Navigácia

Kontakt

Meno školy: Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
Email školy: szstn@szstn.sk
Email na správcu obsahu: erika.hujova (at) szstn.sk
Email na webmastera: anna.drhova (at) szstn.sk
Telefón: informátor: +421 32 65198 11
Sídlo školy: Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
Slovakia
riaditeľka školy: PhDr. Eva Červeňanová. PhD.
eva.cervenanova (at) szstn.sk
sekretariát: Danka Tallová
szstn (at) szstn.sk
telefón: +421 32 65198 18
zástupkyňa riad. pre odborné predmety: PhDr. Monika Hermanová
monika.hermanova (at) szstn.sk
zástupkyňa riad. pre všeobecno-vzdel. predmety: PaedDr. Erika Hujová, PhD.
erika.hujova (at) szstn.sk
vedúca úseku technicko-ekonomických činností (TEČ): Mgr. Anna Šištíková
anna.sistikova (at) szstn.sk
Digitálny koordinátor: Ing. Andrea Julény

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
    Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
  • informátor: +421 32 65198 11