Navigácia

Úcta, hrdosť, odbornosť A takto to celé začalo Výmenný pobyt Festival ošetrovacích kazuistík vo Vsetíne Odborná stáž Výmenný pobyt č. 2 Odborná stáž č. 2 Spoločná konferencia

Projekty

Výmenný pobyt č. 2

V dňoch od 30.09.- 04.10. 2019 sme sa my, žiaci III.ZA  a vyučujúce Mgr. Mária Margorínová a Mgr. Monika Hermanová zúčastnili výmenného pobytu (KOŽAZ-u) vo Veľkých Karloviciach. Vďaka projektu „Úcta, hrdosť, odbornosť“ nám robili spoločnosť žiaci III.ZA  zo Strednej zdravotníckej školy a Vyššej odbornej školy zdravotníckej Vsetín.

Celých päť dní bolo vyplnených rôznymi aktivitami, ktoré preverili našu fyzickú i psychickú výdrž. Spoznali sme krásy Valašska - malebnej Moravy v podobe záživných besied a exkurzií ako napríklad návšteva domova dôchodcov Karolínka, prehliadky Karlovského múzea, dostihovej stajne Valencio či exkurzie Horskej záchrannej služby Soláň. Našu kondíciu preverila strastiplná, ale o to zaujímavejšia turistika na vrch Soláň. Naše večery sme si spestrili opekačkou a zábavnými aktivitami, ktoré si pre nás pripravili českí  žiaci, ale aj my pre nich pod vedením Viktórie Makarovej a Kristíny Kopuncovej.

V piatok popoludní sme sa vrátili domov do Trenčína, plní nezabudnuteľných zážitkov a radosti z nových kamarátskych vzťahov.

(Kristína Kopuncová - žiačka III.ZA triedy)

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
    Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
  • informátor: +421 32 65198 11