Navigácia

Kontakt

Meno školy: Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
Email školy: szstn (at) szstn.sk
Email na správcu obsahu: nora.faitova (at) szstn.sk
Email na webmastera: anna.drhova@szstn.sk
Telefón: informátor: +421 32 65198 11
Sídlo školy: Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
riaditeľka školy: PhDr. Eva Červeňanová. PhD.
eva.cervenanova(at)szstn.sk
sekretariát: Danka Tallová
szstn(at)szstn.sk
telefón: +421 32 65198 18
zástupkyňa riad. pre odborné predmety: Mgr. Monika Hermanová
monika.hermanova(at)szstn.sk
zástupkyňa riad. pre všeobecno-vzdel. predmety: Ing. Nora Faitová
nora.faitova(at)szstn.sk
vedúca úseku technicko-ekonomických činností (TEČ): Ing. Ľubica Horňáčková
lubica.hornackova(at)szstn.sk

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
    Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
  • informátor: +421 32 65198 11