Navigácia

Konzultačné hodiny SCIO testy Podávanie prihlášok na VŠ Ponuky štúdia Online DOD Gaudeamus on-line 2021 Končiace ročníky - pokyny z ÚPSVR

 

Vo funkcii výchovného poradcu pracuje Mgr. Helena Janíčková

Konzultačné hodiny: miestnosť č. 107

štvrtok 8:00 – 12:00

V prípade potreby môže konzultácie poskytnúť na základe individuálneho dohovoru, prípadne mailom.

kontakt: helena.janickova@szstn.sk

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
    Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
  • informátor: +421 32 65198 11