Navigácia

 • Zmena názvu školy!

  Od 01. 02. 2018 sa mení názov školy na Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín.

  Sídlo a ostatné údaje ostali nezmenené.

 • Triedne aktívy rodičovského združenia

       Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že sa v stredu 18. 04. 2018 od 15. 00 hod. do 17. 00 hod. uskutočnia individuálne triedne aktívy rodičovského združenia v budove školy v triedach podľa rozpisu, ktorý bude vyvesený v priestoroch školy. Predsedovia triednych aktívov sa stretnú v zasadacej miestnosti na 4. poschodí o 17. 00 hod.

       Veríme, že všetci rodičia využijú možnosť dozvedieť sa informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojich detí a ďalších školských aktivitách za 3. štvrťrok školského roku 2017/18.

                                                         Výbor RZ v.z.

                                         Mgr. Pavol Ročkár, tajomník RZ

 • Výsledky talentových skúšok

  Výsledky talentových skúšok pre školský rok 2018/2019 konaných 27. 03. 2018 v študijnom odbore MASÉR: vysledky_tal_skusky.pdf.

  Výsledky talentových skúšok pre školský rok 2018/2019 konaných 10. 04. 2018 v študijnom odbore MASÉR: vysledky_tal_skusky_nahradny_termin.pdf

 • Sladký Deň učiteľov

  Dňa 28. 03. 2018 sme si pripomenuli výročie narodenia Jána Amosa Komenského, preto sme si dovolili zablahoželať našim pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov.

  V úvode sme sa cestou školského rozhlasu prihovorili všetkým prítomným a ďalej sme pokračovali sladkým prekvapením, ktoré pripravila žiačka III.ZUA triedy Veronika Trusková pre všetkých zamestnancov školy.

  (Koordinátorka ŽŠR: Mgr. Mária Margorínová, predseda ŽŠR: Michal Bulejko)

 • Biblická olympiáda 2017/2018

  Aj tento rok sa naša škola zapojila do Biblickej olympiády. Súťaž pozostávala z dvoch vybraných kníh Svätého písma - zo STARÉHO ZÁKONA z knihy Genezis (12. - 50. kapitola) a z NOVÉHO ZÁKONA z Markovho evanjelia. Každá trieda prvých ročníkov počas hodín náboženstva sa zúčastnila triedneho kola, odkiaľ sa vybrali najlepší žiaci, ktorí 31. 1. 2018 súťažili v školskom kole BO. Tam sa zúčastnilo 18 žiakov a do dekanátneho kola, ktoré sa konalo 22. marca 2018 na piaristickom gymnáziu sa dostali traja žiaci: Michal Fano (FL), Sofia Kučerová (FL) a Justína Ághová (FL). Skončili sme tretí, no na budúci rok opäť zabojujeme.

  Poďakovanie patrí našej sestričke Anežke, ktorá nás na súťaž pripravovala a venovala nám svoj čas.

  (Justína Ághová 1.FL a sestrička Anežka.)

 • MATEMATICKÝ KLOKAN

  Aj naši žiaci sa zapojili do súťaže Matematický Klokan, ktorá sa konala na celom svete v jeden deň, a to 19. 03. 2018 (pondelok). Do tejto súťaže sa tento rok na Slovensku zapojilo 1 450 škôl a 65 579 žiakov. V tejto vysokej konkurencii dosiali naši žiaci krásne výsledky a dvaja hneď výnimočné: Iveta Hradská (1. FL)  obsadila v kategórii Kadet O12 49. - 60. miesto s úspešnosťou takmer 81%, čím za sebou nechala 98% súťažiacich. A Andrej Šmelko (4. ZL) obsadil v kategórii Junior O34 29. - 31. miesto s úspešnosťou takmer 66%, čím za sebou nechal viac ako 98% súťažiacich. Prehľad úspešnosti ostatných našich žiakov si môžete pozrieť TU.

  (Koordinátorka  súťaže: PaedDr. Erika Hujová, PhD.)

 • Naša škola v prvej desiatke najlepších SOŠ na Slovensku

  V aktualizovanom rebríčku základných a stredných škôl Inštitútu INEKO sme sa umiestnili v prvej desiatke najlepších stredných odborných škôl na Slovensku. Patrí nám krásne 7. miesto! Podľa toho istého rebríčka INEKO naša škola obsadila 2. miesto medzi všetkými SZŠ na Slovensku.

  A ako informuje Tlačová správa TSK, v rámci stredných odborných škôl Trenčianskeho kraja sme obsadili vynikajúce tretie miesto, čím sme sa zaradili medzi tri župné školy v top desiatke celonárodného rebríčka škôl. Z úspechu sa tešíme a veríme, že i naďalej budeme napredovať v nastavenom trende.

 • SOČ

  Dňa 15. februára 2018 sa na našej škole konalo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, v ktorom prezentovala svoju prácu Beáta Bernoláková (III. ZUA) na tému „Zaujímavosti zubného lekárstva“ v odbore zdravotníctvo a farmakológia. Ďakujeme za vynaložené úsilie a želáme veľa úspechov v krajskom kole!

  (Mgr. Jana Hrnčárová, koordinátorka SOČ)

 • Za snehom a svahmi až na Chopok

  Od 22. januára do 26. januára 2018 absolvovalo 68 prvákov z odboru I. FL, I. ZA a I. ZUA lyžiarsky kurz v populárnom lyžiarskom stredisku Chopok-Juh. Ubytovaní boli v chate Kosodrevina, priamo na lyžiarskom svahu. O zdokonalenie ich lyžiarskych schopností sa staral kolektív inštruktorov v zložení: Mgr. Líška (1.družstvo), Mgr. Blanár (2.družstvo), Mgr. Novosadová (3. družstvo), Mgr. Petričková (4. družstvo), Mgr. Šedová (5. družstvo). Animáciu a večerný program mali na starosti triedne učiteľky Mgr. Matusová (I.FL), Mgr. Margorínová (I.ZA), Mgr. Meľošová (I.ZUA), o zdravie sa starala MUDr. Dobiášová, PhD. Počasie bolo typicky zimné, Chopok nám ukázal všetky svoje tváre a nabil nás neuveriteľnou energiou. Nikomu sa nechcelo odísť. Veľká vďaka patrí organizátorke kurzu PaedDr. Bianke Rolníkovej, PhD.

  Druhý termín lyžiarskeho kurzu sa konal od 5. marca do 9. marca 2018 v tej istej lokalite Chopok- Juh. Kurzu sa zúčastnilo 51 žiakov  z tried I. ZL a I. MAS. Ubytovanie bolo znova v chate Kosodrevina, priamo na lyžiarskom svahu. O naučenie a zdokonalenie lyžiarskych schopností sa staral kolektív inštruktorov v zložení: Mgr. Líška (1.družstvo), Mgr. Blanár (2.družstvo), Mgr. Trchalová (3. družstvo) a Mgr. Novosadová (4. družstvo). Animáciu a večerný program mali na starosti zastupujúce triedne učiteľky Ing. Julény (I.MAS) a Dr. Hujová (I.ZL), o zdravie sa starala PhDr. Laschová. Počasie bolo typicky zimné. O organizáciu kurzu sa postarala PaedDr. Bianka Rolníková, PhD.

 • Oslavovali sme

  V dňoch 7. a 8. decembra 2017 naša škola oslávila sedemdesiatku. Viac sa dočítate v záložke 70. výročie školy.

 • Osýpky sa ľahko šíria

  Osýpky sú vážne ochorenie – očkovanie je jedinou spoľahlivou ochranou pred nimi. Prebiehajúce epidémie osýpok v okolitých krajinách spôsobili, že sa 7 ochorení na osýpky vyskytlo aj u nás na Slovensku v roku 2017, ako importované. (Domáce ochorenie osýpok sa od roku 1998 v SR neobjavilo). Bližšie informácie k uvedenej problematike nájdete v súbore Osypky.pdf.

 • Okresné kolo Olympiády v cudzích jazykoch

  V dňoch 17. 01. 2018 a 18. 01. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku.  Naši žiaci nás vzorne reprezentovali v kategóriách 2C2 a 2D. V nemeckom jazyku sa vo svojej kategórii 2D úspešne umiestnil na 2. mieste  Roman Oravec z triedy II.MAS. V anglickom jazyku sa v kategórii 2C2 úspešne umiestnil na 3. mieste žiak Lukáš Borák z triedy IV.MAS.

  Srdečne blahoželáme!

  (Predmetová komisia jazykov)

 • Vianočný jarmok

  Do galérie Vianočný jarmok boli pridané fotografie.

 • Nestratíme sa ani v šachu

  Krajský šachový zväz Trenčín organizoval dňa 28. 11. 2017 Majstrovstvá stredných škôl  a 2. stupňa osemročných gymnázií Trenčianskeho kraja v zrýchlenom šachu. V kategórii študentky našu školu reprezentovala naša žiačka Marianna Holečková (I. ZUA), ktorá v tejto súťaži obsadila krásne 2. miesto(diplom). Tento úspech jej zabezpečil účasť na Majstrovstvách Slovenskej republiky v zrýchlenom šachu, na ktorých nás reprezentovala 6. 12. 2017 Topoľčanoch. V kategórii žiačok SŠ sa spomedzi 123 súťažiacich umiestnila na 11. mieste.

  Srdečne blahoželáme!

 • Svetový deň AIDS

  1. 12. 2017 si pripomíname Svetový deň AIDS, ktorého symbolom je červená stužka. Jej pripnutím sme i my v tento deň vyjadrili solidaritu s osobami s HIV/AIDS. V prílohe prikladáme údaje aj s grafickým vyjadrením výskytu HIV infekcie v Slovenskej republike k 31.12. 2016, uverejneného na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

   

  (MUDr. Věra Dobiášová, PhD., MPH)

 • Európsky týždeň boja proti drogám

  Tretí novembrový týždeň kalendárneho roka 2017 je Európskym týždňom boja proti drogám vyhláseným z iniciatívy Európskej únie. Prvýkrát bol tento Európsky týždeň boja proti drogám vyhlásený v roku 1998. Začal sa konať v Grécku a pokračoval vo všetkých členských štátoch. Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri sa viac ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách. Informácie k uvedenej problematike nájdete v súbore EU_tyzden_boja_proti_drogam.pdf.

 • Tvoja správna voľba

  Projekt „TVOJA SPRÁVNA VOĽBA“ sa uskutočňuje pod vedením lektorov z PZ SR, Odboru komunikácie a prevencie v čase od 20. 11. 2017 do 05. 12. 2017 v priestoroch našej školy pre 13 základných škôl z okresu Trenčín a Ilava. Bližšie informácie o realizácií projektu si môžete pozrieť v súbore Tvoja_spravna_volba.pdf a fotografie vo fotoalbume.

 • Jesenná vitaminóza

  Dňa 23. 11. 2017 „vypukla“ na našej škole „Jesenná vitaminóza“ – akcia, ktorá vznikla pri príležitosti Dňa zdravej výživy. Žiaci III. MAS triedy spolu s triednou učiteľkou PaedDr. Biankou Rolníkovou, PhD. vymysleli spôsob ako ostatných presvedčiť o tom, že existuje aj zdravá desiata. Nachystali zeleninové a ovocné misy. Počas veľkej prestávky rozdávali zdravé dobroty všetkým, ktorí sa v škole nachádzali, vyučujúcim alebo spolužiakom z iných tried (fotoalbum).

  Akcia mala veľký úspech, a preto ju budeme opakovať aj v budúcnosti.

 • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 23. novembra 2017  sa konal už 28. ročník Olympiády z anglického jazyka (fotoalbum). Súťažilo sa v dvoch kategóriách – v kategórii 2D – žiaci SOŠ bez vekového určenia a v kategórii 2C2 – anglofónni žiaci.

  Olympiáda z anglického jazyka pozostávala z dvoch častí : písomná časťústna časť.

  Písomná časť preverila jazykovú kompetenciu na príslušnej úrovni (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a používanie jazyka).

  V ústnej časti, ktorá pozostávala zo situačného dialógu/simulácietvorby príbehu na základe vizuálneho podnetu, sa hodnotilo splnenie úlohy na základe zadania, komunikatívna zručnosť a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň (gramatika, syntax) a rozsah slovnej zásoby a jej použitie.

  Umiestnenie súťažiacich:

  Kategória 2D

  1. miesto: Radoslava Škulcová, III. ZL
  2. miesto: Andrej Šmelko, IV. ZL
  3. miesto: Dominik Tomanička, IV. ZL

  Kategória 2C2

  1. miesto: Lukáš Borák, IV. MAS

  Víťazi v každej kategórii postupujú do obvodného kola Olympiády v anglickom jazyku.

  Srdečne blahoželáme!

  (Predmetová komisia jazykov)

 • MAJSTER RÉTOR

  Dňa 22. 11. 2017 sa žiaci našej školy Klaudia Hatoková z III. ZL a Lukáš Borák zo IV. MAS zúčastnili krajskej súťaže Majster rétor, kde vzorne reprezentovali našu školu v anglickej sekcii tejto súťaže.

  Mgr. Ingrida Rožníková

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
  Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
 • informátor: +421 32 65198 11