Navigácia

2% daneVážení rodičia a priatelia školy,

            ďakujeme za Vašu priazeň a pomoc pri získaní finančných prostriedkov na naše aktivity v posledných rokoch, ktoré sme mohli zrealizovať aj vďaka Vašim 2 % z daní za minulé roky. Vďaka Vašej pomoci sa nám podarilo  zmodernizovať vybavenie laboratórií a učební školy a zorganizovať mnoho skvelých akcií, ktoré boli zamerané na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí.     

            Zároveň  si Vás opäť dovoľujeme požiadať o poukázanie sumy z odpovedajúcej 2 % zaplatenej dane v roku 2022 na účet nášho občianskeho združenia.

            Prosíme Vás, rozhodnite sa pre nás aj tento rok, prispejete na dobrú vec.

            Vyplnené „Vyhlásenie o poukázaní sumy 2 % ...“ spolu s potvrdením o zaplatení dane od Vášho zamestnávateľa je potrebné doručiť na príslušný daňový úrad v mieste svojho bydliska v termíne do konca apríla 2023, prípadne odovzdať triednemu vyučujúcemu.

            Ak si daňové priznanie podávate sami alebo chcete poukázať 2 % z dane ako právnická osoba podrobnejšie informácie o postupe nájdete  na internetovej stránke našej školy alebo na www.rozhodni.sk.

            Ďakujeme. S pozdravom

                                                                                                      Mgr. Michal Blanár, PhD.

                                                                                                tajomník RZ pri SZŠ Trenčín

 

Tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane" si môžete stiahnuť:  TU

Tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane z  príjmov zo závislej činnosti" si môžete stiahnuť: TU

Za Vašu prejavenú ochotu a pomoc Vám vopred ďakujeme.

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: SRRZ-RZ pri Strednej zdravotníckej škole Celestíny Šimurkovej v Trenčíne
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Veľkomoravská 14, 91134 Trenčín
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196171359
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: SRRZ-RZ pri Strednej zdravotníckej škole Celestíny Šimurkovej v Trenčíne
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Veľkomoravská 14, 91134 Trenčín
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196171359
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: SRRZ-RZ pri Strednej zdravotníckej škole Celestíny Šimurkovej v Trenčíne
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Veľkomoravská 14, 91134 Trenčín
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196171359
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
  Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
 • informátor: +421 32 65198 11