Navigácia

O nás Redakčná rada Naše úspechy Aktuálne číslo Archív Kontaktujte nás

Z histórie

V rokoch 1973 až 1988 vychádzal na škole školský časopis Náš život. Činnosť redakčnej rady zastrešovala PhDr. Emília Mráziková. Ročne vyšli štyri čísla v náklade  550 kusov. V redakčnej rade pracovalo 6 členov. Pre nedostatok financií zanikol.

 

     

Obdivuhodné, že študenti tento časopis písali na písacom stroji cez „kopirák“. Časopis si sami ilustrovali. Vyžadovalo si to veľa trpezlivosti a precíznosť.

 

Oživiť tradíciu vydávania školského časopisu pod tým istým názvom sa pokúsili naši spolužiaci v roku 1999. Náš život vychádzal však len dva roky, potom sa odmlčal.

 

Cellula – odraz života na škole i mimo nej

  • K ďalšiemu obnoveniu školského časopisu dochádza z iniciatívy PhDr. Márie Pelechovej, ale už pod názvom CELLULA. (Názov pochádza z lat. slova cellula – bunka - teda základ, z ktorého pochádza všetko živé.) Po prvýkrát Cellula vyšla v šk. r. 2004/2005.
  • Prvou šéfredaktorkou bola Lucia Barincová, po roku ju vystriedala Zuzana Balúchová. Po nej to bola Lucia Magdolenová, Dominika Orsághová, Slávka Melicheríková, Veronika Masárová. V súčasnosti jej „šéfuje“ Zuzana Miháliková. V redakčnej rade pôsobí 8 členov. Jej  činnosť zastrešujú pedagógovia – Mgr. Jana Meľošová a Mgr. Marcela Matusová.
  • Cellula vychádza dvakrát za rok ako dvojčíslo v rozsahu cca 40 strán a v náklade 150 až 200 ks (aj vďaka finančnej podpore Rodičovského združenia pri SZŠ TN). Tematicky je rôznorodá. Venuje sa aktuálnemu dianiu na škole či v Trenčíne, predstavuje pedagógov, žiakov, ich úspechy, voľnočasové aktivity, prináša nové poznatky z oblasti medicíny i zdravotníctva, ale i zo sveta kníh či filmu. Mimoriadne obľúbeným je aj kupón „neskúšania“, ktorý je súčasťou časopisu od jeho vzniku.

 

        

                                                                Prvé vydanie Celluly                                                                  Teší nás, že radi listujete v našej Cellule.

 

       

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
    Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
  • informátor: +421 32 65198 11