Navigácia

Vzdelávací program

OZNAM

Riaditeľka SZŠ v Trenčíne oznamuje, že školské vzdelávacie programy (ŠkVP) s názvom:


ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ


pre odbory:  farmaceutický laborant  - FL       5311 M

                          masér                                     - MAS   5370 M

                         zdravotnícky asistent      - ZA        5356 M

                         zubný asistent                    - ZUA     5358 M

                         zdravotnícky laborant      - ZL        5308 M

Sú k dispozícii na nahliadnutie pre zamestnancov školy, žiakov a ich rodičov v kancelárii sekretariátu riaditeľky školy.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
    Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
  • informátor: +421 32 65198 11