Navigácia

Pracovná zdravotná služba

Činnosť pracovnej zdravotnej služby (PZS) je zameraná predovšetkým na starostlivosť o zamestnancov

z hľadiska sledovania dlhodobých vplyvov faktorov pracovného prostredia na zdravie.

Bližšie informácie sa dozviete kliknutím na súbor: PZS.pdf

         Bližšie informácie nájdete v súbore: Cesty_ku_zdraviu.pdf

 

        Bližšie informácie nájdete v súbore: Poskytovanie_PP_na_pracovisku_2.jpg

 

         Bližšie informácie nájdete v súbore:  Zobrabovacie_jednotky.pdf

 

          Bližšie informácie nájdete v súbore:  Prevencia_a_liecba_bolesti_chrbta_2.jpg

 

        Bližšie informácie nájdete v súbore: Prevencia_ochoreni_HK_2.jpg

 

        Bližšie informácie nájdete v súbore: Nebezpecne_chem_latky_prva_pomoc.pdf

 

        Bližšie informácie nájdete v súbore: Protiepidemické opatrenia pri výskyte krvou prenosných hepatitíd.pdf

 

        Bližšie informácie nájdete v súbore: Biologické faktory a riziko infekcie.pdf

 

        Bližšie informácie nájdete v súboroch: Prichadza_chripkova_sezona.pdf   Chripkova_sezona_2015.pdf   Co_je_chripka.pdf

 

        Bližšie informácie nájdete v súbore: Zdravie_pri_praci.pdf

 

        Bližšie informácie nájdete v súbore: Profesionalne_riziko_infekcie_v_zdravotnictve.pdf

 

        Bližšie informácie nájdete v súbore: Sedenie.pdf

 

        Bližšie informácie nájdete v súbore: PZS_meranie_TK_2.pdf

 

        Bližšie informácie nájdete v súbore: Liecba_a_prevencia_hypertenzie.pdf

 

        Bližšie informácie nájdete v súboroch: Prirucka_ku_kampani_zdrave_pracoviska_bez_stresu.pdf   Psychosocialne_kampane.pdf

 

        Bližšie informácie nájdete v súbore: PZS_rozpoznanie_omamnych_latok.pdf

 

        Bližšie informácie nájdete v súbore: PZS_vysetrenie_na_alkohol_a_omamne_latky.pdf

 

        Bližšie informácie nájdete v súbore: Fajcenie.pdf

 

        Bližšie informácie nájdete v súbore: Preventivne_prehliadky.pdf

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne
    Veľkomoravská 14
  • informátor: +421 32 65198 11