Navigácia

Úcta, hrdosť, odbornosť A takto to celé začalo Výmenný pobyt Festival ošetrovacích kazuistík vo Vsetíne Odborná stáž Výmenný pobyt č. 2 Odborná stáž č. 2 Spoločná konferencia

Projekty

Odborná stáž

V dňoch 11.06. 2019 – 14.06. 2019  sa 10 žiakov III. ZA zúčastnilo výmennej stáže na Vyšší odborné škole zdravotnícke ve Vsetíne  a odbornú časť stáže absolvovali vo Vsetínsej nemocnici. 

Program stáže:

11.06. 2019

17,00 hod. – odchod žiakov a pedagogického dozoru zabezpečeným autobusom od školy do Vsetína priamo na internát 

Ubytovanie – internát Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Pod Strání 1776, 755 15 Vsetín

Strava – raňajky, obedy, večere zabezpečené na internáte

 

Náklady na výmenný pobyt sú zabezpečené cez projekt, treba si zobrať pre vlastnú potrebu vreckové. 

Poistenie do zahraničia a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti zabezpečí škola. 

Nezabudnúť si OP, kartičku poistenca, oblečenie, obuv a zošit na prax.

 

12.06. 2019

13.06. 2019

 

Vsetínska nemocnica a.s.

6,00 – 12,30 hod. odborná prax žiakov na vybraných oddeleniach podľa zadelenia (prestávka 30 min.). 

 

Interní oddělení (2) - Ferenčíková Marcela, Geletová Michaela

Multidisciplinární JIP (1) - Spaček Dominik

Neurologie (2) - Bridiková Michaela, Zamcová Nina

Chirurgie C (2) - Stolár Samuel, Moťovský Alex

Chirurgie JIP (1) - Ďurikovič Radovan

Ortopedie  (2) - Amrichová Mária, Hlásna Veronika

 

Program bude zabezpečený partnerskou školou

14.06. 2019

Vsetínska nemocnica a.s.

6,00 – 12,30 hod. odborná prax žiakov na vybraných oddeleniach podľa zadelenia (prestávka 30 min.)

13,30 hod. - obed  

14,30 – 15,00 hod. – odchod zo Vsetína

16,30 hod. – predpokladaný príchod do Trenčína

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogický dozor zabezpečovali: PhDr. Margita Rybánska, PhD. a PhDr. Mariana Mišinová, PhD.

My vo Vsetíne

"Vsetín" u nás

Od 16.6. do 21.6. boli žiaci zo Vsetína na odbornej stáži u nás, vo Fakultnej nemocnici Trenčín.

 

​​​​​​

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
    Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
  • informátor: +421 32 65198 11