Navigácia

 • Naša škola v prvej desiatke najlepších SOŠ na Slovensku

  V aktualizovanom rebríčku základných a stredných škôl Inštitútu INEKO sme sa umiestnili v prvej desiatke najlepších stredných odborných škôl na Slovensku.

  A ako informuje Tlačová správa TSK, v rámci stredných odborných škôl Trenčianskeho kraja sme obsadili vynikajúce druhé miesto, čím si naša škola zabezpečila prívlastok „škola s výbornými výsledkami žiakov“. Hodnotitelia inštitútu INEKO ocenili najmä výsledky maturitnej skúšky žiakov zo slovenského, anglického a nemeckého jazyka a kvalitný výchovno-vzdelávací proces.. Z úspechu sa tešíme a veríme, že i naďalej budeme napredovať v nastavenom trende.

 • Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že v stredu dňa 12. 12. 2018 sa od 15:00 hod. uskutočnia individuálne triedne aktívy rodičovského združenia v budove školy v triedach podľa rozpisu, ktorý bude vyvesený v priestoroch školy. Predsedovia triednych aktívov sa stretnú v zasadacej miestnosti na 4. poschodí o 17:00 hod.

  Veríme, že všetci rodičia využijú možnosť dozvedieť sa informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a ďalších školských aktivitách plánovaných na školský rok 2018/19.

  Výbor RZ

 • Informáciu o pridanej hodnote vo vzdelávaní slovenského jazyka a literatúry zasiela stredným školám Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM). Nás teší, že podľa najnovších výsledkov (meranie výsledkov maturantov za obdobie rokov 2016 až 2018) sa môžeme pýšiť titulom škola s pridanou hodnotou vo vzdelávaní SJL. To znamená, že naši žiaci počas stredoškolského štúdia v predmete slovenský jazyk a literatúra zaznamenali nadpriemerný progres. Takýchto stredných škôl je na Slovensku 20 a my sme jednou z nich. Viac sa dozviete TU. Výsledky našej školy: SZŠ nad úrovňou očakávania.

 • JESENNÁ VITAMINÓZA

  Dňa 23. 11. 2018 „vypukla“ na našej škole „Jesenná vitaminóza“ – akcia, ktorá vznikla pri príležitosti Dňa zdravej výživy. Žiaci II. FL triedy spolu s triednou učiteľkou Mgr. Marcelou Matusovou vymysleli spôsob ako ostatných presvedčiť o tom, že existuje aj zdravá desiata. Nachystali zeleninové a ovocné misy. Počas veľkej prestávky rozdávali zdravé dobroty všetkým, ktorí sa v škole nachádzali, vyučujúcim alebo spolužiakom z iných tried (fotoalbum). Informácie k vitamínom a minerálom pre Vás spracovala MUDr. Věra Dobiášová, PhD., MPH. (Akcia VITAMINÓZA, Minerálne látky, Význam vitamínov)

 • V dňoch 22. 11. a 23. 11. 2018 sa na našej škole konal kurz tejpovania pre žiakov IV. MAS. Školenie organizovala škola tejpovania z Veľkého Meziřičí.

  Kurzu sa zúčastnilo 14 žiakov. Lektormi kurzu boli Tomáš ( z Veľkého Meziřičí) a Katka ( zo Skalice), ktorí pracujú ako fyzioterapeuti v ČR a zároveň školia záujemcov v tejpovaní.

  Ďakujem našim lektorom v mene všetkých absolventov kurzu za príjemne strávené chvíle a zároveň ďakujeme za nové cenné vedomosti, ktorými nás obohatili.

  Ďakujem i žiakom IV. MAS za pracovitosť a aktivitu, ktorú počas kurzu preukázali.

 • Reč je o žiakoch, ktorí sa v novembri zapojili do školského kola olympiád z jazykov.

  14. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka. Súťažilo 12 žiakov. 1.miesto získal Roman Oravec z 3. ZA, 2. miesto Denisa Sventeková z 3. ZL a 3. miesto Ema Stachová. Prví dvaja postupujú do obvodného kola Olympiády z nemeckého jazyka.

  20. novembra 2018 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa ho 18 žiakov, v kategórii A súťažilo 10 žiakov a v kategórii B 8 žiakov. Úspešnými riešiteľmi v kategórii A sa stali Beáta Bernoláková zo 4. ZUA (1. miesto + postup do krajského kola), Andrea Kuviková zo 4. FL (2. miesto) a Kristína Murgašová z 3. ZL (3. miesto) a v kategórii B Simona Halásová z 2. FL (1. miesto + postup do krajského kola), Sabína Šidlová z I. ZL (2. miesto), Desana Bieliková z 2. ZA (3. miesto).

 • Dňa 20. 11. 2018 sa bezpríspevkoví darcovia krvi zo Strednej zdravotníckej školy C. Šimurkovej v Trenčíne zúčastnili Jesennej kvapky krvi v priestoroch TSK. Tu sa stretli bezpríspevkoví darcovia krvi v počte 120 z Trenčína, ale aj z blízkeho okolia.

  Tak ako minulé roky naši darcovia neváhali a darovali krv, ktorá zachráni nejeden ľudský život. Naši žiaci sú nielen budúci zdravotnícki pracovníci, ale sú to predovšetkým mladí ľudia, ktorí majú veľké srdce (fotoalbum).

  Bezpríspevkoví darcovia krvi:

 • Svetový deň predčasne narodených detí

  SZŠ C. Šimurkovej, Trenčín v spolupráci s Klinikou pediatrie a neonatológie a s Gynekologicko - pôrodníckou klinikou FN Trenčín už po siedmykrát zorganizovala Týždeň výchovy k manželstvu a rodičovstvu ( 19. 11. - 23. 11. 2018 ) v rámci, ktorého sme si pripomenuli 19. 11. 2018 Svetový deň predčasne narodených detí. Akcie sa zúčastnili: riad. školy PhDr. Eva Červeňanová, PhD., gen. riad. FN Trenčín Ing. Marián Juruša, zástup. pre odborné predmety Mgr. Monika Hermanová, prednosta pediatricko-neonatologickej kliniky MUDr. Pavol Šimurka, PhD., MUDr. Andrea Mečiarová, lekári a sestry z uvedených kliník, pedagógovia a žiaci SZŠ C. Šimurkovej Trenčín a samozrejme mamičky s predčasne narodenými deťmi: Oliverko Guga, Martinko Hrivnák a trojičky Ninka, Tamarka a Dianka Minárechové (fotoalbum).

 • On – line súťaž Informatický bobor

  V dňoch 13. a 15. novembra 2018 sa uskutočnila informatická súťaž iBOBOR. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: junior (žiaci 1. – 2. roč.) a senior (žiaci 3. – 4. roč.). Súťaže sa zúčastnilo 39 žiakov. V kategórií junior súťažilo 35 žiakov a v kategórií senior súťažili 4 žiaci. Úspešných riešiteľov bolo 18. Z toho v kategórii junior boli 15 žiaci a v kategórii senior 3 žiaci.

  V kategórií junior sa úspešnými riešiteľmi stali žiaci: Miroslava Vyhničková (diplom) z 2. FL, Iveta Hradská (diplom) z 2. FL, Patrícia Košíková (diplom) z 2. ZA, Adam Šulák (diplom) z 2. ZUA, Kamila Súkeníková (diplom) z 2. FL, Marianna Holečková (diplom) z 2. ZUA, Natália Bartošová (diplom) z 2. ZL, Ema Hoťková (diplom) z 2. ZL, Erika Burgerová (diplom) z 2. ZL, Anna Balušíková (diplom) z 2. ZL, Natália Ridošková (diplom) z 2. ZL, Katarína Hrčková (diplom) z 2. ZUA, Nina Kušnieriková (diplom) z 2. ZL, Katarína Vráblová (diplom) z 1. FL, Nikolas Varga (diplom) z 1. ZA.

 • Medzinárodný deň bez fajčenia je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC). Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc a vzniku srdcovo – cievnych chorôb. Hlavným cieľom je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali tejto drogy a spoločne vyvinuli úsilie boja proti zákerným chorobám vedúcich k predčasnej smrti. Viac sa dočítate: Medzinarodny_den_bez_fajcenia.pdf a Komplex_informacii_o_cigaretovom_dyme.pdf

Login

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Streda 12. 12. 2018

Fotogaléria

Mapa

Projekt "Úcta, hrdosť, odbornosť"

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
  Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
 • informátor: +421 32 65198 11