Navigácia

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14,  Trenčín

            Kód školy: 631 502

KRITÉRIÁ   PRIJÍMACIEHO  KONANIA do 1. ročníka

pre školský rok 2018/2019

POČTY  PRIJÍMANÝCH  ŽIAKOV PODĽA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV

farmaceutický laborant

5311 M

1 trieda

28 žiakov

masér

5370 M

1 trieda

28 žiakov

zdravotnícky asistent

5356 M

1 trieda

28 žiakov

zdravotnícky laborant

5308 M

1 trieda

28 žiakov

zubný asistent

5358 M

1 trieda

28 žiakov

 

TERMÍNY  KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK – 1. KOLO:

A)  Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentová skúška)

                          v odbore masér  -  27. marca  2018  (utorok)

B)  Prijímacie skúšky: 1. termín  -  14. mája 2018    (pondelok)

                                            2. termín   - 17. mája 2018    (štvrtok)

TERMÍN KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK – 2. KOLO: 19. júna 2018 (utorok)

Prijímacie  konanie sa uskutočňuje v súlade s § 62 - § 68 zákona č.  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

ODBOR   5311 M   FARMACEUTICKÝ  LABORANT  Kriteria_FL.pdf

ODBOR   5370 M   MASÉR   Kriteria_MASER.pdf

ODBOR   5356 M   ZDRAVOTNÍCKY  ASISTENT  Kriteria_ZA.pdf

ODBOR   5308 M   ZDRAVOTNÍCKY  LABORANT  Kriteria_ZL.pdf

ODBOR   5358 M   ZUBNÝ ASISTENT  Kriteria_ZUA.pdf

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
    Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
  • informátor: +421 32 65198 11