Navigácia

Výbor RZ Čas. plán zasadnutí v r. 2023/2024 Príspevky na RZ

RZ pri SZŠ C. Šimurkovej Trenčín

Výbor RZ

Výbor RZ pracuje v šk. roku 2022/2023 v zložení:

1. Predseda: PhDr. Erik Trenčan    e-mail:  eriktrencan(at)centrum.sk

2. Podpredseda: Andrea Dobiášová    e-mail: andrea825(at)azet.sk

3. Tajomník: Mgr. Michal Blanár, PhD.   e-mail:   michal.blanar(at)szstn.sk

4. Hospodár: Monika Urbanová    e-mail:  monika1urbanova(at)gmail.com

5. Zapisovateľ: Jana Katingerová e-mail:  katingerova72(at)gmail.com

 

Rodičov školy v Rade školy SZŠ C. Šimurkovej Trenčín zastupujú:

PhDr. Erik Trenčan

Andrea Dobiášová

Jana Katingerová

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
    Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
  • informátor: +421 32 65198 11