Navigácia

 • Informáciu o pridanej hodnote vo vzdelávaní slovenského jazyka a literatúry zasiela stredným školám Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM). Nás teší, že podľa najnovších výsledkov (meranie výsledkov maturantov za obdobie rokov 2016 až 2018) sa môžeme pýšiť titulom škola s pridanou hodnotou vo vzdelávaní SJL. To znamená, že naši žiaci počas stredoškolského štúdia v predmete slovenský jazyk a literatúra zaznamenali nadpriemerný progres. Takýchto stredných škôl je na Slovensku 20 a my sme jednou z nich. Viac sa dozviete TU. Výsledky našej školy: SZŠ nad úrovňou očakávania.

 • POZÝVAME VÁS NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  SZŠ C. ŠIMURKOVEJ V TRENČÍNE

  VEĽKOMORAVSKÁ 14, TRENČÍN

  Deň otvorených dverí sa uskutoční dňa 28. novembra 2018 (v stredu)

  v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod. Záujemcom o štúdium a ich rodičom budú poskytnuté:

  • informácie o študijných odboroch
  • informácie o kritériách na prijatie do študijných odborov.

  Pozrite si aj Buletin_2018.pdf.

 • V znamení cyklistiky. Taký bol 5. ročník DOD TSK, ktorý sa uskutočnil 1. októbra 2018. Naši žiaci ako zástupcovia jednej zo stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na ňom nemohli chýbať! V rámci sprievodného programu DOD odprezentovali jednotlivé študijné odbory a šírili osvetu v oblasti zdravia. Zubní asistenti sa zamerali na oblasť dentálneho zdravia, zdravotnícki laboranti zisťovali hladinu cukru a cholesterolu v krvi či orientačne stanovili krvnú skupinu, maséri poskytli masáž šije a zdravotnícki asistenti zasvätili prítomných do základov poskytovania prvej pomoci.

 • On – line súťaž Informatický bobor

  V dňoch 13. a 15. novembra 2018 sa uskutoční on - line súťaž Informatický bobor. Žiaci budú súťažiť v dvoch kategóriách: junior (žiaci 1. – 2. roč.) a senior (žiaci 3. – 4. roč.). Bližšie informácie ku súťaži nájdete na plagáte.

 • Aj tento rok sa naša škola zapojila do verejnej zbierky, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska po celom území Slovenskej republiky už sedemnásty rok, „Biela pastelka 2018“. Hlavným dňom zbierky bol piatok 21. september 2018. Dobrovoľníci, z radov našich žiakov, sa výborne zhostili úlohy a s pokladničkou v ruke vyberali príspevky na dobrú vec. Ten kto prispel, mohol sa potešiť zo sponky v tvare bielej pastelky.

  Výnos zbierky bude určený na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím, na podporu aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

 • Na návštevu do farmaceutickej spoločnosti Galvex so sídlom v Banskej Bystrici sa 21. septembra vybrali žiaci 4. ročníka odboru farmaceutický laborant. Počas nej sa oboznámili s priestorovým, prístrojovým vybavením a personálnym obsadením firmy. Najviac však ocenili možnosť nahliadnuť priamo do výrobne liečiv, ktoré firma distribuuje. Veľké poďakovanie patrí PharmDr. L. Kamasovej, konateľke spoločnosti Galvex spol s r. o. Vďaka nej mali žiaci jedinečnú možnosť vidieť, ako sa spája teória s praxou.

 • Nový školský rok sme odštartovali 3. septembra. Prváci v spoločenskej miestnosti a ich starší spolužiaci vo svojich kmeňových triedach. Všetkým želáme úspešný školský rok!

 • Výchovný poradca: PhDr. Mariana Mišinová, PhD.

  Miestnosť č. 107

  Konzultačné hodiny:

  Streda: 11.00 – 12.00

  Štvrtok: 10.00 – 11.30

 • Cellula má na konte ďalší úspech

  Redakčná rada nášho časopisu Cellula má dôvod na radosť. Na svoje konto si pripísala ďalší úspech. Teší sa z 1. miesta, ktoré si priniesla z Popradu, kde sa 13. júna v priestoroch popradskej zdravotky konal XI. ročník celoslovenskej súťaže časopisov stredných zdravotníckych škôl Žurnálový stetoskop 2018. A keďže z pravidiel súťaže vyplýva, že víťaz organizuje ďalší ročník súťaže, v roku 2020 redakčné rady časopisov stredných zdravotníckych škôl privíta na Žurnálovom stetoskope naša SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne.

Login

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Utorok 16. 10. 2018

Fotogaléria

Mapa

Projekt "Úcta, hrdosť, odbornosť"

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
  Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
 • informátor: +421 32 65198 11