Navigácia

Úcta, hrdosť, odbornosť A takto to celé začalo Výmenný pobyt Festival ošetrovacích kazuistík vo Vsetíne Odborná stáž Výmenný pobyt č. 2 Odborná stáž č. 2 Spoločná konferencia

Projekty

A takto to celé začalo

Dňa 23.6.2016 pani riaditeľka našej školy PhDr. Eva Červeňanová, PhD. a pán riaditeľ združenej školy Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnícka škola a Vyšší odborná škola zdravotnícka Vsetín Mgr. Dalibor Sedláček, podpísali vo Vsetíne "Dohodu o spolupráci partnerov projektu v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika". Začalo sa obdobie príprav projektu, tvorby povinnej dokumentácie, špecifikovania náplne a hľadania spoločných ale aj odlišných atribútov štúdia odboru "Zdravotnícky asistent". Zámerom projektu má byť spoznať sa navzájom, vymeniť si skúsenosti a zistiť, či rovnaký názov odboru na obidvoch stranách hranice nie je iba "náhodný"...

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
    Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
  • informátor: +421 32 65198 11