Navigácia

Denné štúdium Externé štúdium

 

 

V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023 OTVÁRAME

PRE ABSOLVENTOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL ŠTÚDIUM 

V ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH:

 

        FARMACEUTICKÝ LABORANT (FL)

       kód študijného odboru: 5311 M

        počet prijímaných žiakov: 30 žiakov

        počet otváraných tried: 1 trieda

       

 

 

 

 

         MASÉR (MAS)

         kód študijného odboru: 5370 M

        počet prijímaných žiakov: 28 žiakov

        počet otváraných tried: 1 trieda

      

          

                                                                                       

 

 

         PRAKTICKÁ SESTRA (PS)

         kód študijného odboru: 5361 M

        počet prijímaných žiakov: 30 žiakov

        počet otváraných tried: 1 trieda

      

         

 

 

 

 

         ZDRAVOTNÍCKY LABORANT (ZL)

       kód študijného odboru: 5308 M

        počet prijímaných žiakov: 28 žiakov

        počet otváraných tried: 1 trieda

      

 

 

 

 

          ZUBNÝ ASISTENT (ZUA)

         kód študijného odboru: 5358 M

        počet prijímaných žiakov: 30 žiakov

        počet otváraných tried: 1 trieda

     

         

 

     

 

Pozývame Vás na ONLINE prehliadku do odborných učební našich študijných odborov.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
    Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
  • informátor: +421 32 65198 11