Navigácia

 • Naša škola v prvej desiatke najlepších SOŠ na Slovensku

  V aktualizovanom rebríčku základných a stredných škôl Inštitútu INEKO sme sa umiestnili v prvej desiatke najlepších stredných odborných škôl na Slovensku.

  A ako informuje Tlačová správa TSK, v rámci stredných odborných škôl Trenčianskeho kraja sme obsadili vynikajúce druhé miesto, čím si naša škola zabezpečila prívlastok „škola s výbornými výsledkami žiakov“. Hodnotitelia inštitútu INEKO ocenili najmä výsledky maturitnej skúšky žiakov zo slovenského, anglického a nemeckého jazyka a kvalitný výchovno-vzdelávací proces.. Z úspechu sa tešíme a veríme, že i naďalej budeme napredovať v nastavenom trende.

 • Informáciu o pridanej hodnote vo vzdelávaní slovenského jazyka a literatúry zasiela stredným školám Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM). Nás teší, že podľa najnovších výsledkov (meranie výsledkov maturantov za obdobie rokov 2016 až 2018) sa môžeme pýšiť titulom škola s pridanou hodnotou vo vzdelávaní SJL. To znamená, že naši žiaci počas stredoškolského štúdia v predmete slovenský jazyk a literatúra zaznamenali nadpriemerný progres. Takýchto stredných škôl je na Slovensku 20 a my sme jednou z nich. Viac sa dozviete TU. Výsledky našej školy: SZŠ nad úrovňou očakávania.

 • Dňa 11. decembra 2018 sa družstvo dievčat, v zložení: Kamila Súkeníková (2.FL), Simona Kobulnická (2.FL), Mária Rychtárechová (3.ZUA), Terézia Kusendová (3.ZUA), Kornélia Harthauserová (2.MAS), Dominika Kyselicová (3.MAS), Veronika Novosádová (2.FL), Denisa Sventeková (3.ZL) a Silvia Jurštáková (3.ZL) umiestnili na volejbalovom turnaji OK SŠ na 3. mieste. Srdečne blahoželáme!

  (Mgr. Peter Baláž – telocvikár)

 • Na sv. Mikuláša neučí sa, neskúša sa. Každá známka odpúšťa sa, lebo "chodí" Mikuláš. A kto neverí, 6. 12. uveril. Na našu zdravotku zavítal Mikuláš. Každého dobrého žiaka odmenil sladkosťou.Na svoje si prišli i jeho pomocníci - anjeli i čerti. Presvedčiť sa môžete v našej fotogalérii.

  Mgr. Mária Margorínová (koordinátorka ŽŠR)

 • Volejbal

  Vo štvrtok 6. decembra 2018 sa žiaci Henrik Horosz (IV.MAS), Peter Kucharík (IV.FL), Juraj Janovíček (IV.ZUA), Andrej Kišac, Lukáš Minarovech, Maroš Petráš (III.MAS), Samuel Stolár (III.ZA), Martin Jandušík (I.ZUA) a Dárius Súkeník (I.ZA) zúčastnili volejbalového turnaja žiakov stredných škôl (fotoalbum). Podali veľmi pekný výkon, skončili na 4. mieste.

  (Mgr. Juraj Líška - telocvikár)

 • Dňa 28. 11. 2018 sa na SZŠ v Banskej Bystrici uskutočnil už XI. ročník súťažnej prehliadky prác študentov odboru zdravotnícky a farmaceutický laborant pod názvom LAB academia 2018. Našu školu reprezentovala žiačka Bronislava Kmeťková (IV.ZL) z odboru zdravotnícky laborant s témou „Kolorektálny karcinóm“. Obsadila krásne 4. miesto.

  V Ústí nad Labem na súťaži Studentlab, ktorá sa uskutočnila 14.11.2018 našu školu reprezentovala Klaudia Hatoková (IV.ZL) s prácou "Gynekologická cytológia cervix uteri".

 • JESENNÁ VITAMINÓZA

  Dňa 23. 11. 2018 „vypukla“ na našej škole „Jesenná vitaminóza“ – akcia, ktorá vznikla pri príležitosti Dňa zdravej výživy. Žiaci II. FL triedy spolu s triednou učiteľkou Mgr. Marcelou Matusovou vymysleli spôsob ako ostatných presvedčiť o tom, že existuje aj zdravá desiata. Nachystali zeleninové a ovocné misy. Počas veľkej prestávky rozdávali zdravé dobroty všetkým, ktorí sa v škole nachádzali, vyučujúcim alebo spolužiakom z iných tried (fotoalbum). Informácie k vitamínom a minerálom pre Vás spracovala MUDr. Věra Dobiášová, PhD., MPH. (Akcia VITAMINÓZA, Minerálne látky, Význam vitamínov)

 • V dňoch 22. 11. a 23. 11. 2018 sa na našej škole konal kurz tejpovania pre žiakov IV. MAS. Školenie organizovala škola tejpovania z Veľkého Meziřičí.

  Kurzu sa zúčastnilo 14 žiakov. Lektormi kurzu boli Tomáš ( z Veľkého Meziřičí) a Katka ( zo Skalice), ktorí pracujú ako fyzioterapeuti v ČR a zároveň školia záujemcov v tejpovaní.

  Ďakujem našim lektorom v mene všetkých absolventov kurzu za príjemne strávené chvíle a zároveň ďakujeme za nové cenné vedomosti, ktorými nás obohatili.

  Ďakujem i žiakom IV. MAS za pracovitosť a aktivitu, ktorú počas kurzu preukázali.

 • Reč je o žiakoch, ktorí sa v novembri zapojili do školského kola olympiád z jazykov.

  14. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka. Súťažilo 12 žiakov. 1.miesto získal Roman Oravec z 3. ZA, 2. miesto Denisa Sventeková z 3. ZL a 3. miesto Ema Stachová. Prví dvaja postupujú do obvodného kola Olympiády z nemeckého jazyka.

  20. novembra 2018 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa ho 18 žiakov, v kategórii A súťažilo 10 žiakov a v kategórii B 8 žiakov. Úspešnými riešiteľmi v kategórii A sa stali Beáta Bernoláková zo 4. ZUA (1. miesto + postup do krajského kola), Andrea Kuviková zo 4. FL (2. miesto) a Kristína Murgašová z 3. ZL (3. miesto) a v kategórii B Simona Halásová z 2. FL (1. miesto + postup do krajského kola), Sabína Šidlová z I. ZL (2. miesto), Desana Bieliková z 2. ZA (3. miesto).

 • Dňa 20. 11. 2018 sa bezpríspevkoví darcovia krvi zo Strednej zdravotníckej školy C. Šimurkovej v Trenčíne zúčastnili Jesennej kvapky krvi v priestoroch TSK. Tu sa stretli bezpríspevkoví darcovia krvi v počte 120 z Trenčína, ale aj z blízkeho okolia.

  Tak ako minulé roky naši darcovia neváhali a darovali krv, ktorá zachráni nejeden ľudský život. Naši žiaci sú nielen budúci zdravotnícki pracovníci, ale sú to predovšetkým mladí ľudia, ktorí majú veľké srdce (fotoalbum).

  Bezpríspevkoví darcovia krvi:

Login

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Sobota 19. 1. 2019

Fotogaléria

Mapa

Projekt "Úcta, hrdosť, odbornosť"

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
  Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
 • informátor: +421 32 65198 11