Navigácia

 • Podporili sme Deň narcisov

  Aj tento rok sme sa zapojili do 28. ročníka verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine, ktorá sa uskutočnila 18. apríla 2024. Naši dobrovoľníci boli v u nás škole, vyrazili do ulíc, aby rozžiarili žltým kvietkom odev darcom zbierky Ligy proti rakovine. Spolu vyzbierali spolu úžasnú sumu - 4 370,57 €. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili a podporili tak dobrú vec.

 • OZNAM o konaní rodičovského združenia

  Výbor RZ pri SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne a vedenie školy oznamuje, že v dňoch 22.04. - 24.04.2024 sa uskutočnia Triedne aktívy RZ. Presný dátum a formu, akou sa bude Triedny aktív konať, si určí každý triedny učitel sám.

  Dňa 24. 04. 2024 o 17:00 sa uskutoční Rodičovská rada RZ, kde sa stretne Výbor RZ so zástupcami resp. presedami každej triedy.

  Tešíme sa na Vašu účasť,

  s pozdravom

  Výbor RZ pri SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne

 • Naši farmaceuti na návšteve v Herbexe

  Žiaci prvého a druhého ročníka z odboru farmaceutický laborant sa zúčastnili odbornej exkurzie vo firme Herbex v Hrašnom, ktorá je zameraná na výrobu čajov. Mali možnosť vidieť v prevádzke stroje baliace čaje, ako aj sklady materiálov a hotových výrobkov. Veľké poďakovanie patrí majiteľke pani Oľge Nemcovej za sprevádzanie a za odborný výklad. Po tejto exkurzii ich kroky smerovali na Mohylu M. R. Štefánika na Bradle, kde okrem prehliadky absolvovali aj pútavú prednášku o tomto pietnom mieste.

 • Ocenenie pre riaditeľku našej školy

  Pri príležitosti Dňa učiteľov aj tento rok ocenil Trenčiansky samosprávny kraj ôsmich učiteľov a dve riaditeľky zo župných stredných škôl.
  Medzi ocenenými bola aj riaditeľka našej školy PhDr. Eva Červeňanová, PhD., ktorá si 26. marca prevzala z rúk predsedu TSK Jaroslava Bašku ocenenie Výnimočný pedagóg Trenčianskeho kraja.
  Gratulujeme!

  (foto: www.tsk.sk)

  viac na https://www.tsk.sk/1149381

 • Striebro vo florbale dievčat

  Tešíme sa z ďalšieho športového úspechu! Máme 2. miesto v okresnom kole vo florbale dievčat.🥈

  Naše strieborné dievčatá: 
  Bianca Zbínová (IV. MAS)
  Katarína Mišúnová (IV. ZUA)
  Elizabeth Panáková (III. FL)
  Nina Jozefovičová, Eva Mária Madajová, Alexandra Oškrdová, Nina Panáčková (všetky III. MAS)
  Terézia Kozumplíková (II. PS)
  Zuzana Kopišová (II. ZUA)
  Ema Tkadlecová (I. FL)

  Skvelý výkon, gratulujeme!

 • Na DOD v trenčianskej nemocnici

  Boli sme na historicky prvom Dni otvorených dverí trenčianskej nemocnice, ktorý sa uskutočnil sa uskutočnil 1. marca. Zorganizovali ho pre žiakov stredných škôl, gymnázií a pre študentov vysokých škôl s cieľom priblížiť im prácu na jednotlivých oddeleniach. Program bol naozaj zaujímavý. Mali sme možnosť vyskúšať si laparoskopickú operáciu na simulátore, zaintubovať novorodenca či nacvičiť  kardiopulmonálnu resuscitáciu, ale aj šitie rany a následné odstránenie stehov, dať si zistiť krvnú skupinu či hladinu cukru v krvi, aplikovať injekciu na figuríne. Naši žiaci oceňujú, že mohli nahliadnuť do "kuchyne FN TN", kde budú v budúcnosti možno pracovať.

 • Okresné kolo stredných škôl v basketbale dievčat

  Dňa 07. 03. 2024 sa reprezentantky našej školy zúčastnili okresného kola v basketbale dievčat, kde naše bojovníčky obsadili krásne 3. miesto.
  Dievčatá, gratulujeme.
  (Foto Juraj Líška)

 • ŠŤASTNÉ ÚSTA - ŠŤASTNÉ TELO

  Pri príležitosti Svetového dňa ústneho zdravia (20. 3.) organizujeme súťaž spolu s maskotom ústneho zdravia Toothiem, ktorej cieľom je šíriť osvetu v oblasti (nielen) ústneho zdravia. Tak neváhajte a zapojte sa! Stačí si vziať zubnú kefku a zubnú pastu, zapnúť si obľúbenú hudbu. Zapnúť kameru, čistiť si zuby a pritom si tancovať aspoň 2 minúty. Vytvorené videjko následne poslať prostredníctvom Edupage prof. S. Laschovej do 15. marca 2024. Porota vyberie najlepšieho jednotlivca, najlepšiu skupinu, ktorých vyhlásime 20. marca 2024.
  A kto sa môže zapojiť? Jednotlivci alebo skupiny, pričom skupinu tvoria minimálne 2 osoby, nezáleží na veku, odbore ani pohlaví. Tešíme sa na príspevky. Víťazi budú odmenení vecnými cenami.

 • Úspech v bedmintone

  Žiačky Elizabeth Panáková a Michaela Múdra z 3. FL  sa v okresnom kole stredných škôl v bedmintone nezľakli konkurencie a vybojovali si krásne 4. miesto. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme k úspechu! (Foto Alexandra Priecelová)

 • Máme TOP EXPERTOV

  Už niekoľko rokov dávame možnosť našim žiakom zmerať si úroveň svojich vedomostí v celoslovenskej súťaži EXPERT Geniality show. Tento rok sme boli jednou zo 767 zapojených škôl. A ako sa darilo našim žiakom?

  Kategórii žiakov 1. a 2. ročníka odborných škôl:

  Titul TOP Expert  získali Katarína Žáková z I.FLAndrea Jankechová z I. ZL. Expertkami v téme Tajomstvá prírodyLenka Púčiková z I. FL, Diana Veselovská z I. ZL a Andrea Jankechová z I. ZL. Naša TOP Expertka Katarína Žáková z I.FL získala zároveň tituly Expertka v téme Od Dunaja k Tatrám a Expertka v téme Mozgolamy.

  Kategória žiakov 3. a 4. ročníka odborných škôl:

  Titul TOP Expert Katarína Hrnčárová zo IV. MAS (6. miesto v celkovom poradí), Dominik Ševček zo IV. ZUA (8. miesto v celkovom poradí) a  Svetlana Kalinová z III. FL. Všetci traja si zároveň vybojovali tituly Expert v téme Tajomstvá prírody, Katka je navyše Expertkou v téme Od Dunaja k Tatrám (5. miesto) a Dominik Expertom v téme Mozgolamy (18. miesto).

  Teší nás, že každý rok sa žiaci našej školy umiestnia nielen v prvej štvrtine najlepších vo zvolenej téme (titul Expert danej témy), ale dokonca aj v prvej štvrtine v celkovom poradí všetkých súťažiacich v danej kategórii (titul TOP Expert).

  Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa súťaže zúčastnili, a umiestneným srdečne blahoželáme!

 • Do boja s dezinformáciami!

  Vedieť rozpoznať nepravdivé informácie je v súčasnosti veľmi dôležité. Aj preto žiaci 1. MAS, 3. ZUA a  4. ZL absolvovali 14. a 15. februára 2024 prednášku Rozpoznaj dezinformácie, ktorej cieľom bolo oboznámiť žiakov so základnými rozpoznávacími znakmi hoaxov. Ďakujeme Branislavovi Líškovi, študentovi 3. ročníka Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, za sprostredkovanie cenných informácií a za zaujímavé aktivity, ktoré si v závere prednášky pre žiakov pripravil. A keďže niet nad osvetu, túto prednášku koncom februára absolvujú aj žiaci  3.PS a 3.FL. (Foto: Zuzana Petrechová)

 • Nie ste v tom samé...

  Na interaktívnej prednáške, ktorú 12. a 14. februára 2024 zrealizovali na našej škole členky neziskovej organizácie LUNA n. o. – bezpečný ženský domov, sa žiačky 2. FL a 2. ZL dozvedeli o tom, ako rozpoznať domáce a rodovo podmienené násilie, kde sú hranice spoločensky akceptovateľného správania a kde hľadať pomoc pre obete tohto druhu násilia. Veríme, že aj takouto formou osvety dokážeme eliminovať násilie v našej spoločnosti.

  Viac informácií na stránke niestevtomsame.sk

  (Foto: Zuzana Petrechová)

 • Aj my máme slinu

  Posledný januárový deň k nám zavítali zástupcovia Nadácie Kvapka Nádeje, aby žiakom 4. ročníka porozprávali všetko o projekte Máte slinu? a aj o možnostiach, ako sa stať dobrovoľným darcom kostnej drene. A ukázalo sa, že naši žiaci majú slinu/chuť pomáhať a zachraňovať tak ľudské životy. Mnohí totiž prejavili záujem a prihlásili do databázy potenciálnych darcov kostnej drene. Sú jednoducho skvelí!

  (Foto: Zuzana Petrechová)

 • Putovný pohár riaditeľky školy si vybojovali maséri

  Február sme začali športovo. V Sokolovni sa uskutočnil 2. ročník volejbalového turnaja odborov o Putovný pohár riaditeľky školy.

  Na stupni víťazov sa umiestnili: 
  1. miesto - družstvo masérov 
  2. miesto - družstvo učiteľov
  3. miesto - družstvo farmaceutov

  Víťazom blahoželáme!

 • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA - školské kolo

  Posledný januárový deň sa konalo školské kolo 22. ročníka biblickej olympiády. Súťažili minuloroční víťazi, ale aj víťazi triednych kôl zo všetkých prvých ročníkov.

  Víťazmi školského kola sa stali:

  1. miesto - Andrej Fábry, II.ZL a Nikoletta Cudráková III.FL
  2. miesto - Katarína Liptáková, III.FL
  3. miesto - Daniela Kolkusová I.ZUA a Katarína Žáková I.FL

 • ... na ceste k Mužom

  Chlapci z tried 1. ZL a 2. MAS zažili 11. januára zaujímavé dopoludnie pod taktovkou Tomáša Pešeka a Richarda Babitza zo zážitkovej organizácie Plusko. Stali sa súčasťou projektu ... na ceste k Mužom (Erasmus+), v rámci ktorého absolvovali workshop zameraný aj na zvládanie agresivity. 

  Z reakcií chlapcov je zjavné, že to bol zmysluplne strávený čas a na školiteľoch oceňujú ich autentickosť a partnerský prístup. Mnohí by si workshop radi zopakovali.

 • Vyhodnotenie školského kola jazykových olympiád

  V predvianočnom období sme sa stretli v riaditeľni, aby sme vyhodnotili školské kolo olympiády z anglického jazyka a olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Všetkým riešiteľom olympiád ďakujeme za účasť v školskom kole a úspešným riešiteľom blahoželáme!

  Olympiáda z anglického jazyka
  1. miesto - Viktória Puková (4. ZUA)
  2. miesto - Tomáš Pánis (2. ZL)
  3. miesto - Svetlana Kalinová (3. ZL)

  Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
  Kategória A
  1. miesto - Alexandra Sláviková (4. FL)
  3. miesto - Soňa Hudecová (3. ZL) a Karin Jurášová (3. ZL)
  Kategória B
  1. miesto - Zuzana Fecková (2. FL)
  2. miesto - Bronislava Pernišová (1. FL)
  3. miesto - Diana Veselovská (1. ZL)

  Víťazom jednotlivých kategórií držíme päste v ďalších kolách. 🤞
  (Foto: Zuzana Petrechová)

 • Deň boja proti AIDS

  V piatok 1. decembra sme si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS pripnutím červenej stužky a vyjadrili tak podporu osobám postihnutým týmto ochorením (fotoalbum).

 • DOD a Kam do školy

  28. novembra sme otvorili dvere pre záujemcov o štúdium na našej škole. Počas DOD mali šancu nazrieť do odborných učební, porozprávať sa s učiteľmi či žiakmi, získať informácie z prvej ruky. Záujem bol naozaj veľký, čo nás veľmi teší (fotoalbum). Kto DOD nestihol, mohol nás stretnúť na akcii Kam na strednú, ktorá sa uskutočnila 30. novembra v športovej hale na Ostrove (fotoalbum). Opäť vás prišlo veľa, tešíme sa z vášho záujmu.

  Ak stále hľadáte informácie o prijímacom konaní, viac na https://szstn.edupage.org/text18/

 • Krabičky pre seniorov odovzdané

  Vianočná výzva Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok je ukončená, krabičky sú odovzdané. Veríme, že osamelých seniorov potešia a prinesú radosť, ktorá ku Vianociam patrí.

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili a podporili krásnu myšlienku.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne
  Veľkomoravská 14
 • informátor: +421 32 65198 11