Navigácia

Konzultačné hodiny

Vo funkcii výchovného poradcu pracuje PhDr. Magdaléna Krasulová.

Konzultačné hodiny: miestnosť č. 107

streda: 10:00 – 17:00

V prípade potreby aj v iný deň, alebo ma môžete kontaktovať cez EDUPAGE.

kontakt: magdalena.krasulova@szstn.sk

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
    Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
  • informátor: +421 32 65198 11