Navigácia

 • Dňa 23.11.2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 15 vybraných študentov. Súťažilo sa v 2 kolách - 1. kolo tvorila písomná časť zameraná na znalosti gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením.
  Úspešní riešitelia postúpili do 2. kola, ktoré pozostávalo z testovania komunikačných zručností.

  1. miesto: Urban Záhumenský III.PSA
  2. miesto: Viktória Puková II.ZUA
  3. miesto: Sabína Šidlová IV.ZL

  Víťaz bude našu školu reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 13.1.2022.

  Výhercom srdečne gratulujeme.

 • Dňa 5. 11. 2021 žiakom odboru masér boli na stužkovej slávnosti pripnuté zelené stužky.

  Stužková slávnosť sa konala na SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne v spoločenskej miestnosti. O otvorenie stužkovej slávnosti sa postarala p. riaditeľka školy PhDr. E. Červeňanová, PhD., stužky pokrstila krstná mama Mgr. M. Matusová a zelené stužky nádeje pripínala triedna učiteľka PhDr. Z. Trchalová.

  Hoci sa slávnosti bohužiaľ nemohli zúčastniť rodičia, tak aj napriek obmedzeniam, ktoré nám súčasná doba priniesla, bol tento deň výnimočný a budeme naň s radosťou spomínať.

 • Dňa 21. októbra 2021 sa uskutočnila stužková slávnosť triedy IV. ZUA v priestoroch reštaurácie Magnus. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa slávnosť konala v užšom kruhu bez prítomnosti rodičov. Napriek tomu si to všetci prítomní užili a myslím si, že budú na tento deň s láskou spomínať.

  (Mgr. Helena Janíčková)

 • V súlade s aktualizovaným COVID AUTOMATOM platným od 18.11.2021 a schváleným Ministerstvom zdravotníctva SR bude od 21.11.2021 školský internát fungovať v sprísnenom režime OTP. Bližšie informácie od Ing. Jany Korienkovej, zástupkyne pre VMV si prečítajte v súbore OZNAM_k_ubytovaniu_na_SI.pdf

 • 27. novembra si pripomenieme 100. výročie narodenia Alexandra Dubčeka, jedného z najvýznamnejších slovenských politikov. Pri tejto príležitosti obec Uhrovec spolu s Trenčianskym samosprávnym krajom, mestom Bánovce nad Bebravou a ďalšími partnermi pripravila niekoľko sprievodných akcií a my sme boli pri tom. Naša žiačka Nikoleta Poliakovičová z II. ZUA sa zapojila do literárnej súťaže Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka, ktorej vyhodnotenie sa uskutočnilo 22. októbra na vzdelávacom seminári pre mládež v Uhrovci. Nikoleta sa s literárnou prácou Nádej zomiera posledná umiestnila na krásnom 2. mieste.

 • Dňa 29. septembra 2021 sme sa my, žiaci I. ročníkov, zúčastnili účelového cvičenia, ktoré bolo realizované pod vedením našich vyučujúcich TŠV, triednych učiteľov a sr. Anežky Žatkovej. Popri Váhu cez Orechové, následne cez Zamarovce sme prišli do kláštora Skalka nad Váhom, kde sme na nádvorí absolvovali prednášku o histórii tohto krásneho objektu. Po prehliadke priestorov pamiatky sme si vypočuli zaujímavé rozprávanie benediktínskeho kňaza.

  Po absolvovaní prehliadky a posilnení občerstvením sme sa vrátili späť pred školu. Prejdených 14 km, prežité zážitky, spoznanie niečoho nového, to všetko sme si po krásnom dni odnášali spokojní domov.

 • O tom, že fyzika je zaujímavá veda, sa 15. októbra presvedčili žiaci druhých ročníkov z odboru FL a ZUA priamo v Centre popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, ktoré je jediným svojho druhu na Slovensku. Práve tu „prežili“ dve vyučovacie hodiny zážitkovej fyziky pod taktovkou PaedDr. Jozefa Beňušku, PhD., držiteľa Ceny za vedu a techniku v kategórii Popularizátor vedy. Vyskúšali si zaujímavé fyzikálne pokusy a vôbec im neprekážalo, že hodina fyziky trvala viac ako 45 minút. Navštívili totiž miesto, kde aj žiaci majú fyziku radi.

 • V dňoch 09. a 11. novembra 2021 sa uskutoční online súťaž Informatický bobor. Žiaci budú súťažiť v dvoch kategóriách: junior (žiaci 1. – 2. roč.) a senior (žiaci 3. – 4. roč.). Bližšie informácie ku súťaži nájdete na plagáte.

 • Vo štvrtok 2. septembra sme slávnostne otvorili nový školský rok. Do školy sa po letných prázdninách vrátilo 558 zdravoťákov, z toho 147 prvákov. Všetkým želáme zdravý, úspešný, pohodový a na vzájomné stretnutia bohatý školský rok 2021/22.

Login

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Pondelok 29. 11. 2021

Fotogaléria

Mapa

Projekt "Úcta, hrdosť, odbornosť"

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
  Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
 • informátor: +421 32 65198 11