Navigácia

Voľné miesta na našej škole


 
Pozícia:

Upratovačka

Dátum nástupu:Ihneď
Požiadavky:Miesto výkonu práce:

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne,
Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín

Náplň (druh) práce:
Bežné upratovanie tried, laboratórií, vynášanie odpadkov, vysávanie kobercov, dezinfekcia sociálnych zariadení, čistenie okien, interiérov, exteriérov, výmena záclon, závesov. Ostatné upresnené na osobnom pohovore.

Pracovná doba:
09:30 – 17:30 hod., prípadne podľa dohody možný posun pracovnej doby

Termín nástupu:
Ihneď

Druh pracovného pomeru:
Pracovná zmluva

Platové podmienky:
Odmeňovanie podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Tabuľkový plat s výnimkou z Kolektívnej zmluvy 757,50€, po skúšobnej dobe možnosť zvýšenia platu osobným ohodnotením.

Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte mailom, na adresu školy, prípadne priniesť osobne.

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Šištíková, vedúca úseku TEČ, mail: anna.sistikova@szstn.sk, telefón: 032/6519832, 0901 918 329
 

 
Pozícia:

Učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia Informatika

Úväzok:plný
Dátum nástupu:01.01.2024
Požiadavky:Miesto výkonu práce:

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14,
911 34 Trenčín

Náplň (druh) práce:
Vyučovanie informatiky na strednej škole.

Termín nástupu:
01.01.2024

Termín zasielania žiadostí o prijatie do zamestnania:
do 30.11.2023

Druh pracovného pomeru:
Učiteľ na plný úväzok.

Platové podmienky:
Odmeňovanie podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Plat bude určený podľa zaradenia do kariérneho stupňa a podľa počtu rokov započítanej praxe.

Požiadavky na zamestnanca:
Uchádzači musia spĺňať podmienky zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v platnom znení
Aprobácia: informatika
Stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu školy alebo na e-mail: anna.sistikova@szstn.sk, prípadne priniesť osobne.

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Šištíková, vedúca úseku TEČ, anna.sistikova@szstn.sk, 0901918329
 

 
Pozícia:

Školský knihovník/administratívny pracovník

Úväzok:Pracovná zmluva na zastupovanie materskej a rodičovskej dovolenky.
Dátum nástupu:1.1.2024
Požiadavky:Miesto výkonu práce:

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín

Náplň (druh) práce:
- organizuje prácu školskej knižnice, tvorbu, spracovanie a systematické uchovávanie knižničného fondu
- zostavuje katalógy, kartotéky, zoznamy, tematické zoznamy a prehľady literatúry
- vedie evidenciu práce knižnice a predkladá ustanovené výkazníctvo
- podieľa sa na inventarizácii knižných fondov, odpisovaní neaktuálnej a opotrebovanej literatúry v súlade so stanovenými pravidlami a predpismi
- odoberá škole periodickú tlač, kontroluje ich doručovanie
- administratívna výpomoc pre študijné oddelenie

Pracovná doba:
7:00 – 15:00 hod.

Termín nástupu:
1.1.2024

Druh pracovného pomeru:
Pracovná zmluva na zastupovanie materskej a rodičovskej dovolenky.

Platové podmienky:
Odmeňovanie podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Informácia k výberovému konaniu:
Vopred ďakujeme za záujem o prácu v našej škole, vyhradzujeme si však právo kontaktovať len pre nás vyhovujúcich uchádzačov. Prax na obdobnej pracovnej pozícii je nutná. Výberové konanie bude realizované po telefonickom dohovore s vybranými uchádzačmi.

Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu školy do 13.12.2023.

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Šištíková, vedúca úseku TEČ, mail: anna.sistikova@szstn.sk, telefón: 0901918329
 

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
    Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
  • informátor: +421 32 65198 11