Navigácia

 • Ako extrémne horúčavy ovplyvňujú zdravie

  Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, či zvracanie. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) vám preto prináša základné pravidlá prevencie proti následkom horúčav: Letný manuál prevencie počas horúčav (uvzsr.sk)

  Spracovala : MUDr. Věra Dobiášová, PhD., MPH

 • TSK ocenilo učiteľov a žiakov našej školy

  Z rúk predsedu TSK Jaroslava Bašku si na pôde župného úradu 31. mája prevzali ďakovné listy pedagógovia a žiaci našej školy.

  Za humánny prístup a pomoc pri návrate žiakov do škôl vytvorením vlastnej MOM-ky a testovaním žiakov svojich i okolitých škôl bol udelený ďakovný list riaditeľke školy PhDr. Eve Červeňanovej, PhD., zástupkyni pre odborné predmety Mgr. Monike Hermanovej, vedúcej odboru zdravotnícky asistent PhDr. Mariane Mišinovej, PhD. a pedagógom MUDr. Věre Dobiášovej, PhD., MPH,  PhDr. Anne Litvínovej, PhD., Mgr. Kataríne Moravíkovej. Za humánny čin a dobrovoľníctvo boli taktiež ocenení aj žiaci Linda Bydžovská, Ema Gugová, Lukáš Vojtek a Tatiana Nevidalová. Oceneným srdečne blahoželáme!

 • Slávnostné vyraďovanie maturantov

  25. a 26. mája sme sa slávnostne rozlúčili s našimi absolventmi. Spoločenská miestnosť sa v dané dni otvorila pre jednotlivé maturitné triedy osobitne. V príjemnej komornej atmosfére si žiaci za dodržania epidemiologických opatrení prevzali z rúk vedenia školy maturitné vysvedčenie, ocenenie, pochvalu riaditeľom školy a darček ako milú spomienku na svoju alma mater. Milí absolventi, želáme vám všetko dobré!

 • Úspech v biblickej olympiáde

  Denisa Zarodňanská, Miroslava Vyhničková a Justína Ághová  našu školu úspešne reprezentovali 25. apríla v diecéznom/krajskom kole biblickej olympiády. Blahoželáme!

  Pozrite Biblická olympiáda.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Covid - opatrenia od 21.6.2021

       Zlepšovanie epidemickej situácie na Slovensku pokračuje a zelených okresov pribúda, v prílohe nájdete opatrenia pre jednotlivé farby okresov a rozdelenie okresov podľa COVID Automatu platného od 21.6.2021.

  Dôležité linky:

  Spracovala : MUDr. Věra Dobiášová, PhD., MPH

 • Covid - opatrenia od 14.6.2021

  ÚVZ SR vydal nové Vyhlášky pre hromadné podujatia a aktualizovanú Vyhlášku, ktorá upravuje podmienky vstupu na územie SR s účinnosťou od 14.6.2021. Bližšie informácie nájdete v súboroch: Nove_vyhlasky_pre_hromadne_podujatia_a_prevadzky.pdf a HRANICE_CESTOVNY_SEMAFOR.pdf

  Spracovala: MUDr. Věra Dobiášová, PhD., MPH.

 • Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2021/2022 do št. odboru masér a aktualizované výsledkové listiny

  Dňa 12.5.2021 sa na SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne uskutočnil druhý termín prijímacieho konania do študijného odboru masér a prvý náhradný termín prijímacieho konania uchádzačov do študijného odboru praktická sestra a zubný asistent.

  Výsledková listina do študijného odboru masér: Vysledkova_listina_maser.pdf

  Aktualizované výsledkové listiny študijných odborov praktická sestra a zubný asistent k 13.05.2021:

  Vysledkova_listina_prakticka_sestra_po_prvom_nahradnom_termine.pdf

  Vysledkova_listina_zubny_asistent_po_prvom_nahradnom_termine.pdf​​​​​​​

  Vo všetkých troch študijných odboroch budú prebiehať náhradné termíny prijímacieho konania. Ďalšia aktualizácia výsledkových listín bude zverejnená 19.05.2021.

 • Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2021/2022

  V priebehu najbližších dní Vám odošleme cez EduPage, prípadne mailom, ROZHODNUTIE O PRIJATÍ, alebo o NEPRIJATÍ žiaka na našu školu. Je potrebné, aby zákonný zástupca túto poštu otvoril.

  POTVRDENIE O NASTÚPENÍ/NENASTÚPENÍ NA NAŠU ŠKOLU JE POTREBNÉ ODOSLAŤ do 13.5.2021 na mailovú adresu nora.faitova@szstn.sk.

  Vysledkova_listina_farmaceuticky_laborant.pdf

  Vysledkova_listina_prakticka_sestra.pdf

  Vysledkova_listina_zdravotnicky_laborant.pdf

  Vysledkova_listina_zubny_asistent.pdf

  Na zobrazenie celej správy kliknite do slova VIAC.

  Prílohy, ktoré bude správa pre prijatých žiakov obsahovať sú: rozhodnutie o prijatí, potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na SŠ, tlačivo s výberom cudzieho jazyka, tlačivo o voliteľnom predmete, tlačivo na vybavenie ISIC preukazu.

  Prílohy, ktoré bude správa pre neprijatých žiakov obsahovať sú: rozhodnutie o neprijatí, vzor odvolania (odvolanie nemôže byť na školu odoslané skôr, než obdržíte a prečítate rozhodnutie o neprijatí). Bližšie informácie nájdete v odoslanej pošte.

  Podľa ROZHODNUTIA ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling zo dňa 26.01.2021 rozhodnutia riaditeľa SŠ o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka doručí cez informačný systém základnej školy EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky. Na základe tohto usmernenia naša škola nebude rozhodnutia o prijatí a neprijatí žiaka posielať poštou.

 • Návrat do školy

  Vážení kolegovia, milí žiaci,

  som veľmi rada, že Vás môžem opäť privítať v škole!

  Verím, že ste to náročné obdobie, ktoré máme za sebou zvládli a to, ktoré máme pred sebou budeme zvládať spoločne, zodpovedne, že na každom kroku budete dokazovať, že ste budúci zdravotnícki pracovníci, ktorí poznajú prísne zásady hygienicko-epidemiologického režimu, tí, ktorí sú pripravení pomáhať v prvej línii,

  Viem, že mnohí z Vás učiteľov a žiakov, ale i nepedagogických zamestnancov, ste sa stali členmi testovacích tímov, vakcinačných tímov, pracujete ako dobrovoľníci v sociálnych zariadeniach, pomáhali ste tam, kde to bolo najviac potreba.

  Som na Vás všetkých nesmierne hrdá, robíte dobré meno našej škole a vyslovujem úprimné ĎAKUJEM!

  PhDr. Eva Červeňanová, PhD.

  riaditeľka školy

 • Deň otvorených dverí ONLINE

  Deň otvorených dverí ONLINE

  Súčasná epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID 19 nám nedovoľuje, aby sme sa spoločne stretli u nás v škole na Dni otvorených dverí. POZÝVAME VÁS PRETO NA PREHLIADKU DO ODBORNÝCH UČEBNÍ NAŠICH ŠTUDIJNÝCH ODBOROV ONLINE.

   

  BLIŽŠIE INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ

  A ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH,

  ktoré  v školskom roku 2021/2022 budeme otvárať, 

  nájdete v záložke PRIJÍMACIE  KONANIE alebo po kliknutí na link:  https://szstn.edupage.org/text2/.

 • Zastavme zubný kaz teraz pre budúcnosť bez zubného kazu

  V tomto roku boli aktualizované národné odporúčania pre jednotné vzdelávanie pacientov zubných ambulancií, ktorých cieľom je naučiť obyvateľov ako predchádzať poškodeniam nielen ústneho ale aj celkového zdravia a dosiahnuť ich zdravotnú gramotnosť. Ak si chcete zhodnotiť riziká zubného kazu, dozvedieť sa o poškodeniach skloviny následkom svojich obľúbených nápojov a potravín, chcete vedieť koľko cukru majú vaše maškrty, ktoré nie sú sladké, čo má byť náplňou preventívnych prehliadok u detí, ale aj v tehotenstve, neváhajte a navštívte naše odborné učebne, alebo si prečítajte aktuálne odporúčania na stránke:

  https://www.skzl.sk/storage/clanky/Aktuality/2021/Narodne_odporucania_pre_jednotne_vzdelavanie_nasich_pacientov.pdf

 • S kočíkom k zubnému lekárovi

  Podľa nového doplnenia zákona 577/2004 je pediater povinný v 11. a 12. mesiaci života dieťaťa poskytnúť rodičom poradenstvo o potrebe prvej preventívnej prehliadky ústnej dutiny dieťaťa u zubného lekára, následne v 15. mesiaci života dieťaťa si vyžiada  pediater od rodičov dieťaťa potvrdenie o absolvovaní preventívnej prehliadky ústnej dutiny dieťaťa u zubného lekára, ktoré bude v zubnom preukaze dieťaťa, ktorý mamička dostane už na pôrodnici. Táto novelizácia vznikla na základe nedostatočnej edukácie žien v tehotenstve ohľadom orálneho zdravia a súvisí s vysokým výskytom zubného kazu v rannom detstve. Zubný kaz je spôsobený vysokou konzumáciou cukrov a nedostatočnou ústnou hygienou u detí a faktom, že prvé ošetrenie dieťaťa a návšteva u zubného lekára býva  až pri bolestivých stavoch neraz až v mladšom školskom veku, kedy dieťa môže byť traumatizované. Viac v zubnom preukaze dieťaťa:

  https://www.skzl.sk/storage/dokumenty/Verejnost/Prevencia/zubny_preukaz_dietata.pdf

   

 • Spolupráca SZŠ C. Šimurkovej s TSK pri vakcinácii v Krajskom vakcinačnom centre na Výstavisku EXPO CENTER v Trenčíne

  V súvislosti  s plánovaným zriadením veľkokapacitného Krajského vakcinačného centra na Výstavisku EXPO CENTER bolo vedenie SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne oslovené vedúcou oddelenia zdravotníctva a sociálnej pomoci PhDr. Elenou Štefíkovou, MPH z TSK a na stretnutiach riaditeľky školy PhDr. Evy Červeňanovej, PhD., vedúcej odboru ZA PhDr. Mariany Mišinovej, PhD. a odbornej vyučujúcej Mgr. Kataríny Moravíkovej boli diskutované a dohodnuté možnosti spolupráce našej školy pri činnosti vakcinačného centra. Bližšie informácie si môžete prečítať TU.

 • Veľká medaila sv. Gorazda pre riaditeľku školy Evu Červeňanovú

  Aj v tomto roku udeľovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR morálne ocenenia svätého Gorazda. Ide o najvyšší stupeň uznania práce v oblasti školstva. Medzi ocenenými je aj Eva Červeňanová, riaditeľka našej školy. Od 9. decembra 2020 je držiteľkou Veľkej medaily sv. Gorazda.

   Toto ocenenie minister školstva odovzdáva laureátom v Deň učiteľov, no v súvislosti s mimoriadnou pandemickou situáciou to tento rok i napriek snahám organizátorov nebolo možné. Slová vďaky a uznania minister školstva B. Gröhling adresoval oceneným formou ďakovného listu, v ktorom vyzdvihol ich prácu, odhodlanosť a kreativitu.

  Cenu Veľká medaila svätého Gorazda získala Eva Červeňanová za celoživotnú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania, zodpovednú prácu pri príprave žiakov na zdravotnícke povolanie a skvalitňovanie úrovne vzdelávania odborných zdravotníckych pracovníkov.

  Pani riaditeľke k oceneniu srdečne blahoželáme!

 • Netradično-tradičné školské kolo OSJL

  Dopoludnie 17. decembra 2020 patrilo netradične tradičnému školskému kolu olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Z pohodlia svojich domovov si svoje sily zmerali žiačky v dvoch kategóriách – A a B.

  Aj napriek sťaženým podmienkam súvisiacim s aktuálnou situáciou školské kolo prebehlo vo veľmi príjemnej a pohodovej atmosfére. Riešiteľky v online priestore (EduPage, MTeams) absolvovali písomnú časť – test a transformáciu textu, ústnu časť – prezentácia prejavu.

  Súťažiacim ďakujeme za ukážkovú spoluprácu a zodpovedný prístup. Boli ste skvelé!

  Výsledky súťaže:

  Kategória A (3. a 4. ročník):

  1. miesto – Rebeka Macová, III. ZA

  2. miesto – Alica Najdeková, III. ZL

  3. miesto – Sabína Šidlová, III. ZL

  Kategória B (1. a 2. ročník):

  1. miesto – Valéria Drengubiaková, II. FL

  2. miesto – Viktória Puková, I. ZUA

  3. miesto – Nikoleta Poliakovičová, I. ZUA

  Víťazka z každej kategórie postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční začiatkom februára 2021.

  Blahoželáme a držíme päste!

 • Pekné gestá robia pekné sviatky

  Najkrajšie sviatky roka klopú na dvere. Tešíme sa chvíle strávené s rodinou, na vzájomné obdarúvanie...  Ale nie všetci takúto možnosť majú, a preto sme rozhodli  pre pekné gesto. Zapojili sme sa do kampane Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?  a milými drobnosťami prispeli k spríjemneniu Vianoc seniorom v sociálnych zariadeniach v Trenčíne a v blízkom okolí.

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tohto pekného projektu a veríme, že sa stane tradíciou.

  žiacka školská rada

 • Školské kolo OAJ v online priestore

  Školské kolo OAJ v online priestore

       26. novembra 2020 si žiaci našej školy zmerali sily v školskom kole 31. ročníka Olympiády v anglickom jazyku (v kategórii 2D – žiaci SOŠ bez vekového určenia), ktorá sa kvôli nepriaznivej pandemickej situácii uskutočnila v online priestore. To jej však neubralo na obtiažnosti a študentom na súťaživosti.

       Olympiáda v anglickom jazyku už tradične pozostávala z dvoch častí, z písomnej a ústnej. Písomná časť preverila jazykovú kompetenciu žiakov – ich schopnosť počúvať a čítať s porozumením a používať jazyk. V ústnej časti (voľný rozhovor a tvorba príbehu podľa obrázka) sa hodnotila komunikatívna zručnosť a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň (gramatika, syntax) a rozsah slovnej zásoby a jej použitie.

  Konečné umiestnenie na prvých priečkach bolo nasledovné:

  1. miesto: Boris Šarina, II. FL
  2. miesto: Sofia Lojková, III. ZUA
  3. miesto: Tereza Onderová, I. ZL

  Srdečne blahoželáme všetkým a víťaz školského kola postupuje do obvodného kola.

 • Keď skutky voňajú človečinou - poďakovanie

  Poďakovanie patrí mojim kolegom, našim žiakom a absolventom našej školy za to, že sa aktívne zapojili do operácie „Spoločná zodpovednosť“. Stali sa dobrovoľnými členmi odberových tímov a  počas testovania na  COVID-19 svojou obetavou prácou, a to napriek možnému riziku ohrozenia vlastného zdravia, pomáhali realizovať celoplošné testovanie počas ostatných dvoch víkendov. Hovorí sa, že ľudskosť sa rodí v človeku, keď na prvé miesto pred svoje záujmy posunie život, zdravie, pomoc a potreby iného človeka...

  Svojím činom to dokázali – ďakujem!

  Eva Červeňanová

  riaditeľka školy

 • Svetový deň predčasne narodených detí

  17.november je deň, kedy si pripomíname nielen Deň boja za slobodu a demokraciu, ale taktiež Svetový deň predčasne narodených detí. Na Slovensku sa ročne narodí 57 tisíc detí a z toho každé 11-te dieťa príde na svet predčasne – pred 37. týždňom tehotenstva. Celkový počet predčasne narodených detí predstavuje až 30% ukončenia všetkých tehotenstiev. Bližšie informácie TU!

  (Mgr. Barbora Karellová)

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
  Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
 • informátor: +421 32 65198 11