Navigácia

Voľné miesta na našej škole


 
Pozícia:

Učiteľ odborných predmetov študijného odboru praktická sestra/zdravotnícky asistent

Úväzok:Plný úväzok
Požiadavky:Miesto výkonu práce:
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14,
911 34 Trenčín

Náplň (druh) práce:
-Vyučovanie odborných predmetov v študijnom odbore praktická sestra/zdravotnícky asistent.

Druh pracovného pomeru:
-Učiteľ na plný úväzok

Platové podmienky:
-Odmeňovanie podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Plat bude určený podľa zaradenia do kariérneho stupňa a podľa počtu rokov započítanej praxe.

Požiadavky na zamestnanca:
-Uchádzači musia spĺňať podmienky zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v platnom znení

-Aprobácia: Ošetrovateľstvo
-Stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
-Požadovaná prax: minimálne 2 roky odbornej praxe ako sestra

Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte písomne na adresu školy uvedenú na našej webovej stránke, prípadne priniesť osobne.
Žiadosti zasielajte do termínu 31.07.2022

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Šištíková – vedúca úseku TEČ, mail anna.sistikova@szstn.sk, tel: 032/6519832
 

 
Pozícia:

Upratovačka

Dátum nástupu:1.9.2022
Požiadavky:Miesto výkonu práce:
- Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín

Náplň (druh) práce:
- Bežné upratovanie tried, laboratórií, vrátane vynášania odpadkov, čistenia kobercov vysávačom a dezinfekcie sociálnych zariadení, čistenie okien, interiérov, exteriérov alebo výmena záclon, závesov, upratovanie vo FN TN. Ostatné upresnené na osobnom pohovore.

Pracovná doba:
10:00 – 18:00 hod.

Termín nástupu:
- 01.11.2022

Druh pracovného pomeru:
- Pracovná zmluva

Platové podmienky:
- Odmeňovanie podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte mailom, na adresu školy, prípadne priniesť osobne.

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Šištíková, vedúca úseku TEČ, mail: anna.sistikova@szstn.sk, telefón: 032/6519832, 0901 918 329
 

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
    Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
  • informátor: +421 32 65198 11