Navigácia

Denné štúdium 2024/2025 Externé štúdium 2024/2025 Denné štúdium 2025/2026 Promo video školy

V súvislosti s prijímacím konaním na šk. rok 2024/2025 dávame do pozornosti nasledujúce informácie:

 1. Termín doručenia prihlášky riaditeľovi Strednej zdravotníckej školy Celestíny Šimurkovej v Trenčíne je do 20. marca 2024.

 2. Na prihláške je nevyhnutné uviesť telefonický kontakt a e-mailovú adresu obidvoch zákonných zástupcov.

 3. Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.

 4. Povinné prílohy prihlášky o štúdium, ktoré musia byť doručené spolu s prihláškou: 

Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 17. mája 2024.

Zákonný zástupca uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do 22. mája 2024.

 

V ŠKOLSKOM ROKU 2024/2025 OTVÁRAME V DENNEJ FORME TIETO ŠTUDIJNÉ ODBORY:

 

       FARMACEUTICKÝ LABORANT (FL)

       kód študijného odboru: 5311 M

       počet prijímaných žiakov: 30 žiakov

       počet otváraných tried: 1 trieda

        Informácie o štúdiu: Farmaceuticky_laborant.pdf

        Kritériá: Kriteria_farmaceuticky_laborant.pdf

        Video odboru:

Prijímacie konanie pre štúdium v tomto študijnom odbore sa uskutoční:

 • v prvom termíne 2. mája 2024,
 • v druhom termíne 6. mája 2024.

Prijímacie konanie pozostáva z:

 • didaktického testu zo slovenského jazyka a literatúry v rozsahu učiva ZŠ,
 • didaktického testu z chémie v rozsahu učiva ZŠ.

 

         MASÉR (MAS)

       kód študijného odboru: 5370 M

       počet prijímaných žiakov: 28 žiakov

       počet otváraných tried: 1 trieda

       Informácie o štúdiu: Maser.pdf

       Kritériá: Kriteria_Maser.pdf

      Video odboru:

Prijímacie konanie pre štúdium v tomto študijnom odbore sa uskutoční:

 • v prvom termíne 29. apríla 2024,
 • v druhom termíne 9. mája 2024.

Prijímacie konanie pozostáva z nasledujúcich častí, ktoré prebiehajú v jeden deň:

 • didaktický test zo slovenského jazyka a literatúry v rozsahu učiva ZŠ,
 • didaktický test z biológie v rozsahu učiva 7. ročníka ZŠ,
 • overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v týchto oblastiach:
  • jemná motorika – modelovanie z plastelíny,
  • pohybovo-motorická skúška – člnkový beh, hod plnou loptou, skok do diaľky z miesta, predpísaná gymnastická zostava – bližšie v kritériách prijímacieho konania

 

​​​​​​       PRAKTICKÁ SESTRA (PS)

       kód študijného odboru: 5361 M

       počet prijímaných žiakov: 30 žiakov

       počet otváraných tried: 1 trieda

        Informácie o štúdiu: Prakticka_sestra.pdf

        Kritériá: Kriteria_prakticka_sestra.pdf

        Video odboru:

Prijímacie konanie pre štúdium v tomto študijnom odbore sa uskutoční:

 • v prvom termíne 2. mája 2024,
 • v druhom termíne 6. mája 2024.

Prijímacie konanie pozostáva z:

 • didaktického testu zo slovenského jazyka a literatúry v rozsahu učiva ZŠ,
 • didaktického testu z biológie v rozsahu učiva 7. ročníka ZŠ.

 

         ZDRAVOTNÍCKY LABORANT (ZL)

       kód študijného odboru: 5308 M

       počet prijímaných žiakov: 28 žiakov

       počet otváraných tried: 1 trieda

        Informácie o štúdiu: Zdravotnicky_laborant.pdf

        Kritériá: Kriteria_zdravotnicky_laborant.pdf

        Video odboru:

Prijímacie konanie pre štúdium v tomto študijnom odbore sa uskutoční:

 • v prvom termíne 2. mája 2024,
 • v druhom termíne 6. mája 2024.

Prijímacie konanie pozostáva z:

 • didaktického testu zo slovenského jazyka a literatúry v rozsahu učiva ZŠ,
 • didaktického testu z chémie v rozsahu učiva ZŠ.

 

       ZUBNÝ ASISTENT (ZUA)

        kód študijného odboru: 5358 M

        počet prijímaných žiakov: 30 žiakov

        počet otváraných tried: 1 trieda

         Informácie o štúdiu: Zubny_asistent.pdf

         Kritériá: Kriteria_Zubny_asistent.pdf

         Video odboru:

Prijímacie konanie pre štúdium v tomto študijnom odbore sa uskutoční:

 • v prvom termíne 2. mája 2024,
 • v druhom termíne 6. mája 2024.

Prijímacie konanie pozostáva z:

 • didaktického testu zo slovenského jazyka a literatúry v rozsahu učiva ZŠ,
 • didaktického testu z biológie v rozsahu učiva 7. ročníka ZŠ.

 

Pozývame Vás na ONLINE prehliadku do odborných učební našich študijných odborov.

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
  Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
 • informátor: +421 32 65198 11