Navigácia

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant

 

Časopis Teória a prax I Farmaceutický laborant je spontánnou reakciou na požiadavku farmaceutických laborantov v praxi mať vlastný časopis. Je garantovaný Odbornou sekciou farmaceutických laborantov Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve a Sekciou laborantov Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov.

Vychádza 5-krát za rok, konkrétne vo februári, apríli, júni, septembri a decembri. Chce prinášať komplexné informácie z legislatívy, odborné články orientované na prax farmaceutického laboranta vo verejných lekárňach, nemocničných lekárňach, výdajniach zdravotníckych pomôcok a aktuality z činnosti študentov Stredných zdravotníckych škôl v odbore farmaceutický laborant. Chce informovať v spolupráci s farmaceutickými spoločnosťami o voľnopredajných liekoch, doplnkoch výživy. Chce prispievať k rozvoju odboru farmaceutický laborant aj prostredníctvom tohto printového média. S Vašou podporu sa mu to určite podarí.

 

Archív

Rok 2023:

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 66/2023

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 67/2023

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 68/2023

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 69/2023

Rok 2022:

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 58/2022

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 59/2022

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 60/2022

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 61/2022

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 62/2022

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 63/2022

Rok 2021:

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 52/2021

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 53/2021

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 54/2021

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 55/2021

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 56/2021

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 57/2021

Rok 2020:

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 46/2020

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 47/2020

Rok 2019:

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 05/2019

Rok 2018:

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 34/2018

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 37/2018

Rok 2017:

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 33/2017

Rok 2016:

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 22/2016

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 23/2016

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 24/2016

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 25/2016

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 26/2016

 

Rok 2015:

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 16/2015

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 17/2015

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 18/2015

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 19/2015

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 20/2015

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 21/2015

 

Rok 2014:

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 10/2014

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 11/2014

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 13/2014

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 14/2014

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 15/2014

 

Rok 2013:

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 04/2013

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 05/2013

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 06/2013

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 07/2013

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 08/2013

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 09/2013

 

Rok 2012:

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 01/2012

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 02/2012

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant číslo 03/2012


 

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
    Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
  • informátor: +421 32 65198 11