Navigácia

Škola bezpečnej jazdy

Save drive one

„E-Learning škola bezpečnej jazdy“ môžu žiaci 3. a 4. ročníka našej školy využiť bezplatne po prihlásení sa na stránku www.safedriveone.eu. Prihlasovacie údaje získajú od triedneho učiteľa. Bližšie informácie si môžete prečítať tu.

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
    Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
  • informátor: +421 32 65198 11