Navigácia

Konzultačné hodiny Všeobecné informácie Linky pomoci pre študentov Schránka dôvery Kariérne poradenstvo Aktuality pre maturantov

 

Výchovná poradkyňa školy: Mgr. Ingrida Rožníková

Konzultačné hodiny: pondelok 10:00 – 11:30 a v utorok 8:00 - 10.30  v miestnosti č. 107

V prípade potreby môže konzultácie poskytnúť na základe individuálneho dohovoru, prípadne mailom.

Kontakt: ingrida.roznikova@szstn.sk  alebo prostredníctvom edupage správy

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
    Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
  • informátor: +421 32 65198 11