Navigácia

Úcta, hrdosť, odbornosť A takto to celé začalo Výmenný pobyt Festival ošetrovacích kazuistík vo Vsetíne Odborná stáž Výmenný pobyt č. 2 Odborná stáž č. 2 Spoločná konferencia

Projekty

Spoločná konferencia

Náš spoločný projekt sa pomaly blíži ku svojmu koncu. Mali sme naplánovanú spoločnú záverečnú konferenciu. Pozvali sme k nám do školy našich nových priateľov zo Vsetína. Chceli sme sa porozprávať o svojich zážitkoch, skúsenostiach, ale aj plánoch do budúcna ... chceli. Ale tak, ako za posledný rok mnoho iných aktivít zhatil nepriateľ menom COVID 19, tak aj  toto plánované stretnutie nebolo možné zrealizovať.  A tak sme sa v stredu 13.1.2021 stretli v online priestore. Bez rúšok, bez strachu zo šírenia infekcie s o to väčším nadšením. Za posledný rok nám práve online priestor často nahrádzal spoločné stretnutia. Naučili sme sa "učiť" na diaľku, využívať technológie viac, ako nám je príjemné ... ale keď to nejde inak, vďačne prijmeme aj túto formu "socializácie". Jednou z častí projektu bola tvorba e-learningového portálu každej školy. Chceli sme zdieľať poznakty a práve tento nápad sa ukázal skoro vizionársky. Ako dobre nám všetkým padlo mať pripravené študijné materiály v elektronickej podobe. Koľko času a stresu nám to ušetrilo. Ale všetko má svoje plusy aj minusy a tak sa už asi všetci tešíme na úplne "normálne" veci, na klasickú výučbu, na milé stretnutia. Veríme, že sa opäť stretneme, naživo. 

  

program konferencie.pdf

  

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
    Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
  • informátor: +421 32 65198 11