Navigácia

 

Žurnálový stetoskop

(celoslovenská súťaž časopisov stredných zdravotníckych škôl)

Ostatné dva ročníky súťaže sme organizovali my (s podporou Asociácie stredných zdravotníckych škôl a Trenčianskeho samosprávneho kraja). V roku 2018 sa súťaž uskutoční v Poprade na tunajšej SZŠ, ktorú zastupoval časopis Fonendoskop.

rok 2018  Žurnálový stetoskop (Poprad) – 1. miesto

rok 2016  Žurnálový stetoskop (Trenčín) – 1. miesto

rok 2014  Žurnálový stetoskop (Trenčín) – 1. miesto

rok 2012 Žurnálový stetoskop (Trnava) – 1. miesto

rok 2010 Žurnálový stetoskop (Nové Zámky) – 2. miesto

     - špeciálne ocenenie za profesionálne stvárnenie a zmanažovanie  časopisu

rok 2008 Žurnálový stetoskop (Trenčín) – 2. miesto

rok 2005 Žurnálový stetoskop (Poprad) - 1. miesto

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
    Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
  • informátor: +421 32 65198 11