Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I. FLI. MASI. SANI. ZAI. ZAvI. ZLI. ZUA
  2. ročník   II. FLII. MASII. ZAII. ZLII. ZUA
  3. ročník   III. FLIII. MASIII. ZAIII. ZLIII. ZUA
  4. ročník   IV. FLIV. MASIV. ZAIV. ZLIV. ZUA
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.08.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
    Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
  • informátor: +421 32 65198 11