Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum
Faktúra Faktúry 10/2018 s DPH 31.10.2018
Zmluva Darovacia zmluva Zakúpenie názorných odborných učebných pomôcok s DPH 18.10.2018
Zmluva Zmluva č. 2018/0783 Spolufinancovanie a predfinancovanie projejktu "Úcta, hradosť, odbornosť" ... s DPH 12.10.2018
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/0018 Prenájom telocvične s DPH 01.10.2018
Faktúra Faktúry 09/2018 s DPH 30.09.2018
Faktúra Faktúry 08/2018 s DPH 31.08.2018
Faktúra Faktúry 07/2018 s DPH 31.07.2018
Faktúra Faktúry 06/2018 s DPH 29.06.2018
Zmluva Zmluva o poskytnutí preddavku Preddavok na zakúpenie kníh s DPH 12.06.2018
Zmluva Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov - stravné lístky s DPH 04.06.2018
Faktúra Faktúry 05/2018 s DPH 31.05.2018
Zmluva Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti OOÚ s DPH 24.05.2018
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 15.05.2018
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov s DPH 10.05.2018
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3/2017 o nájme nebytových priestorov Prenájom telocvične s DPH 30.04.2018
Faktúra Faktúry 04/2018 s DPH 30.04.2018
Faktúra Faktúry 03/2018 s DPH 31.03.2018
Zmluva Dodatok č. 1 zmluvy o poskytovaní služby technickej ochrany objektu č. 9329026716 Poskytovanie technickej ochrany objektu s DPH 28.03.2018
Faktúra Faktúry 02/2018 s DPH 28.02.2018
Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke vody ... č. 1334/2015 Dodávka vody z verejného vodu a odvádzanie odpadovch vôd verejnou kanalizáciou s DPH 13.02.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/73

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
    Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
  • informátor: +421 32 65198 11