Navigácia

RZ pri SZŠ C. Šimurkovej Trenčín

Výbor RZ

Výbor RZ pracuje v šk. roku 2017/2018 v zložení:

1. Predseda: PhDr. Marcela Štefániková    e-mail:  mstefanikova19(at)gmail.com

2. Podpredseda: Peter Hirjak    e-mail:  peterhirjak(at)post.sk

3. Tajomník: Mgr. Michal Blanár   e-mail:   michal.blanar(at)szstn.sk

4. Hospodár: Ing. Miroslava Lovíšková    e-mail:  miri.loviskova(at)gmail.com

5. Zapisovateľ: Katarína Spačková e-mail:  spackova0703(at)gmail.com

 

Predseda revíznej komisie RZ školy: Šinkovičová Ivana

Predseda výchovnej komisie RZ školy: Eva Jedličková

Predseda stravovacej a zdravotnej komisie RZ školy: Peter Koreň

 

Rodičov školy v Rade školy SZŠ C. Šimurkovej Trenčín zastupujú:

Katarína Spačková

Ing. Miroslava Lovíšková

PhDr. Marcela Štefániková

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
    Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
  • informátor: +421 32 65198 11