Navigácia

 • Tretiaci si KOŽAZ užili

  Športu zdar a KOŽAZ-u zvlášť! V duchu tejto myšlienky prežili naši tretiaci predposledný septembrový týždeň v rezorte Oliwa v Trenčianskej Teplej. I napriek nepriaznivému počasiu si 3-dňový Kurz ochrany života a zdravia naplno užili (fotoalbum). Bonusom bola netradičná opekačka, taborák a diskotéka na záver.

 • Preskúmali zákutia knižnice

  Sme radi, že po dvoch rokoch obmedzení mohli žiaci 1. ročníka opäť absolvovať odbornú exkurziu vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne. Od pracovníkov knižnice sa dozvedeli základné informácie o jej histórii a činnosti, o dokumentoch a knihách, ktoré uchováva, ako aj o službách, ktoré poskytuje.

 • Odborná konferencia v študijnom odbore zubný asistent

  Zaujímavé prednášky, workshopy a inštruktáže v oblasti ústneho zdravia. Práve tým v utorok 20. septembra žila spoločenská miestnosť našej školy. Konala sa tam odborná konferencia v študijnom odbore zubný asistent, nad ktorou prevzala záštitu riaditeľka odboru zdravotníckeho školstva a uznávania kvalifikácií MZ SR prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD. Všetkým prítomným ďakujeme za účasť a vytvorenie príjemnej atmosféry.

 • Uvedenie knihy do života

  Tešíme sa, že súčasťou odbornej konferencie v študijnom odbore ZUA bol aj krst učebnice našej vyučujúcej PhDr. Bc. Stanislavy Laschovej, MBA.  Krstnými rodičmi sa stali MUDr. Marta Murgašová a MUDr. Pavol Macko. Veríme, že učebnica Základy asistencie v zubnej ambulancii – pracovný zošit zubného asistenta splní cieľ, pre ktorý vznikla. Uľahčí štúdium žiakom nielen odboru zubný asistent a bude efektívnou učebnou pomôckou pri príprave na ich budúce povolanie. My prezradíme, že naši ZUA-ci sú už teraz s pracovným zošitom maximálne spokojní. 

 • Odštartovali sme nový školský rok

   V pondelok 5. septembra sme slávnostne otvorili nový školský rok. Do školy sa po letných prázdninách vrátilo 567 zdravoťákov, z toho 146 prvákov. Všetkým želáme zdravý, úspešný, pohodový a na vzájomné stretnutia bohatý školský rok 2022/23. 

 • Prevencia zachraňuje životy

       Sme radi, že Aliancia NIE RAKOVINE a LIGA PROTI RAKOVINE (LPR) zavítala v rámci pilotného projektu aj medzi nás. 28. júna sme tak prežili príjemné dopoludnie bohaté na informácie súvisiace s prevenciou najčastejších onkologických ochorení (fotoalbum).

       Ďakujeme za túto príležitosť a skúsenosť.

 • Laboratórne rozhľady – škola, veda, prax

       V dňoch 20. 06. 2022 – 21. 06. 2022 sa na pôde SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne uskutočnila odborná konferencia pre učiteľov odborných predmetov stredných zdravotníckych škôl z Českej a Slovenskej republiky pod názvom Laboratórne rozhľady – škola, veda, prax.

     Počas konferencie boli odprezentované zaujímavé práce z oblasti vedy, výskumu a prevencie chorôb (fotoalbum). Medzi prednášajúcimi boli aj absolventi našej školy ako aj odborníci z praxe.

 • Dozvedeli sa o práci leteckých záchranárov

       Žiaci prvého a druhého ročníka v odbore praktická sestra sa 24. júna 2022 vybrali do operačného strediska Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (fotoalbum). Vďaka odbornému, ale pútavému výkladu záchranára – špecialistu Lukáša Šelingu získali cenné informácie o leteckých zásahoch pri hromadných nešťastiach, dopravných nehodách či prírodných katastrofách – o poskytovaní pomoci najmä v ťažko dostupnom teréne. Dozvedeli sa aj o ich spolupráci na transplantačnom programe, medziklinických prevozoch a spolupôsobení v rámci Integrovaného záchranného systému. Týmto sa chcem poďakovať za čas venovaný našim žiakom, ktorí tak pochopili tuto náročnú prácu a niektorí sa raz možno v úlohe leteckých záchranárov ocitnú aj na palube vrtuľníka.

  Zapísala Mgr. Katarína Moravíková

 • Žurnálový stetoskop ostáva v Trenčíne

       Redakčné rady stredných zdravotníckych škôl sa dočkali. Po vynútenej pandemickej prestávke sa v piatok 24. júna stretli na vyhodnotení hneď dvoch ročníkov súťaže  Žurnálový stetoskop, ktorú zorganizovala naša škola. V srdci Považia si tak zdravotníci vypočuli hodnotenie a odborné rady na svoju tvorbu, aby sa vo svojej záľube posunuli o krok vpred.  Časopisy ôsmich redakčných rád posudzovala odborná porota v zložení Radovan Stoklasa, fotoreportér, ktorý spolupracuje s agentúrami TASR či Reuters, Maroš Buchel, redaktor denníka My Trenčín, a Ľubomír Bobák, referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK.  A aké sú výsledky? Prvé miesto  obhájil časopis Cellula z Trenčína, a tak Žurnálový stetoskop ostáva v rukách trenčianskej zdravotky, druhé miesto získal časopis Fonendoskop zo SZŠ Poprad a tretie miesto časopis Uzlík zo SZŠ v Dolnom Kubíne (fotoalbum).

       Ďakujeme všetkým zúčastneným za vytvorenie pohodovej atmosféry a veríme, že cenné rady im pomôžu v ďalšej tvorbe. Tešíme sa na stretnutie o dva roky.

 • Zdravotník v akcii nám priniesol prvenstvo

  V rekreačnom areáli Delňa neďaleko Prešova sa 10. júna 2022 stretli žiaci z 19 zdravotníckych škôl z celého Slovenska na súťaži Zdravotník v akcii. Tam pod dohľadom profesionálnych záchranárov a odborných vyučujúcich z organizujúcej školy SZŠ Prešov predviedli, ako vedia logicky uvažovať v núdzových situáciách pri poskytovaní prvej pomoci ranenému v teréne, ako zvládajú prácu pod stresom a akí sú športovo zdatní (fotoalbum).

  Žiačky 2. ročníka z odboru praktická sestra  Simona Kováčiková, Kristína Králová, Lenka Matušková a Viktória Macková po absolvovaní vedomostného testu so stratou len dvoch bodov nezaváhali ani na stanovištiach, ktoré preverili ich športovú zdatnosť (lanová dráha a streľba zo vzduchovky). Tímového ducha a schopnosť správne zareagovať, logicky sa rozhodnúť a odborne postupovať pri poskytovaní prvej pomoci v reálnom živote preukázali aj pri riešení modelových situácií spojených so záchranou života. Vo všetkých disciplínach dokázali, že sú najlepšie z najlepších a získali krásne 1. miesto.

  Simone, Kristíne, Lenke a Viktórii za víťazstvo v silnej konkurencii gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy!

  Spracovala: Mgr. Katarína Moravíková

 • Za kultúrou v Bratislave

       Koniec školského roka sa spája s výletmi a exkurziami. A inak to nie je ani v prípade tried II. FL a II. ZUA. 21. júna absolvovali literárno-kultúrnu exkurziu v Bratislave, v rámci ktorej navštívili divadelné predstavenie Veselé paničky windsorské. Niektorí žiaci boli v divadle po prvýkrát a boli nadšení. A to nebolo všetko! Predtým absolvovali prehliadku hradu Devín a oboznámili sa s históriou tejto významnej kultúrnej pamiatky (fotoalbum). Akcia bola realizovaná aj vďaka finančnej podpore TSK v rámci grantu Zážitkové vzdelávanie na stredných školách.

       Žiakom sa exkurzia páčila a veria, že za kultúrou do Bratislavy vycestujú aj budúci školský rok.

 • Slávnostné vyraďovanie maturantov

  6. júna sme sa slávnostne rozlúčili s našimi absolventmi. Spoločenská miestnosť sa v tento deň otvorila pre  maturitné triedy. V príjemnej komornej atmosfére si žiaci prevzali z rúk vedenia školy maturitné vysvedčenie, ocenenie, pochvalu riaditeľom školy a darček ako milú spomienku na svoju alma mater (fotoalbum). Milí absolventi, želáme vám všetko dobré!

 • Účelové cvičenie OŽaZ

  V stredu 25. mája 2022 bolo vykonané účelové cvičenie OŽaZ 2. ročníkov a vo štvrtok 26. mája 2022 bolo vykonané účelové cvičenie  OŽaZ 1. ročníkov. Účelové cvičenia riadil Mgr. Juraj Líška. Bližšie informácie si môžete prečítať  TU. Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume_1 a fotoalbume_2.

 • Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2022/2023

  Výsledková listina študijného odboru farmaceutický laborant

  Výsledková listina študijného odboru masér

  Výsledková listina študijného odboru zdravotnícky asistent

  Výsledková listina študijného odboru zubný asistent

  Výsledková listina študijného odboru zdravotnícky laborant

   

  Bližšie informácie k nastúpeniu, resp. k nenastúpeniu na štúdium, alebo k možnosti odvolania sa voči neprijatiu boli zaslané zákonným zástupcom prostredníctvom systému EduPage, alebo
  e-mailom.

   

 • Cellula vo Zvolene obhájila prvenstvo

  Po minuloročnom vyhodnotení v online priestore sa vyhlasovanie výsledkov celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolských a vysokoškolských časopisov opäť vrátilo do priestorov zvolenskej knižnice. 28. ročník súťaže Štúrovo pero tak tradične priniesol množstvo besied so zaujímavými osobnosťami kultúrneho a politického života a našej Cellule nádherné prvé miesto v kategórii Stredoškolské časopisy.  Ďakujeme všetkým za podporu.

  Tím redakčnej rady

  (zdroj foto: Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Zvolen (kskls.sk) a archív školy)

 • Krajské kolo SOČ

  V Starej Turej sa dňa 30. 3. 2022 konala krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) prezenčnou formou. Našu školu reprezentoval v odbore Chémia a potravinárstvo Benjamín Šmehýl, kde úspešne obhájil svoju prácu a získaním 2. miesta postúpil do celoslovenského kola SOČ, ktoré sa bude konať 26. – 29. apríla 2022 v Bardejove. K úspechu blahoželáme a samozrejme opäť budeme držať palce!

  (Mgr. Jana Hrnčárová, koordinátorka SOČ)

 • Žiaci ďakovali svojim učiteľom

  Takýto bol Deň učiteľov na našej škole. Nechýbali slová vďaky, uznania a sladká pozornosť, o ktorú sa postarali ŽŠR a  RR pri SZŠ TN.

 • Ocenenie Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja

  Aj tento rok pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil predseda TSK Jaroslav Baška pedagógov stredných škôl v pôsobnosti Trenčianskeho kraja. Ocenenie Výnimočný pedagóg Trenčianskeho kraja udelil tým, ktorí dlhodobo prispievajú ku skvalitňovaniu vzdelávania v jednotlivých školách a svoju prácu vnímajú ako poslanie. Medzi ocenenými bola aj naša vyučujúca Ing. Anna Drhová. Počas slávnostného oceňovania, ktoré sa uskutočnilo 28. marca v priestoroch kasárne na Trenčianskom hrade, si z rúk predsedu TSK Jaroslava Bašku prevzala uznanie v podobe Plakety J. A. Komenského.

  Srdečne blahoželáme!

 • Prvenstvo na celoštátnom kole chemickej olympiády

  Našej žiačke Monike Nábelkovej zo 4. ZL sa podaril husársky kúsok. V celoštátnom kole chemickej olympiády v kategórii EF, ktorej praktická časť sa uskutočnila počas jarných prázdnin na Strednej odbornej škole v Novákoch, získala nádherné 1. miesto. Praktickej časti predchádzala teoretická časť olympiády, kde Monika doslova excelovala. Získala cenu za najlepšiu fyzikálnu chémiu, organickú chémiu a biochémiu. V teórii bola jednoducho najlepšia.

  Monike k tomuto obrovskému úspechu srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy! 

 • Školské kolo SOČ

  Dňa 16. februára 2022 sa na našej škole uskutočnilo online formou školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, v ktorom prezentoval svoju prácu Benjamín Šmehýl z III. FL.  Zisťovaním obsahu látok v kvete bazy čiernej upútal odbornú hodnotiacu komisiu natoľko, že Benjamín so svojou prácou postúpil do obvodového kola, v ktorom mu budeme držať palce.

  Ďakujeme za vynaložené úsilie a želáme veľa úspechov!

  Mgr. Jana Hrnčárová, koordinátorka SOČ

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
  Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
 • informátor: +421 32 65198 11