Navigácia

Úcta, hrdosť, odbornosť A takto to celé začalo Výmenný pobyt Festival ošetrovacích kazuistík vo Vsetíne Odborná stáž Výmenný pobyt č. 2 Odborná stáž č. 2 Spoločná konferencia

Projekty

Festival ošetrovacích kazuistík vo Vsetíne

V utorok  7. mája 2019 sa študentky  III. ZA triedy: Nina Zamcová, Michaela Bridíková, Marcela Ferenčíková, Michaela Geletová, Mária Amrichová a Veronika Hlásna  zúčastnili Festivalu ošetrovateľských kazuistík s medzinárodnou účasťou. Súťažný festival zorganizovala naša partnerská škola v projekte „Úcta, hrdosť, odbornosť´“ v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, Střední zdravotnícka škola vo Vsetíne. Konkurencia bola veľká, ale naše študentky sa nedali zastrašiť a v oblasti ošetrovateľských kazuistík nás vzorne reprezentovali. Získali dve fantastické ocenenia.

  1. miesto – Michaela Bridíková, Nina Zamcová – s kazuistikou:  Manažment ošetrovania nehojacej sa rany s indikáciou hyperbarickej oxygenoterapie;
  2. miesto – Marcela Ferenčíková, Michaela Geletová – s kazuistikou: Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s implantovaným kardiostimulátorom z dôvodu atrioventrikulárnej blokády.

Výhercom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

(PhDr. Margita Rybánska, PhD. – učiteľka odborných predmetov)

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
    Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
  • informátor: +421 32 65198 11