Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum
Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke vody ... č. 1334/2015 Dodávka vody z verejného vodu a odvádzanie odpadovch vôd verejnou kanalizáciou s DPH 13.02.2018
Zmluva Zmluva o zabezpečení stravovania s DPH 01.02.2018
Zmluva Zmluva o výpožičke nebytových priestorov s DPH 01.02.2018
Zmluva 2/2018 Lyžiarsky kurz žiakov 2018 - ubytovanie, stravovanie, skipasy s DPH 18.01.2018
Zmluva 1/2018 Zabezpečenie dopravy žiakov na lyžiarsky kurz s DPH 18.01.2018
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 30.11.2017
Zmluva 28/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie s DPH 24.11.2017
Zmluva Zmluva o prenájme priestorov s DPH 14.11.2017
Zmluva Akceptácia podmienok prenájmu plavárne ŠG s DPH 25.09.2017
Zmluva 3/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa s DPH 04.09.2017
Zmluva Zmluva o zabezpečení stravovania s DPH 31.08.2017
Zmluva 2/2017 Podnájom nebytových priestorov s DPH 30.08.2017
Zmluva Zmluva o výpožičke nebytových priestorov s DPH 30.08.2017
Zmluva 6551/2017 Čiastková zmluva o dodávke elektriny s DPH 29.05.2017
Zmluva 01/2017 Zmluva o dielo s DPH 19.05.2017
Zmluva 002/2017 Zmluva o dielo s DPH 19.05.2017
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie - Erazmus + s DPH 05.04.2017
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie - Erazmus + s DPH 30.03.2017
Zmluva 2017/0083 Zmluva o zverení majetku do správy správcu s DPH 31.01.2017
Zmluva 1/2017 Zmluva o výpožičke s DPH 26.01.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/75

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
    Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
  • informátor: +421 32 65198 11