Navigácia

 

Vo funkcii výchovného poradcu pracuje PhDr. Mariana Mišinová, PhD.

Konzultačné hodiny: miestnosť č. 107

streda: 11:00 – 12:00

štvrtok 10:00 – 11:30

V prípade potreby môže konzultácie poskytnúť na základe individuálneho dohovoru.

kontakt: mariana.misinova@szstn.sk

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
    Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
  • informátor: +421 32 65198 11