Navigácia

 • Potešme aj tieto Vianoce seniorov

  S vianočným obdobím sa spája zbierka Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Vďaka aktivite školského parlamentu sa do tohto ušľachtilého projektu zapojíme už po tretíkrát aj my. Balíčky môžete nosiť od 29.11. do 5.12.2022 v pracovných dňoch do školskej knižnice (v čase od 7.30 do 14.00 hod.). Všetky informácie nájdete na https://www.kolkolasky.sk/

 • Poznáme výsledky školského kola olympiády v anglickom jazyku

  V piatok dňa 25.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D, v ktorom si naši najlepší študenti otestovali svoje písomné a komunikačné zručnosti.

  Prvú časť súťaže tvoril písomný test zameraný na preverovanie vedomostí z gramatiky a slovnej zásoby, a taktiež testovanie zručností čítania a počúvania s porozumením. Druhá časť testovala úroveň komunikačných zručností jazyka.

  1. miesto - Viktória Puková, III.ZUA

  2. miesto - Filip Škára, III.ZL

  3. miesto - Tereza Onderová, III.ZL

  Víťaz bude našu školu reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 19.1.2023.

  Výhercom srdečne gratulujeme.

 • Aj malou pomocou vyčaríme úsmev

  „Všetko, čo robíme, je iba kvapkou v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“

  Citát Matky Terezy, ktorý vystihol výnimočnú akciu žiakov IV.ZUA, ktorí spolu s VO navštívili DSS v Adamovských Kochanovciach s cieľom pomôcť v oblasti ústneho zdravia. Čo priniesli hendikepovaným dospelým klientom a o čo bohatší odišli, sa dozviete v príspevku https://youtu.be/VWf4d3Y4MRY.

 • Myslíme na predčasne narodené deti

  16. novembra 2022 sme si formou prednášok a pripnutím purpurovej stužky pripomenuli Svetový deň predčasne narodených detí. Po prvýkrát sme zorganizovali aj zbierku oblečenia pre predčasniatka, ktoré sme odovzdali na  Neonatologickom oddelení FN v Trenčíne. Všetkým, ktorí túto peknú myšlienku podporili a do zbierky sa zapojili, ďakujeme. Veríme, že sa z nej stane tradícia. Fotografie zo Svetového dňa predčasne narodených detí si môžete pozrieť vo fotogalérii.

  Za zogranizovanie zbierky ďakujeme PhDr. Marcele Štefánikovej (koordinátorke Výchovy k manželstvu a rodičovstvu) a členom školského parlamentu.

   

 • Imatrikulácie prvákov

  Jesenné obdobie sa na našej škole vždy spájalo s imatrikuláciami prvákov. Sme radi, že sa po dvoch rokoch nútenej prestávky mohli opäť uskutočniť. 15. novembra 2022 sme imatrikulačnou slávnosťou oficiálne prijali do našej zdravotníckej rodiny žiakov prvých ročníkov. Fotografie z imatrikulacií si môžete pozrieť vo fotogalérii.

  Za túto skvelú akciu a jej zorganizovanie patrí veľká vďaka školskému parlamentu.

   

 • Jesenná vitaminóza

  Dňa 7.11. 2022 žiaci a žiačky II.ZUA pripravili pre všetkých v škole prísun zdravých vitamínov. Ovocie a zeleninu prichystali, naaranžovali a rozdávali cez veľkú prestávku. S ponukou začali u p.riaditeľky, pohostili p. zástupkyne, pokračovali v zborovni, v triedach a na chodbách školy (fotoalbum). Akcia sa vydarila, ďakujeme. 

 • Náš pedagóg - autor knihy o rastlinných liekoch

  Fascinujú vás liečivé rastliny a sila prírody ukrytá v nich? Chcete vedieť, ako si správne pripraviť čaj z liečivých bylín v súlade s najnovšími poznatkami vedy? Máme pre vás skvelý tip. Knihu Atlas rastlinných liekov nielen pre farmaceutov, ktorej autorom je náš vyučujúci PharmDr. Miroslav Peciar a spoluautormi sú Matej Gajdoš a Benjamín Šmehýl.

  Publikácia bola slávnostne uvedená do života 26. októbra 2022 v lekárni Biela sova v Trenčianskych Tepliciach (fotoalbum). Záštitu nad podujatím prevzal Minister zdravotníctva SR a naša škola.

  Knihe želáme veľa spokojných čitateľov z radu odborníkov i širokej laickej verejnosti!

 • Štvrtáci v divadle

  Strhujúci príbeh zmanipulovaných procesov spracovaných v divadelnej hre Salemské bosorky v podaní známych protagonistov si zažili štvrtáci zo IV. FL, IV. PSA a IV. PSB dňa 26. 10. 2022 v novej budove SND v Bratislave. Hra im zároveň otvorila množstvo nevypovedaných otázok spojených s dobou, ktorú prežívajú.

  Z divadla odchádzali so silným umeleckým zážitkom a s chuťou sa tam niekedy vrátiť!

 • Druháci v Centre popularizácie fyziky

  Naši druháci z odboru masér a zubný asistent mali možnosť 26. októbra 2022 zažiť fyziku inak. Vďaka známemu popularizátorovi fyziky Jozefovi Beňuškovi, za ktorým vycestovali do Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulínyho Tótha v Martine, im deväťdesiat minút plných fyzikálnych experimentov a výziev ubehlo veľmi rýchlo (fotoalbum).

 • Pomáhame potravinami

  Už po deviatykrát zorganizoval obchodný reťazec Kaufland v spolupráci s SČK pri príležitosti Svetového dňa výživy zbierku Pomáhame potravinami. Ako dobrovoľníčky sa do zbierky aktívne zapojili aj žiačky našej školy - Karin Grafová, Alexandra Martonová z 3. ZL a Karin Barišová a Dominika Ježíková z 3. PS. Ďakujeme!

 • Základný kurz tejpovania

  Tejpovanie (kineziotaping) je v súčasnosti veľmi obľúbená moderná rehabilitačná technika, ktorá pozitívne ovplyvňuje činnosť svalov, kĺbov, lymfatického systému a má nezastupiteľné miesto v športovej fyzioterapii. V dňoch 20. – 21. októbra 2022 absolvovali žiaci 4. ročníka odboru masér kurz tejpovania. Školiteľom bol Tomáš Nevada zo Školy tejpovania z Veľkého Meziřičí. Naši štvrtáci oceňujú profesionálny a priateľský prístup školiteľa a tiež možnosť samotný kurz počas štúdia na našej škole absolvovať.

 • Boli sme na súde...

  Štatistiky tvrdia, že každý sa raz za život ocitne v súdnej sieni. Tieto slová môžu potvrdiť žiaci 2. ZUA. Tí sa 17.10.2022 zúčastnili pojednávania na Krajskom súde v Trenčíne. Exkurzia bola spojená s výkladom  JUDr. Beáty Javorkovej, ktorá si na nich našla čas i po vynesení rozsudku. Žiaci pozitívne hodnotia túto skúsenosť.

 • Na exkurzii v NÚSCH

  Exkurziu v Národnom ústave srdcových chorôb v Bratislave absolvovali 13. októbra 2022 žiaci druhého ročníka odboru praktická sestra. Navštívili oddelenia ARO a JIS, kde sa oboznámili s najmodernejšími ošetrovateľskými postupmi. Pre žiakov bola veľmi emotívnou práve návšteva pavilónu Detské kardiocentrum, ktoré je jediným špecializovaným pracoviskom svojho druhu na Slovensku - poskytuje starostlivosť o deti s vrodenými a získanými srdcovými chybami.

  Poďakovanie patrí námestníčke riaditeľa pre ošetrovateľstvo za prijatie a sprevádzanie jednotlivými oddeleniami.

 • Sme školou s pridanou hodnotou vo vzdelávaní SJL

  Informáciu o pridanej hodnote vo vzdelávaní slovenského jazyka a literatúry zasiela stredným školám Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM). Podľa najnovších výsledkov sa môžeme pýšiť titulom škola s pridanou hodnotou vo vzdelávaní SJL. Potvrdili to výsledky našich maturantov v testoch externej časti maturitnej skúšky zo SJL v tomto roku, ktoré v porovnaní s ich výsledkami v Testovaní 9 zo SJL v roku 2018 poukázali na ich významný progres v danom predmete počas stredoškolského štúdia. 

 • Prezentovali sme sa na DOD TSK

  Trenčianska župa po siedmykrát otvorila svoje brány. 10. októbra 2022 privítala všetkých, ktorí sa chceli dozvedieť, ako funguje samosprávny kraj. Ako jedna z najväčších stredných odborných škôl TSK sme na DOD nemohli chýbať. V našom stánku, ktorý neobišiel ani župan Jaroslav Baška, sme návštevníkom praktickým spôsobom odprezentovali študijné odbory a šírili osvetu v oblasti zdravia.

 • Súťažili v stolnom tenise

  V okresnom kole stredných škôl v stolnom tenise, ktoré sa uskutočnilo 13. 10. 2022 v Trenčianskej Teplej, reprezentovali našu školu dve družstvá. Krásne 4. miesto si vybojovalo družstvo dievčat v zložení Lea Dančová, Terézia Kozumplíková, Katarína Kormendyová, Veronika Sarvašová (fotoalbum). Naši chlapci Lukáš Boleček, Tobias Ján Kandráč, Richard Sága sa umiestnili na 7. – 8. mieste. Gratulujeme!

 • Na výstave Stredoškolák – Hrdina remesla sme zaujali

  Na 22. ročníku prezentačnej výstavy stredných škôl, ktorá sa uskutočnila v dňoch 6. – 7. 10. 2022, sme zaujali.

  Náš stánok sa počas dvoch dní tešil veľkému záujmu zo strany návštevníkov. Naši žiaci im odmerali krvný tlak, stanovili krvnú skupinu, urobili odtlačok zubov, poradili v oblasti dentálneho zdravia, ponúkli liečivý čaj či poskytli masáž chrbta, predstavili študijné odbory, ktoré možno na našej škole študovať.

  Súčasťou výstavy bola aj súťaž o najlepšie promo video školy. Aj tu sme porotu zaujali a odniesli si ocenenie Cena poroty – promo video školy.

  Za úspešnú reprezentáciu ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na jej príprave a realizácii (fotoalbum).

  VIDEO

 • Súťaž iBobor

  V dňoch 8. a 10. novembra 2022 sa uskutoční súťaž Informatický bobor. Žiaci budú súťažiť v dvoch kategóriách: junior (žiaci 1. – 2. roč.) a senior (žiaci 3. – 4. roč.). Súťaž iBobor sa uskutoční formou online testu v škole pod dozorom učiteľov. Súťaží sa od 8:00 do 15:00 podľa jednotlivých kategórií. Bližšie informácie ku súťaži nájdete na plagáte.

 • Prvý dotyk s operou

  Na opere som ešte nebol/a. Tak toto už nemôžu tvrdiť naši tretiaci z odboru farmaceutický laborant a zubný asistent. Majú za sebou návštevu opery Carmen, ktorú nedávno odpremiérovali v SND. Jednoznačne to bol pre nich nový umelecký zážitok, ktorý neľutujú.

 • Pomáhame nevidiacim

  V rámci zbierky Biela pastelka môže každý z nás každoročne prispieť na pomoc slabozrakým a nevidiacim. 23.09.2022 sme sa zapojili do verejnej zbierky i my a vďaka tomu dobrovoľníci Denisa z II. PS a Erik z 2. ZL spolu s príspevkami od všetkých žiakov, učiteľov a nepedagogických pracovníkov vyzbierali sumu 245,63 € (diplom)

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
  Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
 • informátor: +421 32 65198 11