Navigácia

 • Zmena názvu školy!

  Od 01. 02. 2018 sa mení názov školy na Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín.

  Sídlo a ostatné údaje ostali nezmenené.

 • Za snehom a svahmi až na Chopok

  Od 22. januára do 26. januára 2018 absolvovalo 68 prvákov z odboru I. FL, I. ZA a I. ZUA lyžiarsky kurz v populárnom lyžiarskom stredisku Chopok-Juh. Ubytovaní boli v chate Kosodrevina, priamo na lyžiarskom svahu. O zdokonalenie ich lyžiarskych schopností sa staral kolektív inštruktorov v zložení: Mgr. Líška (1.družstvo), Mgr. Blanár (2.družstvo), Mgr. Novosadová (3. družstvo), Mgr. Petričková (4. družstvo), Mgr. Šedová (5. družstvo). Animáciu a večerný program mali na starosti triedne učiteľky Mgr. Matusová (I.FL), Mgr. Margorínová (I.ZA), Mgr. Meľošová (I.ZUA), o zdravie sa starala MUDr. Dobiášová, PhD. Počasie bolo typicky zimné, Chopok nám ukázal všetky svoje tváre a nabil nás neuveriteľnou energiou. Nikomu sa nechcelo odísť. Veľká vďaka patrí organizátorke kurzu PaedDr. Bianke Rolníkovej, PhD.

  Druhý termín lyžiarskeho kurzu sa bude konať od 5. marca do 9. marca 2018 v tej istej lokalite Chopok- Juh. Kurzu sa zúčastnia  žiaci z tried I. ZL a I. MAS.

 • Oslavovali sme

  V dňoch 7. a 8. decembra 2017 naša škola oslávila sedemdesiatku. Viac sa dočítate v záložke 70. výročie školy.

 • Osýpky sa ľahko šíria

  Osýpky sú vážne ochorenie – očkovanie je jedinou spoľahlivou ochranou pred nimi. Prebiehajúce epidémie osýpok v okolitých krajinách spôsobili, že sa 7 ochorení na osýpky vyskytlo aj u nás na Slovensku v roku 2017, ako importované. (Domáce ochorenie osýpok sa od roku 1998 v SR neobjavilo). Bližšie informácie k uvedenej problematike nájdete v súbore Osypky.pdf.

 • Okresné kolo Olympiády v cudzích jazykoch

  V dňoch 17. 01. 2018 a 18. 01. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku.  Naši žiaci nás vzorne reprezentovali v kategóriách 2C2 a 2D. V nemeckom jazyku sa vo svojej kategórii 2D úspešne umiestnil na 2. mieste  Roman Oravec z triedy II.MAS. V anglickom jazyku sa v kategórii 2C2 úspešne umiestnil na 3. mieste žiak Lukáš Borák z triedy IV.MAS.

  Srdečne blahoželáme!

  (Predmetová komisia jazykov)

 • Vianočný jarmok

  Do galérie Vianočný jarmok boli pridané fotografie.

 • Nestratíme sa ani v šachu

  Krajský šachový zväz Trenčín organizoval dňa 28. 11. 2017 Majstrovstvá stredných škôl  a 2. stupňa osemročných gymnázií Trenčianskeho kraja v zrýchlenom šachu. V kategórii študentky našu školu reprezentovala naša žiačka Marianna Holečková (I. ZUA), ktorá v tejto súťaži obsadila krásne 2. miesto(diplom). Tento úspech jej zabezpečil účasť na Majstrovstvách Slovenskej republiky v zrýchlenom šachu, na ktorých nás reprezentovala 6. 12. 2017 Topoľčanoch. V kategórii žiačok SŠ sa spomedzi 123 súťažiacich umiestnila na 11. mieste.

  Srdečne blahoželáme!

 • Svetový deň AIDS

  1. 12. 2017 si pripomíname Svetový deň AIDS, ktorého symbolom je červená stužka. Jej pripnutím sme i my v tento deň vyjadrili solidaritu s osobami s HIV/AIDS. V prílohe prikladáme údaje aj s grafickým vyjadrením výskytu HIV infekcie v Slovenskej republike k 31.12. 2016, uverejneného na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

   

  (MUDr. Věra Dobiášová, PhD., MPH)

 • Európsky týždeň boja proti drogám

  Tretí novembrový týždeň kalendárneho roka 2017 je Európskym týždňom boja proti drogám vyhláseným z iniciatívy Európskej únie. Prvýkrát bol tento Európsky týždeň boja proti drogám vyhlásený v roku 1998. Začal sa konať v Grécku a pokračoval vo všetkých členských štátoch. Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri sa viac ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách. Informácie k uvedenej problematike nájdete v súbore EU_tyzden_boja_proti_drogam.pdf.

 • Tvoja správna voľba

  Projekt „TVOJA SPRÁVNA VOĽBA“ sa uskutočňuje pod vedením lektorov z PZ SR, Odboru komunikácie a prevencie v čase od 20. 11. 2017 do 05. 12. 2017 v priestoroch našej školy pre 13 základných škôl z okresu Trenčín a Ilava. Bližšie informácie o realizácií projektu si môžete pozrieť v súbore Tvoja_spravna_volba.pdf a fotografie vo fotoalbume.

 • Jesenná vitaminóza

  Dňa 23. 11. 2017 „vypukla“ na našej škole „Jesenná vitaminóza“ – akcia, ktorá vznikla pri príležitosti Dňa zdravej výživy. Žiaci III. MAS triedy spolu s triednou učiteľkou PaedDr. Biankou Rolníkovou, PhD. vymysleli spôsob ako ostatných presvedčiť o tom, že existuje aj zdravá desiata. Nachystali zeleninové a ovocné misy. Počas veľkej prestávky rozdávali zdravé dobroty všetkým, ktorí sa v škole nachádzali, vyučujúcim alebo spolužiakom z iných tried (fotoalbum).

  Akcia mala veľký úspech, a preto ju budeme opakovať aj v budúcnosti.

 • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 23. novembra 2017  sa konal už 28. ročník Olympiády z anglického jazyka (fotoalbum). Súťažilo sa v dvoch kategóriách – v kategórii 2D – žiaci SOŠ bez vekového určenia a v kategórii 2C2 – anglofónni žiaci.

  Olympiáda z anglického jazyka pozostávala z dvoch častí : písomná časťústna časť.

  Písomná časť preverila jazykovú kompetenciu na príslušnej úrovni (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a používanie jazyka).

  V ústnej časti, ktorá pozostávala zo situačného dialógu/simulácietvorby príbehu na základe vizuálneho podnetu, sa hodnotilo splnenie úlohy na základe zadania, komunikatívna zručnosť a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň (gramatika, syntax) a rozsah slovnej zásoby a jej použitie.

  Umiestnenie súťažiacich:

  Kategória 2D

  1. miesto: Radoslava Škulcová, III. ZL
  2. miesto: Andrej Šmelko, IV. ZL
  3. miesto: Dominik Tomanička, IV. ZL

  Kategória 2C2

  1. miesto: Lukáš Borák, IV. MAS

  Víťazi v každej kategórii postupujú do obvodného kola Olympiády v anglickom jazyku.

  Srdečne blahoželáme!

  (Predmetová komisia jazykov)

 • MAJSTER RÉTOR

  Dňa 22. 11. 2017 sa žiaci našej školy Klaudia Hatoková z III. ZL a Lukáš Borák zo IV. MAS zúčastnili krajskej súťaže Majster rétor, kde vzorne reprezentovali našu školu v anglickej sekcii tejto súťaže.

  Mgr. Ingrida Rožníková

 • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

  Dňa 22. novembra 2017 sa na našej škole uskutočnil 28. ročník Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D, ktorého sa zúčastnilo 9 žiakov.

  Olympiáda pozostávala z písomnej ústnej časti, kde mali žiaci možnosť prezentovať svoje jazykové vedomosti, zručnosti a kreativitu.

  Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach dostali hodnotné ceny  a diplomy. Víťaz postupuje do obvodného kola, kde mu pri reprezentácii našej školy budeme držať palce.

  Umiestnenie súťažiacich :

  1. miesto: Roman Oravec – 2. MAS

  2. miesto: Nikola Kochanová -   4. ZA

  3. miesto: Kristína Žiačková – 3. ZA

  Gratulujeme!

 • Svetový deň predčasne narodených detí

  Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín v spolupráci s Klinikou pediatrie a neonatológie a s Gynekologicko - pôrodníckou klinikou FN Trenčín už po šiestykrát organizuje Týždeň výchovy k manželstvu a rodičovstvu ( 13. 11. - 17. 11. 2017 ) v rámci, ktorého si pripomenieme 16. 11. 2017 Svetový deň predčasne narodených detí.

  SZŠ Trenčín vyzýva: Stredné zdravotnícke školy v SR a stredné školy v Trenčianskom regióne k podporeniu tejto akcie. Bližšie informácie k uvedenej akcii si môžete pozrieť kliknutím na nasledujúce súbory: Svetový deň predčasne narodených detí.pdf      Výzva SDPND.pdf    Harmonogram projektu.pdf.

 • Imatrikulácie žiakov prvých ročníkov

  Dňa 15. 11. 2017 sa na našej škole konali imatrikulácie. Zúčastnili sa jej žiaci prvých ročníkov všetkých študijných odborov (fotoalbum). Príjemné popoludnie otvorila pani riaditeľka PhDr. Eva Červeňanová, PhD. slávnostným príhovorom, po ktorom nasledoval bohatý kultúrny program v podaní jednotlivých prváckych tried. Po imatrikulácii žiakov pani riaditeľkou a vedúcich odborov nasledovala diskotéka, kde nechýbala výborná zábava aj vďaka DJ-om  Michalovi Bulejkovi z III.FL a Marošovi Petrášovi z II. MAS. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa spolupodieľali na príprave imatrikulačnej slávnosti.

  (Za ŽŠR koordinátorka Mgr. Mária Margorínová)

 • Máme postup na Majstrovstvá Slovenska!

  Dňa 9. novembra 2017 sa na Obchodnej akadémii M. Hodžu v Trenčíne konalo Okresné kolo stredných škôl v AEROBIK-u. Našu školu reprezentovalo v tejto náročnej, štvorhodinovej aktivite 10 dievčat – tretiačky Rebeca Chupáčová, Simona Reháková z III.ZUA, Petra Jaďuďová, Alexandra Dražkovcová z III.MAS a prváčky – Veronika Petrechová, Karin Sekerková, Sofia Pokrývková, Michaela Vojteková z I.ZUA a Michaela Vandžúrová, Alexandra Hrabušová z I.ZA.

  Všetky dievčatá bojovali v silnej konkurencii 80 dievčat o postup do Krajského kola, čo sa podarilo Simone Rehákovej a ďalšia naša študentka získala titul Miss Aerobik 2017 – Alex Dražkovcová (diplom).

  Krajské kolo sa uskutočnilo 14. novembra 2017 v Športovej hale na Sihoti. Účasť bola početná, znova súťažilo okolo 80 súťažiacich. V tejto konkurencii získala naša Simona Reháková krásne 3. miesto (diplom) a postúpila na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať 5. februára 2018 v Košiciach. Fotografie zo súťaže si môžete pozrieť vo fotoalbume.

  Všetkým dievčatám ďakujeme a víťazkám blahoželáme!

  Dr. Rolníková

 • Prezident SR Andrej Kiska sa zaujímal o našu školu

  Každoročná prezentácia stredných odborných škôl v Kultúrnom dome Samka Dudíka na Myjave privítala vzácnu návštevu. Prezident SR Andrej Kiska v sprievode predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku a predstaviteľov mesta Myjava zavítal medzi stredoškolákov, ktorí  na akcii prezentovali svoje školy žiakom deviatych ročníkov základných škôl.

  Pána prezidenta zaujala i naša Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne, ktorú mu predstavila pani riaditeľka PhDr. Eva Červeňanová, PhD., zástupkyňa pre VVP Ing. Nora Faitová a vedúca odboru MAS Mgr. Zuzana Trchalová. Naši žiaci Sabína Tunegová (IV. FL), Maroš Petráš (II. MAS) , Jakub Rezníček (IV. MAS), Lívia Šmatláková a Tibor Chowdhury (III. ZA), Dominka Augustíniová a Dominik Tomanička (IV. ZL), Juraj Janovíček a Veronika Trusková (III. ZUA) vzorne prezentovali jednotlivé študijné odbory, informovali pána prezidenta o špecifikách svojho štúdia a demonštrovali odborné výkony. Na záver si urobili spoločnú fotografiu (fotoalbum).

 • Prezentácia SŠ v Bánovciach nad Bebravou

        Každoročne sa na jeseň v Bánovciach nad Bebravou uskutočňuje prezentácia SŠ, firiem a zamestnávateľov pre duálne vzdelávanie určená pre žiakov základných škôl a ich rodičov. Tento rok zorganizovalo Mesto Bánovce nad Bebravou a Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie už 20. ročník prezentácie takéhoto podujatia, ktorá sa konala dňa 9. 11. 2017 v priestoroch MsKS v Bánovciach nad Bebravou. Zúčastnili sa jej žiaci Michaela Igazová z IV. ZUA, Denis Mišák zo IV. MAS, Jana Kozová z IV. ZL a  Kristína Žiačková a Filip Šimko z III. ZA, pod vedením PhDr. Žanety GALOVEJ. Prezentácie sa zúčastnilo 21 SŠ z regiónu, ale aj celého Slovenska. Prítomných pozdravili Mgr. Dana Balažovičová – riaditeľka CPPPaP a PhDr., PaedDr. Rudolfa Novotná – poslankyňa TSK a mesta Bánovce n/B. Návštevníkov kultúrnym programom potešili žiaci konzervatória a SSOŠ pedagogickej.

        Fotografie z prezentácie našej školy si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 • Verejná zbierka ,, Hodina deťom“ na SZŠ

  Dňa 10. 11. 2017 sa na našej škole z iniciatívy ŽŠR uskutočnila verejná zbierka ,,Hodina deťom“. Jej cieľom je pomáhať deťom, mladým ľuďom a ich rodinám prekonávať náročné životné situácie a podporovať aktivity, ktoré robia svet detí krajším. Preto sme sa i my rozhodli do tejto zbierky zapojiť a podporiť tak tých, ktorí to najviac potrebujú. Naše žiačky Karin Chlebanová z I. ZA, Dominika Zagyiová z I. ZUA a Simona Halásová z I. FL pomohli aktívnou účasťou a vyzbierali krásnu sumu 71,62 eur. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili a prispeli tak na dobrú vec.

  (Za ŽŠR koordinátorka Mgr. Mária Margorínová)

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
  Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
 • informátor: +421 32 65198 11