Navigácia

 • Otestovali si svoje jazykové zručnosti

  Dňa 23.11.2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 15 vybraných študentov. Súťažilo sa v 2 kolách - 1. kolo tvorila písomná časť zameraná na znalosti gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením.
  Úspešní riešitelia postúpili do 2. kola, ktoré pozostávalo z testovania komunikačných zručností.

  1. miesto: Urban Záhumenský III.PSA
  2. miesto: Viktória Puková II.ZUA
  3. miesto: Sabína Šidlová IV.ZL

  Víťaz bude našu školu reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 13.1.2022.

  Výhercom srdečne gratulujeme.

 • Stužková slávnosť IV. MAS

  Dňa 5. 11. 2021 žiakom odboru masér boli na stužkovej slávnosti pripnuté zelené stužky.

  Stužková slávnosť sa konala na SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne v spoločenskej miestnosti. O otvorenie stužkovej slávnosti sa postarala p. riaditeľka školy PhDr. E. Červeňanová, PhD., stužky pokrstila krstná mama Mgr. M. Matusová a zelené stužky nádeje pripínala triedna učiteľka PhDr. Z. Trchalová.

  Hoci sa slávnosti bohužiaľ nemohli zúčastniť rodičia, tak aj napriek obmedzeniam, ktoré nám súčasná doba priniesla, bol tento deň výnimočný a budeme naň s radosťou spomínať.

  Našim maturantom  prajeme veľa zdravia, úspešné zvládnutie prvej veľkej skúšky - maturitnej skúšky a naplnenie ich prianí a túžob v pracovnom a osobnom živote.  

   (PhDr. Zuzana Trchalová)

 • Stužková slávnosť IV. ZUA

  Dňa 21. októbra 2021 sa uskutočnila stužková slávnosť triedy IV. ZUA v priestoroch reštaurácie Magnus. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa slávnosť konala v užšom kruhu bez prítomnosti rodičov. Napriek tomu si to všetci prítomní užili a myslím si, že budú na tento deň s láskou spomínať.

  (Mgr. Helena Janíčková)

 • Oznam o sprísnení opatrení v súvislosti s COVID-19 pre žiakov ubytovaných v školskom internáte pri Strednej športovej škole

  V súlade s aktualizovaným COVID AUTOMATOM platným od 18.11.2021 a schváleným Ministerstvom zdravotníctva SR bude od 21.11.2021 školský internát fungovať v sprísnenom režime OTP. Bližšie informácie od Ing. Jany Korienkovej, zástupkyne pre VMV si prečítajte v súbore OZNAM_k_ubytovaniu_na_SI.pdf

 • Úspech v literárnej súťaži Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka

  27. novembra si pripomenieme 100. výročie narodenia Alexandra Dubčeka, jedného z najvýznamnejších slovenských politikov. Pri tejto príležitosti obec Uhrovec spolu s Trenčianskym samosprávnym krajom, mestom Bánovce nad Bebravou a ďalšími partnermi pripravila niekoľko sprievodných akcií a my sme boli pri tom. Naša žiačka Nikoleta Poliakovičová z II. ZUA sa zapojila do literárnej súťaže Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka, ktorej vyhodnotenie sa uskutočnilo 22. októbra na vzdelávacom seminári pre mládež v Uhrovci. Nikoleta sa s literárnou prácou Nádej zomiera posledná umiestnila na krásnom 2. mieste.

  Srdečne blahoželáme!

 • OŽAZ 1. ročníkov na Skalke nad Váhom

  Dňa 29. septembra 2021 sme sa my, žiaci I. ročníkov, zúčastnili účelového cvičenia, ktoré bolo realizované pod vedením našich vyučujúcich TŠV, triednych učiteľov a sr. Anežky Žatkovej. Popri Váhu cez Orechové, následne cez Zamarovce sme prišli do kláštora Skalka nad Váhom, kde sme na nádvorí absolvovali prednášku o histórii tohto krásneho objektu. Po prehliadke priestorov pamiatky sme si vypočuli zaujímavé rozprávanie benediktínskeho kňaza.

  Po absolvovaní prehliadky a posilnení občerstvením sme sa vrátili späť pred školu. Prejdených 14 km, prežité zážitky, spoznanie niečoho nového, to všetko sme si po krásnom dni odnášali spokojní domov.

                                                                                                                                                                    žiaci I. ročníkov

 • Absolvovali fyziku zážitkom v Martine

  O tom, že fyzika je zaujímavá veda, sa 15. októbra presvedčili žiaci druhých ročníkov z odboru FL a ZUA priamo v Centre popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, ktoré je jediným svojho druhu na Slovensku.  Práve tu „prežili“ dve vyučovacie hodiny zážitkovej fyziky pod taktovkou PaedDr. Jozefa Beňušku, PhD., držiteľa Ceny za vedu a techniku v kategórii Popularizátor vedy. Vyskúšali si zaujímavé fyzikálne pokusy a vôbec im neprekážalo, že hodina fyziky trvala viac ako 45 minút. Navštívili totiž miesto, kde aj žiaci majú fyziku radi.

 • Online súťaž iBobor

  V dňoch 09. a 11. novembra 2021 sa uskutoční online súťaž Informatický bobor. Žiaci budú súťažiť v dvoch kategóriách: junior (žiaci 1. – 2. roč.) a senior (žiaci 3. – 4. roč.). Bližšie informácie ku súťaži nájdete na plagáte.

 • Usmernenie k ubytovaniu žiakov v školskom internáte od 12. 9. 2021

  Bližšie informácie TU.

 • Odštartovali sme nový školský rok

  Vo štvrtok 2. septembra sme slávnostne otvorili nový školský rok. Do školy sa po letných prázdninách vrátilo 558 zdravoťákov, z toho 147 prvákov. Všetkým želáme zdravý, úspešný, pohodový a na vzájomné stretnutia bohatý školský rok 2021/22.

 • ŠKOLSKÝ SEMAFOR

  Vážení rodičia, MŠVVaŠ zverejnilo ŠKOLSKÝ SEMAFOR 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Všetky informácie a odpovede na najčastejšie kladené otázky zverejnené MŠVVaŠ nájdete TU.

 • Informácia o zákaze a podmienkach vstupu do školy

  Vstup cudzím osobám do priestorov školy

  je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a

  písomným vyhlásením návštevníka o bezpríznakovosti (tlačivo TU)

   

  Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a  žiaka.

  Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

   

  24.08.2021                                                                                    PhDr. Eva Červeňanová, PhD.

                                                                                                                           riaditeľka školy

 • Štúrovo pero prinieslo Cellule prvenstvo

  Naša redakčná rada má opäť dôvod na radosť. S časopisom Cellula získala v celoslovenskej novinárskej súťaži Štúrovo pero v kategórii Stredoškolské časopisy nádherné 1. miesto. Tohtoročné vyhlasovanie výsledkov sa uskutočnilo 24. júna 2021 a bolo poznačené súčasnou pandemickou situáciou. Prebehlo v online prostredí, pričom porota hodnotila súťažné práce dvoch ročníkov (2020 a 2021) súčasne. V konkurencii 70-tich stredoškolských časopisov naša Cellula obhájila prvenstvo z roku 2019.

  Redakčnému tímu gratulujeme a už teraz sa tešíme na nové číslo plné zaujímavých tém zo života školy i mimo nej!

 • O krok bližšie k udržateľnosti

  V predposlednom týždni tohto školského roka sme sa venovali ekologickým otázkam. 22. júna sa naši žiaci zúčastnili akcie Ekokvíz a 25. až 28. júna na škole prebehol letný „swap“ oblečenia.

  22. júna si prváci otestovali vedomosti z environmentálnej výchovy v Ekokvíze, ktorý si v malých skupinkách zahrali offline, pod vedením hlavných tvorcov – mladých ľudí z občianskeho združenia Edukácia@Internet.  Akcia bola celoslovenská a v online forme prebiehala od 22. apríla (Deň Zeme) do 21. mája. Jej cieľom bolo zaujímavou formou priblížiť rôzne eko-problémy širšej študentskej verejnosti a podnietiť tak záujem o udržateľnú budúcnosť. Za svoje snaženie boli tímy odmenené – najlepšia skupina v každej triede vyhrala ceny od organizátora a od nás sladkosti (kúpené bez zbytočných obalov a bez palmového tuku).

  V piatok 25. júna a v pondelok 28. júna sme si na škole trochu „zaswapovali“. Keďže módny priemysel je druhý najšpinavší, rozhodli sme sa k oblečeniu správať zodpovednejšie a tie najlepšie kúsky sme si povymieňali. Je všeobecne známe, že dávať veciam druhú šancu, opravovať, vymieňať si či nakupovať v second-handoch je cesta k udržateľnosti. A my na „zdravotke“ chceme ísť príkladom.

  Ďakujeme všetkým, učiteľom aj študentom, ktorí prispeli svojimi peknými kúskami na náš letný swap, a tiež tým, ktorí si prišli niečo vybrať. Určite si to v budúcnosti zopakujeme.

  Mgr. Zuzana Vakošová

 • Úspech v celoslovenskom kole chemickej olympiády

  Víťazka školského kola 57. ročníka chemickej olympiády v kategórii EF (žiaci stredných škôl s chemickým zameraním a stredných zdravotníckych škôl) Monika Nábelková z 3. ZL postúpila do celoslovenského kola, kde absolvovala dve časti. 27. mája 2021 uspela v teoretickej časti, ktorá sa uskutočnila dištančne. Vynikajúce druhé miesto jej zabezpečilo postup do praktickej časti  13. – 15. júna 2021  v laboratóriách v SOŠP J. A. Baťu vo Svite dokázala všetkým, že chémiu má rada a je v nej dobrá. Umiestnila sa na krásnom 5. mieste a tým si  vybojovala aj postup na 1. sústredenie pred Grand Prix Chemique, ktoré sa konalo 15. – 17. júna 2021 na SOŠ polytechnickej J. A. Baťu vo Svite. Monike Nábelkovej gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

   RNDr. Valentína Leová

   

 • 2. kolo prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022

  Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne nebude realizovať 2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022 z dôvodu naplneného stavu uchádzačov v každom študijnom odbore.

  V prípade, ak zákonní zástupcovia podali odvolanie voči neprijatiu, riaditeľ má lehotu na vybavenie odvolania 30 dní, odo dňa kedy odvolanie bolo doručené na školu. Odvolanie, ktoré nebolo vyriešené autoremedúrou, bude zaslané Trenčianskemu samosprávnemu kraju, ktorý do ďalších 30 dní rozhodne.

 • Výsledkové listiny prijímacieho konania pre šk. rok 2021/2022 k 27.5.2021

  Dňa 27.5.2021 sa na SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne uskutočnil posledný náhradný termín prijímacieho konania uchádzačov do študijných odborov praktická sestra,  masér a zubný asistent. Vo výsledkových listinách je uvedené rozhodnutie uchádzačov na základe získaných bodov z prijímacieho konania. Vo výsledkových listinách neuvádzame zmenené rozhodnutie po odvolacom konaní.

  Vysledkova_listina_maser_po_druhom_nahradnom_termine.pdf

  Vysledkova_listina_prakticka_sestra_po_tretom_nahradnom_termine.pdf

  Vysledkova_listina_zubny_asistent_po_druhom_nahradnom_termine.pdf

   

 • Aktualizované výsledkové listiny prijímacieho konania pre šk. rok 2021/2022 k 18.5.2021

  V dňoch 17. - 18.5.2021 sa na SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne uskutočnili náhradné termíny prijímacieho konania uchádzačov do študijných odborov praktická sestra a masér.

  Aktualizované výsledkové listiny k 18.05.2021:

  Vysledkova_listina_prakticka_sestra_po_druhom_nahradnom_termine.pdf

  Vysledkova_listina_maser_po_prvom_nahradnom_termine.pdf

  V študijných odboroch praktická sestra, masér a zubný asistent bude prebiehať posledný náhradný termín prijímacieho konania v dňoch 27. – 28. 5. 2021. Posledná aktualizácia výsledkových listín bude zverejnená najskôr 28.5.2021 vo večerných hodinách.

 • Cestovný semafor ku 28.6.2021

  Cestovný semafor umožňuje ľahký a jasný prehľad o epidemiologickej situácií v okolitých krajinách sveta na základe farebného rozlíšenia rizika (zelená, červená, čierna).

  · zelená – nízke riziko,

  · červená – vysoké riziko,

  · čierna – „no go“ zóna, kde sa neodporúča za žiadnych okolností cestovať.

  Zoznam krajín na zelenom, červenom a čiernom zozname sa aktualizuje raz za dva týždne. V prípade, že v nejakej krajine sveta dôjde k náhlej eskalácií epidemiologickej situácie, individuálne sa môžu krajiny prehodnocovať aj mimo tohto dvojtýždňového režimu. Bližšie informácie: TU.

  Spracovala : MUDr. Věra Dobiášová, PhD., MPH

 • Prečo je očkovanie najlepšia cesta ako sa zbaviť COVID – 19?

  Vakcinácia je najdôležitejší spôsob boja proti COVID – 19, nakoľko minimálne v 90% sa po vniknutí COVIDu – 19 do organizmu človek neochorie a vo zvyšných prípadoch má ochorenie len ľahký priebeh. Čítajte Preco_sa ockovat Ockovanie_SK.pdf

  Spracovala : MUDr. Věra Dobiášová, PhD., MPH

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
  Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
 • informátor: +421 32 65198 11