Navigácia

 • Informáciu o pridanej hodnote vo vzdelávaní slovenského jazyka a literatúry zasiela stredným školám Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM). Nás teší, že podľa najnovších výsledkov (meranie výsledkov maturantov za obdobie rokov 2016 až 2018) sa môžeme pýšiť titulom škola s pridanou hodnotou vo vzdelávaní SJL. To znamená, že naši žiaci počas stredoškolského štúdia v predmete slovenský jazyk a literatúra zaznamenali nadpriemerný progres. Takýchto stredných škôl je na Slovensku 20 a my sme jednou z nich. Viac sa dozviete TU. Výsledky našej školy: SZŠ nad úrovňou očakávania.

 • POZÝVAME VÁS NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  SZŠ C. ŠIMURKOVEJ V TRENČÍNE

  VEĽKOMORAVSKÁ 14, TRENČÍN

  Deň otvorených dverí sa uskutoční dňa 28. novembra 2018 (v stredu)

  v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod. Záujemcom o štúdium a ich rodičom budú poskytnuté:

  • informácie o študijných odboroch
  • informácie o kritériách na prijatie do študijných odborov.

  Pozrite si aj Buletin_2018.pdf.

 • Srdečne pozývame pedagógov našej školy na imatrikulačnú slávnosť pre žiakov 1. ročníkov, ktorá sa uskutoční dňa 08. 11. 2018 o 15.00 hod. v miestnosti č. 421.

  Program:

  1. Slávnostné otvorenie

  2. Prezentácia 1. ročníkov (žiaci 1. ročníkov sa odprezentujú vlastným programom)

  3. Slávnostná imatrikulácia (PhDr. Eva Červeňanová, PhD.- odovzdávanie imatrikulačných certifikátov)

  4. Program/aktivity pre žiakov 1. ročníkov (pripravujú žiaci 2.ročníkov)

  5. Diskotéka

  6. Záver

  Tešíme sa na účasť všetkých pozvaných!

 • V znamení cyklistiky. Taký bol 5. ročník DOD TSK, ktorý sa uskutočnil 1. októbra 2018. Naši žiaci ako zástupcovia jednej zo stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na ňom nemohli chýbať! V rámci sprievodného programu DOD odprezentovali jednotlivé študijné odbory a šírili osvetu v oblasti zdravia. Zubní asistenti sa zamerali na oblasť dentálneho zdravia, zdravotnícki laboranti zisťovali hladinu cukru a cholesterolu v krvi či orientačne stanovili krvnú skupinu, maséri poskytli masáž šije a zdravotnícki asistenti zasvätili prítomných do základov poskytovania prvej pomoci.

 • On – line súťaž Informatický bobor

  V dňoch 13. a 15. novembra 2018 sa uskutoční on - line súťaž Informatický bobor. Žiaci budú súťažiť v dvoch kategóriách: junior (žiaci 1. – 2. roč.) a senior (žiaci 3. – 4. roč.). Bližšie informácie ku súťaži nájdete na plagáte.

 • Aj tento rok sa naša škola zapojila do verejnej zbierky, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska po celom území Slovenskej republiky už sedemnásty rok, „Biela pastelka 2018“. Hlavným dňom zbierky bol piatok 21. september 2018. Dobrovoľníci, z radov našich žiakov, sa výborne zhostili úlohy a s pokladničkou v ruke vyberali príspevky na dobrú vec. Ten kto prispel, mohol sa potešiť zo sponky v tvare bielej pastelky.

  Výnos zbierky bude určený na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím, na podporu aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

 • Na návštevu do farmaceutickej spoločnosti Galvex so sídlom v Banskej Bystrici sa 21. septembra vybrali žiaci 4. ročníka odboru farmaceutický laborant. Počas nej sa oboznámili s priestorovým, prístrojovým vybavením a personálnym obsadením firmy. Najviac však ocenili možnosť nahliadnuť priamo do výrobne liečiv, ktoré firma distribuuje. Veľké poďakovanie patrí PharmDr. L. Kamasovej, konateľke spoločnosti Galvex spol s r. o. Vďaka nej mali žiaci jedinečnú možnosť vidieť, ako sa spája teória s praxou.

 • Druhý septembrový týždeň (v dvoch termínoch – 10. 09. – 12. 09. a 12. 09. – 14. 09.) absolvovali žiaci 3. ročníka povinný Kurz ochrany života a zdravia v priestoroch Resortu Oliwa v Trenčianskej Teplej. V rámci zamestnania si upevnili vedomosti z oblasti zdravotnej výchovy, civilnej ochrany, topografie. Získali nové skúsenosti a zručnosti v streľbe zo vzduchovky, už vedia, ako sa správne pohybovať v prírode či ako založiť oheň. Večer nechýbal táborak, opekačka, smiech, spev a gitara. Bolo vynikajúco! To potvrdil aj vedúci kurzu Mgr. Juraj Líška: „Kurz sa nám vydaril, počasie, ubytovanie, športoviská boli nadštandardné. Žiaci poslúchali, takže môžeme byť spokojní, na toto zamestnanie nám ostanú pekné spomienky.“

 • Nový školský rok sme odštartovali 3. septembra. Prváci v spoločenskej miestnosti a ich starší spolužiaci vo svojich kmeňových triedach. Všetkým želáme úspešný školský rok!

Login

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Piatok 16. 11. 2018

Fotogaléria

Mapa

Projekt "Úcta, hrdosť, odbornosť"

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
  Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
 • informátor: +421 32 65198 11