Navigácia

 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne

  v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom TSK

  vyhlasuje

  obchodnú verejnú súťaž č. 01/2018 a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov o celkovej výmere 32 m2 za účelom prevádzkovania bufetu a samoobslužných automatov.

 • Prevádzka SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne počas prázdnin

  • Škola bude počas prázdnin zatvorená od 23. 07. 2018 – 27. 07. 2018.
  • Preukážky si môžete potvrdzovať od 20. 08. 2018 v čase od 8. 00 hod. do 11. 30 hod. na sekretariáte školy na 4. poschodí.
  • Informácie o nástupe do školy budú uverejnené na www stránke školy v posledný augustový týždeň.
 • Letné prázdniny

  Prajem Vám nádherné prázdniny a hlavne pokojné letné dovolenkové dni.

  Teším sa, že sa v septembri opäť stretneme oddýchnutí a plní tvorivých nápadov.

  (riaditeľka školy PhDr. Eva Červeňanová, PhD.)

 • Cellula má na konte ďalší úspech

  Redakčná rada nášho časopisu Cellula má dôvod na radosť. Na svoje konto si pripísala ďalší úspech. Teší sa z 1. miesta, ktoré si priniesla z Popradu, kde sa 13. júna v priestoroch popradskej zdravotky konal XI. ročník celoslovenskej súťaže časopisov stredných zdravotníckych škôl Žurnálový stetoskop 2018. A keďže z pravidiel súťaže vyplýva, že víťaz organizuje ďalší ročník súťaže, v roku 2020 redakčné rady časopisov stredných zdravotníckych škôl privíta na Žurnálovom stetoskope naša SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne.

 • SLÁVNOSTNÉ VYRAĎOVANIE ABSOLVENTOV

  Absolventi Strednej zdravotníckej školy Celestíny Šimurkovej v Trenčíne v školskom roku 2017/2018 úspešne ukončili štúdium v dennej forme štúdia v študijných odboroch farmaceutický laborant, masér, zdravotnícky asistent, zdravotnícky laborant a zubný asistent v počte 110 žiakov. Počas štúdia na našej škole nielen úspešne študovali, pripravovali sa na svoje budúce povolanie zdravotníckeho pracovníka, ale mnohí z nich aj vzorne reprezentovali našu školu na mnohých podujatiach a súťažiach, a tak šírili dobré meno našej školy. Preto pri preberaní vysvedčení im boli udelené aj ďakovné listy a odmeny.

 • Ocenenie spolupráce školy s Akadémiou tretieho veku

  SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne už desiatky rokov spolupracuje s Akadémiou tretieho veku (ATV) v Trenčíne. V júni 2018 jej bol udelený Ďakovný list za významnú spoluprácu a činnosť v prospech celoživotného vzdelávania seniorov v trenčianskom regióne. V šk. roku 2017/2018 ako lektorky pôsobili na ATV p. riaditeľka PhDr. Eva Červeňanová, PhD. a RNDr. Janka Gugová. Odprednášali témy: "70. výročie založenia SZŠ Trenčín", "Osobnosť - Mgr. Celestína Šimurková" a "Metabolizmus základných živín". V minulosti na ATV pôsobili PhDr. Margita Rybánska, PhD., Mgr. Miriam Vilčeková, Mgr. Alena Beracková a FS Véna.

 • Víťazné ťaženie v poskytovaní prvej pomoci

  V dňoch 11. - 12. 06. 2017 sa zúčastnili traja žiaci našej školy – kapitán – Zuzana Hroncová, člen – Filip Šimko, Petra Podoláková z III. ZA triedy Celoštátnej súťaže v poskytovaní prvej pomoci s medzinárodnou účasťou v Brne. Na území Moravy sa statočne popasovali s vnútrobrušným krvácaním, profesionálne ošetrili otvorenú zlomeninu a nezastavil ich ani kumulovaný epileptický záchvat. Porotcovia nešetrili slovami chvály na ich profesionálny prístup a tímového ducha. V silnej konkurencii 22 SZŠ z Čiech a Moravy nestratili ani jeden trestný bod a suverénne zvíťazili!!

 • 2. mája 2018 tiekla na SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne krv.... Do mobilného odberu NTS Trenčín sa zapojili: pani riaditeľka PhDr. Eva Červeňanová, PhD., p. Mgr. Miroslava Rýdza a našich 23 žiakov (zoznam_darcov_krvi). Zapojiť sa do bezpríspevkového darcovstva krvi a darovať krv - vzácnu tekutinu, ktorej je stále nedostatok je obrazom vysoko humánneho cítenia našich kolegov a žiakov. Ďakujeme!

  (Predsedníčka MS SČK pri SZŠ C. Šimurkovej Trenčín: PhDr. Anna Litvínová, PhD.)

 • Dňa 25. 04. 2018 sa na pôde našej školy a v jej širšom okolí uskutočnil III. ročník regionálneho kola v poskytovaní prvej pomoci medzi SZŠ. Viac sa dočítate v záložke Súťaž v prvej pomoci.

  Víťazom sa stala SZŠ sv. Vincenta de Paul z Topoľčian, ktorej úprimne blahoželáme, ďalšími postupujúcimi sú SZŠ Trnava a SZŠ Nové Zámky.

 • Aj tento rok redakčná rada časopisu Cellula 20. apríla vycestovala do Zvolena, kde sa v priestoroch Krajskej knižnice Ľ. Štúra konalo vyhodnotenie celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolských a vysokoškolských časopisov Štúrovo pero. V kategórii stredoškolské časopisy sa o Štúrovo pero uchádzalo 72 časopisov a nás teší, že Cellula, časopis trenčianskych zdravoťákov, získala skvelé 2. miesto (diplom) a obhájila svoju pozíciu z minulého roka. Porotcovia taktiež skonštatovali, že Cellula je najlepším časopisom stredných odborných škôl na Slovensku.

Login

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Pondelok 20. 8. 2018

Fotogaléria

Mapa

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
  Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
 • informátor: +421 32 65198 11