Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Naša škola v prvej desiatke najlepších SOŠ na Slovensku

  Naša škola v prvej desiatke najlepších SOŠ na Slovensku

  V aktualizovanom rebríčku základných a stredných škôl Inštitútu INEKO sme sa umiestnili v prvej desiatke najlepších stredných odborných škôl na Slovensku.

  A ako informuje Tlačová správa TSK, v rámci stredných odborných škôl Trenčianskeho kraja sme obsadili vynikajúce druhé miesto, čím si naša škola zabezpečila prívlastok „škola s výbornými výsledkami žiakov“.  Hodnotitelia inštitútu INEKO ocenili najmä výsledky maturitnej skúšky žiakov zo slovenského, anglického a nemeckého jazyka a kvalitný výchovno-vzdelávací proces.. Z úspechu sa tešíme a veríme, že i naďalej budeme napredovať v nastavenom trende.

 • Sme školou s pridanou hodnotou vo vzdelávaní SJL

  Informáciu o pridanej hodnote vo vzdelávaní slovenského jazyka a literatúry zasiela stredným školám Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM). Nás teší, že podľa najnovších výsledkov (meranie výsledkov maturantov za obdobie rokov 2016 až 2018) sa môžeme pýšiť titulom škola s pridanou hodnotou vo vzdelávaní SJL. To znamená, že naši žiaci počas stredoškolského štúdia v predmete slovenský jazyk a literatúra zaznamenali nadpriemerný progres. Takýchto stredných škôl je na Slovensku 20 a my sme jednou z nich. Viac sa dozviete TU. Výsledky našej školy: SZŠ nad úrovňou očakávania.

 • Okresné kolo žiačok SŠ vo volejbale

  Dňa 11. decembra 2018 sa družstvo dievčat, v zložení: Kamila Súkeníková (2.FL), Simona Kobulnická (2.FL), Mária Rychtárechová (3.ZUA), Terézia Kusendová (3.ZUA), Kornélia Harthauserová (2.MAS), Dominika Kyselicová (3.MAS), Veronika Novosádová (2.FL), Denisa Sventeková (3.ZL) a Silvia Jurštáková (3.ZL) umiestnili na volejbalovom turnaji OK SŠ na 3. mieste. Srdečne blahoželáme!

  (Mgr. Peter Baláž – telocvikár)

 • Mikuláš, čo nám dáš ?

  Na sv. Mikuláša neučí sa, neskúša sa. Každá známka odpúšťa sa, lebo "chodí" Mikuláš. A kto neverí, 6. 12. uveril. Na našu zdravotku zavítal Mikuláš. Každého dobrého žiaka odmenil sladkosťou.Na svoje si prišli i jeho pomocníci -  anjeli i čerti. Presvedčiť sa môžete v našej fotogalérii.

  Mgr. Mária Margorínová (koordinátorka ŽŠR)

 • Volejbal

  Volejbal

  Vo štvrtok 6. decembra 2018 sa žiaci Henrik Horosz (IV.MAS), Peter Kucharík (IV.FL), Juraj Janovíček (IV.ZUA), Andrej Kišac, Lukáš Minarovech, Maroš Petráš (III.MAS), Samuel Stolár (III.ZA), Martin Jandušík (I.ZUA) a Dárius Súkeník (I.ZA) zúčastnili volejbalového turnaja žiakov stredných škôl (fotoalbum). Podali veľmi pekný výkon, skončili na 4. mieste.

   (Mgr. Juraj Líška - telocvikár)

 • SÚŤAŽE LAB ACADEMIA A STUDENTLAB

  Dňa 28. 11. 2018 sa na SZŠ v Banskej Bystrici uskutočnil už XI. ročník súťažnej prehliadky prác študentov odboru zdravotnícky a farmaceutický laborant pod názvom LAB academia 2018. Našu školu reprezentovala žiačka Bronislava Kmeťková (IV.ZL) z odboru zdravotnícky laborant s témou „Kolorektálny karcinóm“. Obsadila krásne 4. miesto.

  V Ústí nad Labem na súťaži Studentlab, ktorá sa uskutočnila 14.11.2018 našu školu reprezentovala Klaudia Hatoková (IV.ZL) s prácou "Gynekologická cytológia cervix uteri".

 • JESENNÁ VITAMINÓZA

  JESENNÁ VITAMINÓZA

  Dňa 23. 11. 2018 „vypukla“ na našej škole „Jesenná vitaminóza“ – akcia, ktorá vznikla pri príležitosti Dňa zdravej výživy. Žiaci II. FL triedy spolu s triednou učiteľkou Mgr. Marcelou Matusovou vymysleli spôsob ako ostatných presvedčiť o tom, že existuje aj zdravá desiata. Nachystali zeleninové a ovocné misy. Počas veľkej prestávky rozdávali zdravé dobroty všetkým, ktorí sa v škole nachádzali, vyučujúcim alebo spolužiakom z iných tried (fotoalbum). Informácie k vitamínom a minerálom pre Vás spracovala MUDr. Věra Dobiášová, PhD., MPH. (Akcia VITAMINÓZA, Minerálne látky, Význam vitamínov)

 • TEJPOVANIE

  V dňoch 22. 11. a 23. 11. 2018 sa na našej škole konal kurz tejpovania pre žiakov IV. MAS. Školenie organizovala škola tejpovania z Veľkého Meziřičí.

  Kurzu sa zúčastnilo 14 žiakov. Lektormi kurzu boli Tomáš ( z Veľkého Meziřičí) a Katka ( zo Skalice), ktorí pracujú ako fyzioterapeuti v ČR a zároveň školia záujemcov v tejpovaní.

  Ďakujem našim lektorom v mene všetkých absolventov kurzu za príjemne strávené chvíle a zároveň ďakujeme za nové cenné vedomosti, ktorými nás obohatili.

  Ďakujem i žiakom IV. MAS za pracovitosť a aktivitu, ktorú počas kurzu preukázali.

  (Vedúca odboru MAS: Mgr. Zuzana Trchalová)

 • Otestovali si svoje jazykové zručnosti

  Reč je o žiakoch, ktorí sa v novembri zapojili do školského kola olympiád z jazykov.

  14. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka. Súťažilo 12 žiakov. 1.miesto získal Roman Oravec z 3. ZA, 2. miesto Denisa Sventeková z 3. ZL a 3. miesto Ema Stachová. Prví dvaja postupujú do obvodného kola Olympiády z nemeckého jazyka.

   

  20. novembra 2018 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa ho 18 žiakov, v kategórii A súťažilo 10 žiakov a v kategórii B 8 žiakov. Úspešnými riešiteľmi v kategórii A sa stali Beáta Bernoláková zo 4. ZUA (1. miesto + postup do krajského kola), Andrea Kuviková zo 4. FL (2. miesto) a Kristína Murgašová z 3. ZL (3. miesto) a v kategórii B Simona Halásová z 2. FL (1. miesto + postup do krajského kola), Sabína Šidlová z I. ZL (2. miesto), Desana Bieliková z 2. ZA (3. miesto).

  21. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Súťažilo 21 žiakov. 1. miesto získal Dominik Spaček (+ postup do obvodného kola) z 3. ZA, 2. miesto získala Klaudia Hatoková zo 4. ZL a 3. miesto Natália Štrbová.

  Gratulujeme!

  Držíme päste žiakom, ktorí nás budú reprezentovať v obvodnom kole Olympiády z nemeckého a anglického jazyka a v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

 • Jesenná kvapka krvi na TSK

  Dňa 20. 11. 2018 sa  bezpríspevkoví darcovia  krvi zo Strednej zdravotníckej školy C. Šimurkovej v Trenčíne zúčastnili Jesennej kvapky krvi v priestoroch TSK. Tu sa stretli bezpríspevkoví darcovia krvi v počte 120 z Trenčína, ale aj z blízkeho okolia. 

  Tak ako minulé roky naši darcovia neváhali a darovali krv, ktorá zachráni nejeden ľudský život. Naši žiaci sú nielen budúci zdravotnícki pracovníci, ale sú to predovšetkým mladí ľudia, ktorí majú veľké srdce (fotoalbum).

  Bezpríspevkoví darcovia krvi:

  PhDr. Eva Červeňanová, PhD. - riaditeľka školy

  4.ZA: Zuzana Hroncová, Radovan Haško, Debora Gaidos, Klaudia Orolínová, Patrícia Panáková, Andrea Martinková, Natália Čúzová

  4.MAS: Michal Brázdovič

  4.ZL: Alžbeta Muchová, Lenka Malinová, Lenka Piešťanská, Dárius Meravý, Veronika Michálková

  4.ZUA: Juraj Janovíček

  Všetkým bezpríspevkovým darcom krvi chcem vyjadriť veľké ĎAKUJEM!

  (PhDr. Anna Litvínová, PhD. - predseda MSSČK pri SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne)

 • Svetový deň predčasne narodených detí

  Svetový deň predčasne narodených detí

  SZŠ C. Šimurkovej, Trenčín v spolupráci s Klinikou pediatrie a neonatológie a s Gynekologicko - pôrodníckou klinikou FN Trenčín už po siedmykrát zorganizovala Týždeň výchovy k manželstvu a rodičovstvu ( 19. 11. - 23. 11. 2018 ) v rámci, ktorého sme si pripomenuli 19. 11. 2018 Svetový deň predčasne narodených detí. Akcie sa zúčastnili: riad. školy PhDr. Eva Červeňanová, PhD., gen. riad. FN Trenčín Ing. Marián Juruša, zástup. pre odborné predmety Mgr. Monika Hermanová, prednosta pediatricko-neonatologickej kliniky MUDr. Pavol Šimurka, PhD., MUDr. Andrea Mečiarová, lekári a sestry z uvedených kliník, pedagógovia a žiaci SZŠ C. Šimurkovej Trenčín a samozrejme mamičky s predčasne narodenými deťmi: Oliverko Guga, Martinko Hrivnák a trojičky Ninka, Tamarka a Dianka Minárechové (fotoalbum).

  Akciu zabezpečovali žiaci III. ZA triedy: Mária Amrichová, Veronika Hlásna, Michaela Bridíková. Nina Zamcová, Dominik Spaček, Monika Petríková  a Barbora Horňáková z Gymnázia Ľ. Štúra z Trenčína.

  Bližšie informácie k uvedenej akcii si môžete pozrieť kliknutím na nasledujúce súbory: Svetový deň predčasne narodených detí.pdf  Výzva SDPND.pdf.

  (Organizačné zabezpečenie: PhDr. Margita Rybánska, PhD. - koordinátor Výchovy k manželstvu a rodičovstvu a RNDr. Janka Gugová - garant projektu Svetového dňa predčasne narodených detí na SZŠ C. Šimurkovej Trenčín a FN Trenčín.)

 • On – line súťaž Informatický bobor

  On – line súťaž Informatický bobor

  V dňoch 13. a 15. novembra 2018 sa uskutočnila informatická súťaž iBOBOR. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: junior (žiaci 1. – 2. roč.) a senior (žiaci 3. – 4. roč.). Súťaže sa zúčastnilo 39 žiakov. V kategórií junior súťažilo 35 žiakov a v kategórií senior súťažili 4 žiaci. Úspešných riešiteľov bolo 18. Z toho v kategórii junior boli 15 žiaci a v kategórii senior 3 žiaci.

  V kategórií junior sa úspešnými riešiteľmi stali žiaci: Miroslava Vyhničková (diplom) z 2. FL, Iveta Hradská (diplom) z 2. FL, Patrícia Košíková (diplom) z 2. ZA, Adam Šulák (diplom) z 2. ZUA, Kamila Súkeníková (diplom) z 2. FL, Marianna Holečková (diplom) z 2. ZUA, Natália Bartošová (diplom) z 2. ZL, Ema Hoťková (diplom) z 2. ZL, Erika Burgerová (diplom) z 2. ZL, Anna Balušíková (diplom) z 2. ZL, Natália Ridošková (diplom) z 2. ZL, Katarína Hrčková (diplom) z 2. ZUA, Nina Kušnieriková (diplom) z 2. ZL, Katarína Vráblová (diplom) z 1. FL, Nikolas Varga (diplom) z 1. ZA.

  V kategórií senior sa úspešnými riešiteľmi stali žiaci: Nikola Babiarová (diplom) z 4. ZUA, Marek Ďurika (diplom) z 4. FL, Peter Kucharík (diplom) z 4. FL.

  Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!

 • Medzinárodný deň bez fajčenia

  Medzinárodný deň bez fajčenia  je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC). Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc a vzniku srdcovo – cievnych chorôb. Hlavným cieľom je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali tejto drogy a spoločne vyvinuli úsilie boja proti zákerným chorobám vedúcich k predčasnej smrti. Viac sa dočítate: Medzinarodny_den_bez_fajcenia.pdf  a  Komplex_informacii_o_cigaretovom_dyme.pdf

  (Spracovala: MUDr. Věra Dobiášová, PhD., MPH)

 • Verejná zbierka ,, Hodina deťom“ na SZŠ C. Šimurkovej

  Dňa 09. 11. 2018 sa na našej škole z iniciatívy ŽŠR uskutočnila verejná zbierka ,,Hodina deťom“. Jej cieľom je pomáhať deťom, mladým ľuďom a ich rodinám prekonávať náročné životné situácie a podporovať aktivity, ktoré robia svet detí krajším. Preto sme sa i my rozhodli do tejto zbierky zapojiť a podporiť tých, ktorí to najviac potrebujú. Naše žiačky Kristína Syrná, Tatiana Nevidalová, Laura Škrtelová a Natália Riedlová z II. ZA pomohli aktívnou účasťou (fotoalbum) a vyzbierali krásnu sumu 104,32 eur. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili a prispeli tak na dobrú vec.

  (Za ŽŠR koordinátorka Mgr. Mária Margorínová)

 • Kultúrne povedomie (Cultural Awareness) - Work and Travel USA - skúsenosti s programom

  Absolventka našej školy odboru FL Radka Jánošíková (v súčasnosti študentka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre) dňa 09. 11. 2018 prišla prezentovať svoje skúsenosti s programom Work and Travel USA triedam III. FL a III. ZUA. Princíp spočíva v tom, že mladí ľudia môžu v USA legálne pracovať v letných mesiacoch, následne cestovať a spoznávať Ameriku, jej kultúru a mentalitu. Radka nás formou prezentácie informovala o náležitostiach súvisiacich s vybavením potrebných formalít ako je registrácia, výber agentúry, vybavenie víz, osobný pohovor na ambasáde, výber pracovnej pozície, ceny poplatkov. Radka nám poskytla informácie ohľadom návštevy odborného lekára a nákladov s tým spojených. Návšteva lekára v USA rozhodne nie je lacnou záležitosťou. Výhodou programu Work and Travel USA je zdokonalenie cudzieho jazyka v autentickom prostredí, možnosť zažiť leto plné zážitkov a skúseností.

  Vyučujúci Mgr. Vladimír Kusenda a Mgr. Zuzana Vargová by sa chceli v mene žiakov III. FL a III. ZUA poďakovať Radke Jánošíkovej za poskytnuté zaujímavé informácie ako aj za ochotu, že si našla čas a navštívila našu školu.

 • Imatrikulácie žiakov prvých ročníkov

  Dňa 08. 11. 2018 sa na našej škole konali imatrikulácie. Zúčastnili sa jej žiaci prvých ročníkov všetkých študijných odborov (fotoalbum). Príjemné popoludnie otvorila pani riaditeľka PhDr. Eva Červeňanová, PhD. slávnostným príhovorom, po ktorom nasledoval bohatý kultúrny program v podaní jednotlivých prváckych tried. Po imatrikulácii žiakov pani riaditeľkou a vedúcich odborov nasledovala diskotéka, kde nechýbala výborná zábava aj vďaka DJ-ovi Samuelovi Stolárovi z III.ZA. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa spolupodieľali na príprave imatrikulačnej slávnosti.

  (Za ŽŠR koordinátorka Mgr. Mária Margorínová)

 • Prezentácia školy pre žiakov ZŠ na Myjave

  Dňa 7. 11. 2018 sa konala prezentácia školy v Kultúrnom dome Samka Dudíka na Myjave. Žiaci jednotlivých odborov poskytovali informácie o štúdiu na našej škole.

  Záujemcom o štúdium okrem informácii predviedli i praktické ukážky výkonov, ktoré sú v ich kompetencii. Žiakom ďakujem za profesionálny prístup pri prezentácii školy.

  (Vedúca odboru MAS: Mgr. Z. Trchalová)

 • Na 5. ročníku DOD TSK v duchu cyklistiky sme nemohli chýbať

  V znamení cyklistiky. Taký bol 5. ročník DOD TSK, ktorý sa uskutočnil 1. októbra 2018. Naši žiaci ako zástupcovia jednej zo stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na ňom nemohli chýbať! V rámci sprievodného programu DOD odprezentovali jednotlivé študijné odbory a šírili osvetu v oblasti zdravia.  Zubní asistenti sa zamerali na oblasť dentálneho zdravia, zdravotnícki laboranti zisťovali hladinu cukru a cholesterolu v krvi či orientačne stanovili krvnú skupinu, maséri poskytli masáž šije a zdravotnícki asistenti zasvätili prítomných do základov poskytovania prvej pomoci.

  (Mgr. Katarína Moravíková)

 • Biela pastelka 2018

  Aj tento rok sa naša škola zapojila do verejnej zbierky, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska po celom území Slovenskej republiky už sedemnásty rok, „Biela pastelka 2018“. Hlavným dňom zbierky bol piatok 21. september 2018. Dobrovoľníci, z radov našich žiakov, sa výborne zhostili úlohy a s pokladničkou v ruke vyberali príspevky na dobrú vec. Ten kto prispel, mohol sa potešiť zo sponky v tvare bielej pastelky.

  Výnos zbierky bude určený na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím, na podporu aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

  V mene všetkých zrakovo znevýhodnených ľudí Vám veľmi pekne ďakujeme za Vaše príspevky.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
  Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
 • informátor: +421 32 65198 11