapením, ktoré pripravila žiačka III.ZUA triedy Veronika Trusková pre všetkých zamestnancov školy.

  (Koordinátorka ŽŠR: Mgr. Mária Margorínová, predseda ŽŠR: Michal Bulejko)

 • Biblická olympiáda 2017/2018

  Aj tento rok sa naša škola zapojila do Biblickej olympiády. Súťaž pozostávala z dvoch vybraných kníh Svätého písma - zo STARÉHO ZÁKONA z knihy Genezis (12. - 50. kapitola) a z NOVÉHO ZÁKONA z Markovho evanjelia. Každá trieda prvých ročníkov počas hodín náboženstva sa zúčastnila triedneho kola, odkiaľ sa vybrali najlepší žiaci, ktorí 31. 1. 2018 súťažili v školskom kole BO. Tam sa zúčastnilo 18 žiakov a do dekanátneho kola, ktoré sa konalo 22. marca 2018 na piaristickom gymnáziu sa dostali traja žiaci: Michal Fano (FL), Sofia Kučerová (FL) a Justína Ághová (FL). Skončili sme tretí, no na budúci rok opäť zabojujeme.

  Poďakovanie patrí našej sestričke Anežke, ktorá nás na súťaž pripravovala a venovala nám svoj čas.

  (Justína Ághová 1.FL a sestrička Anežka.)

 • Klokan priniesol tablet na našu školu

  Klokan priniesol tablet na našu školu

  Dňa 19. marca 2018 sa 67 000 žiakov z 1453 slovenských škôl zapojilo do celosvetovej súťaže Matematický klokan a medzi nimi boli aj žiaci našej školy. Lákadlom pre všetkých riešiteľov bola možnosť stať sa jedným zo siedmych vylosovaných šťastlivcov, ktorí vyhrajú tablet. Štastie sa usmialo práve na našu žiačku II.ZUA, Timeu Škublovú, ktorej zapojenie sa do tejto súťaže prinieslo vytúžený tablet. Blahoželáme!

 • MATEMATICKÝ KLOKAN

  MATEMATICKÝ KLOKAN

  Aj naši žiaci sa zapojili do súťaže Matematický Klokan, ktorá sa konala na celom svete v jeden deň, a to 19. 03. 2018 (pondelok). Do tejto súťaže sa tento rok na Slovensku zapojilo 1 450 škôl a 65 579 žiakov. V tejto vysokej konkurencii dosiali naši žiaci krásne výsledky a dvaja hneď výnimočné: Iveta Hradská (1. FL)  obsadila v kategórii Kadet O12 49. - 60. miesto s úspešnosťou takmer 81%, čím za sebou nechala 98% súťažiacich. A Andrej Šmelko (4. ZL) obsadil v kategórii Junior O34 29. - 31. miesto s úspešnosťou takmer 66%, čím za sebou nechal viac ako 98% súťažiacich. Prehľad úspešnosti ostatných našich žiakov si môžete pozrieť TU.

  (Koordinátorka  súťaže: PaedDr. Erika Hujová, PhD.)

 • SOČ

  Dňa 15. februára 2018 sa na našej škole konalo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, v ktorom prezentovala svoju prácu Beáta Bernoláková (III. ZUA) na tému „Zaujímavosti zubného lekárstva“ v odbore zdravotníctvo a farmakológia. Ďakujeme za vynaložené úsilie a želáme veľa úspechov v krajskom kole!

  (Mgr. Jana Hrnčárová, koordinátorka SOČ)

 • Za snehom a svahmi až na Chopok

  Za snehom a svahmi až na Chopok

  Od 22. januára do 26. januára 2018 absolvovalo 68 prvákov z odboru I. FL, I. ZA a I. ZUA lyžiarsky kurz v populárnom lyžiarskom stredisku Chopok-Juh. Ubytovaní boli v chate Kosodrevina, priamo na lyžiarskom svahu. O zdokonalenie ich lyžiarskych schopností sa staral kolektív inštruktorov v zložení: Mgr. Líška (1.družstvo), Mgr. Blanár (2.družstvo), Mgr. Novosadová (3. družstvo), Mgr. Petričková (4. družstvo), Mgr. Šedová (5. družstvo). Animáciu a večerný program mali na starosti triedne učiteľky Mgr. Matusová (I.FL), Mgr. Margorínová (I.ZA), Mgr. Meľošová (I.ZUA), o zdravie sa starala MUDr. Dobiášová, PhD. Počasie bolo typicky zimné, Chopok nám ukázal všetky svoje tváre a nabil nás neuveriteľnou energiou. Nikomu sa nechcelo odísť. Veľká vďaka patrí organizátorke kurzu PaedDr. Bianke Rolníkovej, PhD.

  Druhý termín lyžiarskeho kurzu sa konal od 5. marca do 9. marca 2018 v tej istej lokalite Chopok- Juh. Kurzu sa zúčastnilo 51 žiakov  z tried I. ZL a I. MAS. Ubytovanie bolo znova v chate Kosodrevina, priamo na lyžiarskom svahu. O naučenie a zdokonalenie lyžiarskych schopností sa staral kolektív inštruktorov v zložení: Mgr. Líška (1.družstvo), Mgr. Blanár (2.družstvo), Mgr. Trchalová (3. družstvo) a Mgr. Novosadová (4. družstvo). Animáciu a večerný program mali na starosti zastupujúce triedne učiteľky Ing. Julény (I.MAS) a Dr. Hujová (I.ZL), o zdravie sa starala PhDr. Laschová. Počasie bolo typicky zimné. O organizáciu kurzu sa postarala PaedDr. Bianka Rolníková, PhD.

 • Oslavovali sme

  Oslavovali sme

  V dňoch 7. a 8. decembra 2017 naša škola oslávila sedemdesiatku. Viac sa dočítate v záložke 70. výročie školy.

 • Osýpky sa ľahko šíria

  Osýpky sa ľahko šíria

  Osýpky sú vážne ochorenie – očkovanie je jedinou spoľahlivou ochranou pred nimi. Prebiehajúce epidémie osýpok v okolitých krajinách spôsobili, že sa 7 ochorení na osýpky vyskytlo aj u nás na Slovensku v roku 2017, ako importované. (Domáce ochorenie osýpok sa od roku 1998 v SR neobjavilo). Bližšie informácie k uvedenej problematike nájdete v súbore Osypky.pdf.

 • Okresné kolo Olympiády v cudzích jazykoch

  V dňoch 17. 01. 2018 a 18. 01. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku.  Naši žiaci nás vzorne reprezentovali v kategóriách 2C2 a 2D. V nemeckom jazyku sa vo svojej kategórii 2D úspešne umiestnil na 2. mieste  Roman Oravec z triedy II.MAS. V anglickom jazyku sa v kategórii 2C2 úspešne umiestnil na 3. mieste žiak Lukáš Borák z triedy IV.MAS.

  Srdečne blahoželáme!

  (Predmetová komisia jazykov)

 • Vianočný jarmok

  Do galérie Vianočný jarmok boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
  Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
 • informátor: +421 32 65198 11