Navigácia

Úcta, hrdosť, odbornosť A takto to celé začalo Výmenný pobyt Festival ošetrovacích kazuistík vo Vsetíne Odborná stáž Výmenný pobyt č. 2 Odborná stáž č. 2 Spoločná konferencia

Projekty

Výmenný pobyt

Rámcový program výmenného pobytu

 

Miesto konania: Twistovo – Oliwa resort, Teplická ul. 102/864, 914 01 Trenčianska Teplá

Termín: 10. – 14. 9. 2018

Účastníci: SZSTN 25+2, MGSZS Vsetín 24+2

 

10.9.2018 (resort)

 • zdravotnícka príprava - prvá pomoc v teréne,
 • Večer dvoch národov - jeden názov v dvoch jazykoch (Zdravotnícky asistent)

 

11.9.2018 (resort)

 • nácvik pobytu a pohybu v prírode, zásady ochrany prírody a ekológie, civilná ochrana - turistická vychádzka
 • kultúra spoza hraníc - hudba, tanec, spev

 

12.9.2018 (v resorte, Trenčianske Teplice) – stravovanie v resorte

 • orientácia v neznámom teréne, branný pretek
 • návšteva kúpeľného mesta Trenčianske Teplica (exkurzia do HAMMAMu)

 

13.9.2018 (SZŠ Trenčín, v resorte)

 • odborný program - predstavenie škôl, prezentácia odborov, prehliadka školy
 • naše mesto - prehliadka historického centra mesta so sprievodcom, návšteva Trenčianskeho hradu

 

14.9.2018 (Trenčín) – raňajky v resorte

 • odborný program - návšteva Centra sociálnych služieb - DEMY Trenčín

 

 

Naša škola (Stredná zdravotnícka škola C. Šimurkovej v Trenčíne) sa v školskom roku 2018/2019 v rámci programu Interreg V – A SK - CZ  zapojila do projektu cezhraničnej spolupráce. Ide o projekt s názvom Úcta, hrdosť, odbornosť a jeho hlavným cieľom je vytvorenie cezhraničného systému inovačného vzdelávania na trenčianskej zdravotníckej škole a partnerskej škole Střední zdravotnícke škole Vsetín, ktorá je súčasťou združenej školy Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnícka škola a Vyšší odborná škola zdravotnícka vo Vsetíne. 

Súčasťou projektových aktivít bude vzájomná cezhraničná výmena a odovzdávanie si odborných poznatkov žiakov 3. ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent, ale aj ich učiteľov (a to prostredníctvom spoločného  e-learningového portálu, výmenných kultúrnych aj odborných pobytov a na záver odbornej konferencie).

A práve 10. septembra 2018 projekt cezhraničnej spolupráce odštartoval jednu zo svojich aktivít, päťdňový športovo-kultúrno-poznávací výmenný pobyt žiakov zo vsetínskej zdravotníckej školy u nás v Trenčíne. Počas neho naši projektoví partneri spoznávali kultúru a históriu Trenčianskeho regiónu. Žiaci obidvoch partnerských škôl si  navzájom predstavili svoju školu a študijný  odbor, absolvovali odbornú exkurziu v centre sociálnych služieb DEMY v Trenčíne.

Ideou projektu je prezentovať ÚCTU žiakov k ľuďom, ktorí budú ich pacientami, HRDOSŤ na svoje budúce povolanie, ktoré je vlastne poslaním a ODBORNOSŤ, ktorú na škole získajú a neskôr využijú vo svojom profesijnom živote.  Veríme, že sa nám to spoločne podarí.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
  Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
 • informátor: +421 32 65198 11