Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 2/2022 Zmluva o nájme - plošina 500,00 s DPH 04.03.2022 SISI Land Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne Ivana Paliesková 04.03.2022
Zmluva 3/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 1/2021 s DPH 01.03.2022 Strednápriemyselná škola stavebná Emila Belluša Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne Ing. Martina Knappová PhDr. Eva Červeňanová, PhD. riaditeľka školy 02.03.2022
Zmluva 1/2022 Zmluva o dielo - práčovňa s DPH 28.02.2022 Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne Martina Molnárová, konateľ PhDr. Eva Červeňanová, PhD. riaditeľka školy 01.03.2022
Zmluva GZ1/2021/015 - 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. GZ1/2021/015 s DPH 31.01.2022 Stredná športová škola Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne PhDr. PaedDr. Iveta Rosinová PhD. MHA PhDr. Eva Červeňanová, PhD. riaditeľka školy 01.02.2022
Zmluva 016/2022 Zmluva o inzercii 1 540,08 s DPH 24.01.2022 Region press Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne Ing. Jana Kovalčíková PhDr. Eva Červeňanová, PhD. riaditeľka školy 25.01.2022
Zmluva 2021/1 Čiastková zmula o dodávke elektriny č. 2021/1 s DPH 17.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne Ing. Andrea Hrobárová, manažér predaja, poverený zástupca PhDr. Eva Červeňanová, PhD. riaditeľka školy 17.01.2022
Zmluva 2021/5100002664 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu s DPH 03.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne Magdaléna Babjarová, manažér predaja PhDr. Eva Červeňanová, PhD. riaditeľka školy 03.01.2022
Zmluva 2021/0989 Zmluva o zverení majetku TSK do správy správcu SZŠ C. Šimurkovej 244,90 s DPH 06.12.2021 Trenčiansky samosprávny kraj Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne Ing. Jaroslav Baška, predseda PhDr. Eva Červeňanová, PhD. riaditeľka školy 06.12.2021
Zmluva 01/2021 Zmluva o dielo - vonkajšie žalúzie 12 747.95 s DPH 11.11.2021 PRODOM žalúzie, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne Tomáš Fides konateľ PhDr. Eva Červeňanová, PhD. riaditeľka školy 11.11.2021
Zmluva 18/2021 Kúpna zmluva č. Z202121979_Z telefónna ústredňa 5 490,00 s DPH 11.11.2021 Slovak Telekom, a.s. Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne 12.11.2021
Zmluva Kúpna zmluva č. Z20212979_Z Modernizácia telefónnej ústredne 5 490,00 s DPH 11.11.2021 Slovak Telekom, a.s. Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne PhDr. Eva Červeňanová, PhD. riaditeľka školy 11.11.2021
Zmluva 17/2021 Kúpna zmluva č. Z202121949_Z respirátory 995,00 s DPH 09.11.2021 Pelusa s.r.o. Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne 10.11.2021
Zmluva Zmluva o dielo- havária strechy 44 282,88 s DPH 26.10.2021 Si. To. Ro. s.r.o Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne Pavel Ďurdina, konateľ spoločnosti PhDr. Eva Červeňanová, PhD. 27.10.2021
Zmluva PV25/2021 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania ZUA s DPH 21.10.2021 Ambulancia zub. lekárstva MDDr. Martin Haninec Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne MDDr. Martin Haninec PhDr. Eva Červeňanová, PhD. riaditeľka školy 21.10.2021
Zmluva 16/2021 Kúpna zmluva č. Z202120241_Z zošity obč. náuky 1 165,00 s DPH 18.10.2021 UniKnihy.sk, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne 19.10.2021
Zmluva 14/2021 Kúpna zmluva č. Z202120083_Z OOPP 2 340,00 s DPH 18.10.2021 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne 19.10.2021
Zmluva 15/2021 Kúpna zmluva č. Z202120200_Z zošity ANJ 4 097,00 s DPH 14.10.2021 UniKnihy.sk, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne 15.10.2021
Zmluva 13/2021 Kúpna zmluva č. Z202119651_Z lekárske stoličky 6 850,00 s DPH 08.10.2021 A-PEMA s.r.o. Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne 09.10.2021
Zmluva 12/2021 Kúpna zmluva č. Z202119639_Z učebnice ANJ 378,76 s DPH 06.10.2021 Richard Šrobár LITTERA Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne 07.10.2021
Zmluva 11/2021 Kúpna zmluva č. Z202119432_Z tonery 2 899,99 s DPH 05.10.2021 Juriga spol. s.r.o. Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne 06.10.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/279

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne
    Veľkomoravská 14
  • informátor: +421 32 65198 11